سرويسكار
سرويسكار
تعمير لوازم خانگي و سرويس لوازم خانگي

 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۶
پمپ


- محفظه آب بندی :

 این محفظه شامل آب بندها و اجزاء مربوطه است برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات

هیدرولیک وجودآب بندی کامل و مناسب ضروری است.آب بندی بین قطعات درهیدولیک بوسیله

آب بندهاانجام میشود.آب بندها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم میشوند:

-آب بند ثابت: به صورت واشر بین قطعات غیر متحرک به کار میرود.

- آب بند متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکارمیرودو برطبق شکل انتخاب می گردد.نوع آب

بندهرقطعه توسط سازنده تعیین میگرددودرزمان تعویض بایدبه این موضوع توجه داشت

انواع آب بندها :

1 – اورینگها : معمولی ترین آب بند مورداستفاده درماشین آلات میباشد.اورینگ ها به عنوان

سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند وجنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی

می باشند.موارداستفاده اورینگ برای آب بندی پیستون درسیلندروشیرهای هیدرولیکی محل اتصال

شلنگ ها و پمپ ها استفاده میشود. طرح اورینگ طوری است که برای نصب در شیارها ساخته

شده است و زمان نصب تا 10 درصد فشرده میشود.درموارد استفاده متحرک عمراورینگ به صافی

سطح قطعه ها و اندازه بودن آن مربوط میشود.اورینگ ها در مواردی که محل آب بندی دارای

گوشه و زاویه است استفاده نمی شود.اگر اورینگ در قطعه ای تحت فشار زیاد نصب شود،با

گذاشتن یک رینگ فیبری در پشت آن از خارج شدن اورینگ از شیارخود جلوگیری می کند. همیشه

بایدیک رینگ فیبری درطرف کم فشاراورینگ نصب شود. در صورت استفاده از دو رینگ فیبری

اورینگ در وسط آنها قرار میگیرد

آب بندهای وی شکل و یو شکل وی پک ها و یو پک ها از سیل های متحرکی هستند که برای آب

بندی پیستو و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از چرم یا لاستیک طبیعی و

مصنوعی یاپلاستیک میباشد.طرزنصبشان طوری است که فشارسیال لبه آب بند رابه دیواره بچسباند

و آب بندی را بهتر و کامل تر کند.برای آب بندی قطعات پمپ بایستی حداقل یک بسته از این نوع آب

بند را بکار بردوچند آب بندرا همراه هم در یک شیار قرار داد

سیل های فلنجی و گردگیرها : گردگیرها سیل های متحرکی از جنس چرم یا لاستیک مصنوعی یا

پلاستیک بوده که معمولا در پیستون ها بکار میروند. عمل آب بندی بوسیله بازشدن لبه آنها و

چسبیدن به سطح قطعه انجام میشود

آب بندهای فلزی از نظرشکل و ساختمان مانند رینگ های پیستون موتور بوده وممکن است که

فلزی یا غیرفلزی باشند. جنس آنها عموما از فولاد بوده و دارای نشتی زیاد میباشند،مگر اینکه

خیلی دقیق و فیت نصب شوند. سیل های فلزی به دو صورت بازشونده (پیستونی) وجمع شونده

(شفت جک) وجود دارند و در جاهایی بکار میروند که میزان حرارت بسیار بالا است. این آب بندها

به دلیل نشتی زیاد با کاسه نمد و کانال تخلیه به مخزن در سیستم بکار میروند

واشر کمپرسی این واشرها فقط برای کاربرد ثابت مثل کوپلینگ، لوله ها ، پوسته پمپ و امثال آنها

با پرکرد قسمت های ناصاف آب بندی را انجام میدهد و ممکن است فلزی یا غیر فلزی باشند


کاسه نمدها :

درجاهایی که شافت ازپوسته خارج میشودکاسه نمدها نصب میشوند.اگرفشاراتمسفر از فشار کاسه

نمد بالاتر باشد از عبور هوا به داخل و اگر فشار پشت کاسه نمد بالاترازفشار جو باشدازنشت سیال

یا بخار به بیرون جلوگیری میکند.بهترین نوع قابل استفاده برای پمپ یک رینگ فانوسیاست که

بداخل آن آب تزریق میشود.این تزریق آب یا از خروجی خود پمپ تامین میشود یا اگر سیال پمپ

غیر آب باشد از یک منبع مستقل آب را لوله کشی میکنند.اگر مایع آب بندی کننده دارای ذرات

جامدی باشد که به غلاف های کاسه نمد آسیب برساند بهتر است که سر راه آن فیلتر قرار گیرد


گلندها :

بوش های یکپارچه ای هستند،که به منظور سفت کردن پکینگ ها جهت آب بندی

بیشترازآنهااستفاده میشود.میزان سفت کردن پیچ های آن به طورتجربی به اندازه ای است، که

مابین اصطکاک ، آببندی ، روغن کاری و خنک کاری تعادل حفظ شود

پکینگ کمپرسی ازاین نوع آب بندمیتوان به جای وی پک ویو پک هااستفاده کرد.جنس آن معمولا

از پلاستیک یا نخ نسوزو یا لاستیک نخ دار با روکش فلزی میباشد.آین آب بندها برای قسمت های

با فشار کم بکار میروند.در حقیقت عامل آب بندی کننده براساس افت فشار سیال در طول غلاف

می باشند. علت اینکه پکینگ ها باید دارای خواص پلاستیکی ( فرم پذیری ) باشنداین است تا

مقدارفشردگی روی اسلیو (غلاف ها) راتنظیم کنند ونیز خواص الاستیک جهت جذب انرژی و

آسیب نرساندن به جزء دوار را داشته باشند و به صورت رینگ هایی درداخل محفظه آب بندی

قرارگیرند.انرژی اصطکاکی(گرما) تولیدشده دراثر گردش شافت از طریق نشت مقدارکمی مایع از

پوسته یا توسط محفظه خنک کاری پشت آن و یا استفاده از هر دو دفع میشود.

جنس پکینگ ها :

1- آزبستوس :که برای درجه حرارت های پایین ازآن استفاده میکنند.این پکینگ ها قبلا بوسیله

گرافیت یا روغن ، روغن کاری میشوند. 2- متالیک: این پکینگ ها برای فشارهاودماهای بالا

استفاده میشوند.پکینگ های متالیک ترکیبی از فویل فلزی(مس،آلومینیم،بابیت و....) باگرافیت

یاموادچرب کننده دیگرمیباشند. روغنکاری نقش مهمی در این آب بند دارد زیرا اگر خشک کار کند

روی سطح تماس مثلا سیلندر خط می اندازد

آب بند های مکانیکی آب بند هایی که تاکنون توصیف شد عمدتا از نوع پکینگ بودند.استفاده

ازپکینگ ها به عنوان آب بند همیشه مناسب و عملی نیست.با محکم کردن پیچ های گلند اصطکاک

و انرژی ایجاد شده سبب کاهش عمروخراب شدن غلاف ها میگردد.از طرف دیگر بعضی از مایعات

مثل بوتان و پروپان حلال مواد چرب کننده پکینگ ها هستند که دراین صورت دقت آب بندی ازبین

میرود .به دلایلی که گفته شد و همچنین زمانی که میزان نشت باید حداقل باشد از آب بندهای

مکانیکی استفاده میکنند.سطح آب بندی درمکانیکال سیل ها عمود بر امتداد محور بوده ،درحالی که

در کاسه نمدها سطح آب بندی در تماس با خود شافت یا اسلیو قرار میگیرد. اگرچه مکانیکال

سیل ها در انواع گوناگون ساخته میشوند اما اصول کارشان یکسان و دارای دو جزء ثابت و متصل

به پوسته و یک جزء دوار متصل به شافت (یا غلاف) میباشند ویک فنردو قسمت را به یکدیگر

محکم میکند.یک دیافراگم یا رینگ لاستیکی برای حرکت جانبی(مماسی) نیزوجوددارد.مکانیکال

سیلها معمولا ازدو قسمت فلزی و لاستیکی هستند .بعضی اوقات قسمت چرخان آب بند از زغال با

روکش فولادی ساخته میشود. البته سطح بین رینگهای دوار و ثابت ، بسیار صیقلی ودر اصل از دو

جنس متفاوت سیلیکون و کاربید کربن میباشد. لایه ای از مایع با خاصیت خنک کنندگی و روانکاری

اصطکاک را به حداقل میرساند. رینگ های مکانیکال (سیل رینگ ها) در دو وضعیت نسبت به

پمپ قرار میگیرندکه ممکن است رینگ دوار در سمت داخل و به طرف ایمپلر باشد، ویا در قسمت

بیرون قرار گرفته و با مایع پمپ شونده تماس نداشته باشد. در هر دو وضعیتی که گفته شدفقط سه

نقطه مهم وجود دارد که در آب بندی موثر است :

1- مابین رینگ ثابت و پوسته

2 - مابین رینگ دوار و شافت (غلاف شافت)

3 - مابین رینگ ثابت و متحرک (بخش های ثابت ومتحرک مکانیکال) آب بندی در حالت 1 توسط

گسکت ها و اورینگ ها صورت میگیرد. در حالت 2 توسط رینگ ها و در حالت 3 باتماس مستقیم

و تنگاتنگ دو رینگ که همواره توسط فنری به به هم فشرده میشوند انجام میشود. موضوع قابل

توجه در مورد رینگ ها این است که این رینگ ها با جنس ویژه خود در مقابل نیروی(بار)محوری

ضعیف هستند و دچار آسیب میشوند،اما درمقابل سایش بسیار مقاوم هستندوبامقداری سایش دوباره

توسط فنری که میان آنها قرار دارد ساییده میشوند. به همین دلیل یکی از عوامل خراب شدن آنها

وارد شدن نیروی محوری است. با توجه به جنس آنها نیز معمولا ترد و شکننده هستند. امیدوارم

توانسته باشم مطالب مفیدی ارائه کنم. از نظرات خود من رو بی بهره نگذارید

ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۶

برای استقاده از انرژی خورشید فکرهای زیادی کرده‌اند که یکی از آنها ساختن دودکشهای خورشیدی است. این دودکشها در وسط یک سقف پلاستیکی بزرگ قرار می‌گیرند. نور خورشید از پلاستیک شفاف می‌گذرند و هوای زیر آن را گرم می‌کند. هوا وقتی گرم می‌شود، بالا می‌رود. به این ترتیب ، هوای گرم از راه دودکش بالا می‌رود و توربینی را بکار می‌اندازد و برق تولید می‌شود.

زیر سقف پلاستیکی این دودکشها می‌توان گیاهان مختلف پرورش داد، چون شرایط آن کاملا ‌شبیه گلخانه است. وقتی نور خورشید از پنجره به درون اتاق می‌تابد، هوای آن را گرم می کند. بعضی از خانه‌های جدید دیواری شیشه‌ای دارند که پشت آن دیوار دیگری از یک ماده سیاه رنگ قرار گرفته است. رنگ سیاه بخش زیادی از گرمای خورشید را می‌گیرد و خانه را برای چند ساعت گرم نگه می‌دارد.


در جاهایی که آب و هوای سرد دارند، خانه‌ها را رو به آفتاب می‌سازند تا نور خورشید به درون خانه بتابد و آن را گرم کند. با پوشاندن دیوارها و سقفها بوسیله ماده‌ای مخصوص که عایق نامیده می‌شود و همچنین با دو جداره یا دو لایه کردن پنجره‌ها می‌توان از خروج این گرما جلوگیری کرد. در کشورهای پر آفتاب ، مردم معمولا از نور خورشید برای گرم کردن آب خانه‌هایشان استفاده می‌کنند.

آنها صفحه‌های خورشیدی را روی بام خانه‌هایشان می‌گذارند. این صفحه‌ها ، در طول روز ، انرژی خورشیدی را می‌گیرند. حرارت جذب شده ، آب مخزنها یا لوله‌هایی را که با صفحه‌های خورشیدی تماس دارند گرم می‌کند. مخزن آب گرم را با ماده عایق می‌پوشانند تا گرمایش هدر نرود و شب که خورشید غروب می‌کند و هوا سرد می‌شود، بتوان از آن استفاده کرد.

جمع آورهای گرما انواع دیگری نیز دارند. بعضی از آنها برق وگود یا بشقابی شکل هستند. انحنا یا گودی جمع آور باعث می‌شود که پرتوهای خورشید به شکل یک باریکه پر قدرت منعکس شوند و بر لوله‌های آب بتابند. به این ترتیب انرژی خورشید ، آب درون لوله‌ها را گرم می‌کند. گروهی از مردم در جاهای مختلف دنیا از منعکس کننده‌های بشقابی برای پختن و یا جوش آوردن آب استفاده می‌کنند.

در نوع دیگری از جمع آورها از آینه‌های تخت استفاده می‌شود. گاهی اوقات صدها یا حتی هزارها آینه تخت را کنار هم می‌گذارند تا انرژی خورشید را از منطقه بزرگی جمع آوری کنند و بر سطحی کوچک بتابانند. در اینجا از گرما برای تبدیل آب به بخار و تولید برق استفاده می‌شود.ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۶

آبگرم كن خورشيدي = آبگرم دائمي و رايگان

كشور ايران در بين مدارهاي 25 تا 40 درجه عرض شمالي قرارگرفته است و در منطقه اي واقع شده است كه به لحاظ دريافت انرژي خوزشيدي در بين نقاط جهان در بالاترين رده ها قرار دارد. ميزان تابش خورشيدي ايران بين 1800 تا 2200 كيلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمين زده شده است كه البته اين رقم بالاتر از ميزان متوسط جهاني است. لذا آبگرم كن خورشيدي وسيله اي مناسب براي تأمين آبگرم ساختمانها مي باشد.

طرز كار آبگرم كن خورشيدي

ابتدا مخزن آبگرم با آب سرد پر مي شود و آب داخل لوله هاي تعبيه شده در زير كلكتورها، هنگامي كه خورشيد روي سطح كلكتور مي تابد به تدريج گرم شده و به كندي به طرف مخزن از طرف بالا ذخيره مي شود. آب سرد مخزن نيز از طرف ديگر لوله به سمت پايين لوله براي انجام عمل گرمايشي جريانمي يابد (عمل ترموسيفوني) تا زماني كه تابش خورشيدي براي گرم كردن آب كفايت كند اين عمل ادامه مي يابد.
بخش اصلي يك آبگرم كن خورشيدي كلكتورهاي تعبيه شده در لوله هاي آن است كه خود شامل يك روكش مسي است كه بعد از نقره بالاترين قابليت جذب حرارت را داراست و يك روكش سياه رنگ كه خود عامل مهمي در جذب انرژي گرمائي مي باشد بوسيله تابش كلي خورشيد حرارت يافته و حرارت خود را به يك سيال جذب كننده (مانند آب) كه داخل لوله در جريان است، منتقل مي كند. همچنين لوله هاي موجود دو جداره بوده و با استفاده از خلأ ما بين دو جداره بيروني مانع نفوذ سرما به داخل لولهمي شود. جداره مخزن به عايق پلي اورتان 50mm مجهز مي باشد كه در فصل زمستان مانع نفوذ سرما به داخل مخزن مي شود، همچنين مخزن مجهز به يك المنت برقي مي باشد كه در صورت ابري بودن چند روزه مداوم هوا، مي توان از آن براي گرم كردن آب داخل مخزن به ميزان 70 درجه سانتيگراد استفاده نمود.
آبي كه به اين روش گرم مي شود به طور مستقيم به مصرف گرمايش خانوار مي رسد و يا توسط يك مبدل حرارتي دماي آب مصرفي خانوار را افزايش مي دهد. بزرگترين توليد كنندگان كلكتورهاي گرمايشي جهت به ترتيب چين، آمريكا، ژاپن و تركيه هستند و بيش از 90% رشد مصرف كلكتورهاي گرمايشي در چين اتفاق مي افتد.


هزينه هاي مربوط به يك خانواده 4 نفري ساكن در يك آپارتمان 150 متري
مقدار تقريبي مصرف نوع وسيله
هزينه گاز مصرفي
بدون يارانه در سال (به ريال)
متر مكعب در سال با احتساب
12 ساعت كاركرد روزانه (m³/y)
متر مكعب در ساعت
(m³/h)
740/137/5 7446 7/1 آبگرمكن ديواري G15
760/417/2 3504 8/0 آبگرمكن زميني با ظرفيت 115 ليتر
950/799/6 9855 25/2 مشعل گازي شوفاژ
000/950/6 10074 23/2 پكيج (مصرف گاز طبيعي)
با توجه به آمار ذكر شده و معايب آبگرمكن گازي و پكيج از جمله تلفات جاني، هزينه هاي تحميل شده مصرف گاز و برق و با توجه به آغاز لايحه هدفمندكردن يارانه ها و حذف يارانه سوخت در كشورمان زمان آن رسيده فكر مناسبي براي فعاليت در زمينه انرژي هاي نو و روشهاي بهينه سازي مصرف سوخت شود.
 

 

 

 

دستگاهی که با استفاده از انرژی خورشید قادر به تولید و ذخیره آب گرم باشد آبگرمکن خورشیدی نام دارد.

دید کلی

برای تولید آب گرم مصرفی در منزل ، مسکونی ، استخر شنا ، کارگاه ، آزمایشگاه تأسیسات حمام می‌توان گرمای خورشید را به توسط جمع کننده‌های تخت خورشیدی دریافت کرد. در یک تأسیسات آب گرم خورشیدی ، یک مایع (آب) در یک ظرف مسطح کم ضخامت که سیاه شده است گرم می‌شود.
برای دیدن ادامه مطلب بروی تیتر کلیک کنید.


img/daneshnameh_up/0/04/HybridHWH.JPG
آب گرم شده می‌تواند توسط ترموسیفون در لوله‌های مارپیچی جریان پیدا کند. این لوله‌ها بطور مارپیچی در مخزن که می‌خواهند آن را گرم کنند، قرار گرفته و تبادل حرارتی انجام دهند. این نوع آب گرم کن بیش از 40 سال است که در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ولی تشکیل رسوبات در این دستگاه سبب نقص کار است.

تاریخچه

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف ، به زمان ما قبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگیری ، در آن هنگام رومانیون معابر به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید جهت رشد کردن آتشدانهای محراب استفاده می‌کردند، زیاد دوران فراعنه صر آمنوفیس سوم (1419-1455 قبل از میلاد) بر اثر تابش خورشید بر مجسمه‌های ناطق ، هواداران آنها و مجسمه‌ها به صدا در می‌آمد. ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونانی (212-287 ق. م) اولین بار با استفاده از آینه‌های کوچک مربعی شکل با متمرکز کردن نور خورشید بر روی ناوگان رمی ، ناوگان آنها را به آتش کشید. که به همین جهت از ارشمیدس به عنوان بنیانگذار استفاده از تابش خورشید نام می‌برند.

معایب انرژی خورشیدی

خورشید منبع کاملاً متغییری است. یعنی در فصول ، ماهها و ساعات روز و شب متغیر است و چگالی انرژی آن کم است.

محاسنات انرژی خورشیدی

فراوان ـ بی هزینه ـ تقریباً همه جا در دسترس ـ عمر طولانی سیستمهای تبدیلی انرژی خورشیدی نسبتاً ساده است.

ساخت آب گرمکنهای خورشیدی

بعضی از پژوهشگران را عقیده بر این است که باید گرد آورنده‌های خورشیدی برای تهیه آب گرم بهداشتی در دسترس همه مردم قرار گیرد. گرد آورنده دارای یک ورقه به رنگ سیاه کدر ، جهت جذب نور می‌باشد. برای جریان آب نیز روشهای مختلفی ممکن است. آب می‌تواند در لوله‌های فلزی نصب شده روی ورقه سیاه ، یا بین دو ورق مسطح موازی که فاصله کمی از هم دارند، یا روی یک ورقه مسطح یا موج دار ، یا در اجزای رادیاتورهای کم عمق پوشیده از یک یا دو شیشه قرار داده می‌شود.شیشه‌ها به فاصله 2 تا 3 سانتیمتر از هم قرار داده می‌شود. ته و کناره‌های قالب باید از نظر حرارتی عایق بندی شده باشند. توسعه آب گرمکنهای خورشیدی در دنیا ادامه دارد. در ایالات متحده ، انگلستان ، روسیه ، فرانسه ، استرالیا ، ژاپن و در بسیاری از کشورهای دیگر آب گرمکنهای خورشیدی ساخته می‌شود.

ساختار یا ساختمان آبگرمکن خورشیدی

ساده‌ترین آب گرمکن خورشیدی از یک گردآور تخت (کلکتور) و یک مخزن ذخیره آب تشکیل شده است. شرایط لازم نصب این آب گرمکن آن است که قسمت فوقانی گرد آور پایین‌تر از قسمت تحتانی مخزن ذخیره قرار گیرد و حداقل انحراف گرد آور نسبت به سطح افق که برای تحقیقی جریان تومو سیفونی ، در حدود 20 درجه رو به جنوب انتخاب شد.

طرز کار

ابتدا مخزن آب گرم با آب سرد پر می‌شود و آب داخل لوله‌های گردآور ، هنگامی که خورشید روی سطح گرد آور می‌تابد به تدریج گرم شده و به کندی به طرف مخزن از طرف بالا ذخیره می‌شود، آب سرد مخزن نیز از طریق لوله دیگربه طرف قسمت پایین گردآور جریان یافته تا زمانی که تابش خورشیدی برای گرم کردن آب کفایت کند، این عمل ادامه می‌یابد.

وظیفه کلکتور

بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی کلکتور آن است که شامل تعدادی لوله های مخصوص خلاء می باشد.این لوله ها بوسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به یک سیال جذب کننده (مانند آب ) که داخل لوله در حال جریان است ، منتقل می کند. رنگ این نوع شیشه همیشه تیره انتخاب می شود و دارای پوشش  خاصی است که بتواند ضریب جذب  انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند. 

مخزن ذخیره:
به منظور ذخیره آب گرم مصرفی از یک یا دو مخزن فلزی بهمراه عایق درنظرگرفته شده است. جنس مخازن عمدتاً از گالوانیزه و یا استنلس استیل بوده که حسب تقاضا متفاوت می باشد. ظرفیت مخزن بر اساس میزان مصرف آب گرم تعیین می شود. مخازن عمدتاً از نوع مخزن دو جداره می باشد. همچنین رنگ مخازن براساس تقاضا قابل سفارش می باشد.

مخرن انبساطی:
به منظور دفع نوسانات حجمی سیال در اثر تغییرات دما، یک مخزن انبساطی در مجاورت مخزن استفاده می گردد. همچنین تامین آب جبرانی بر عهده مخزن انبساطی است.

نگهدارنده فلزی:
نگهدارنده ها شامل اسکلت فلزی است که وظیفه نگهداری مخزن و سطوح جاذب را بر عهده دارد.

انواع كلكتورهاي خورشيدي گرم كننده مايع عبارتند از:

كلكتور تخت Flat Plate Collector:
این کلکتور ساده‌ترین و پر استفاده‌ترین نوع کلکتور به‌شمار می‌رود. ساختار آن به شکل یک جعبه مستطیل شکل بوده که در داخل آن یک صفحه جاذب فلزی از جنس مس یا آلومینیوم با پوششی به رنگ‌های خاص است. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب می‌شود و دارای پوشش خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند. اساساً كلكتور غير متمركز كننده¬اي است كه سطح جاذب آن مسطح مي¬باشد. زیر صفحه لوله‌های کوچکی از جنس مس به صفحه جاذب جوش خورده¬اند که آب یا سیال انتقال حرارت در آنها جریان دارد. اطراف کلکتور به منظور کاهش اتلاف حرارتی عایق بندی شده است. روی سطح جعبه از پلاستیک شفاف یا شیشه پوشیده شده است. برای رسیدن به دمای بالا مجموعه ورق و لوله‌ها را در داخل یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار می‌دهند تا با استفاده از اثر گلخانه‌ای بتوان حرارت بيشتري را بدام انداخت.

کلکتور آبگرمکن خورشیدی

جنس روكش سياه معمولاً از جنس اكسيد كروم است كه99% اشعه آفتاب را جذب مي¬كند. جريان بوسيله خاصيت ترموسيفوني يا بوسيله پمپ الكتريكي به مخزن ذخيره عايق بندي شده است كه مي¬تواند دوجداره نيز باشد.

کلکتور آبگرمکن خورشیدی


ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه چهاردهم دی ۱۳۸۶

مخزن ذخیره:

به منظور ذخیره آب گرم مصرفی از یک یا دو مخزن فلزی بهمراه عایق درنظرگرفته شده است. جنس مخازن عمدتاً از گالوانیزه و یا استنلس استیل بوده که حسب تقاضا متفاوت می باشد. ظرفیت مخزن بر اساس میزان مصرف آب گرم تعیین می شود. مخازن عمدتاً از نوع مخزن دو جداره می باشد. همچنین رنگ مخازن براساس تقاضا قابل سفارش می باشد.

مخرن انبساطی:

به منظور دفع نوسانات حجمی سیال در اثر تغییرات دما، یک مخزن انبساطی در مجاورت مخزن استفاده می گردد. همچنین تامین آب جبرانی بر عهده مخزن انبساطی است.

نگهدارنده فلزی:

نگهدارنده ها شامل اسکلت فلزی است که وظیفه نگهداری مخزن و سطوح جاذب را بر عهده دارد.

انواع كلكتورهاي خورشيدي گرم كننده مايع عبارتند از:

كلكتور تخت Flat Plate Collector:

این کلکتور ساده‌ترین و پر استفاده‌ترین نوع کلکتور به‌شمار می‌رود. ساختار آن به شکل یک جعبه مستطیل شکل بوده که در داخل آن یک صفحه جاذب فلزی از جنس مس یا آلومینیوم با پوششی به رنگ‌های خاص است. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب می‌شود و دارای پوشش خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند. اساساً كلكتور غير متمركز كننده¬اي است كه سطح جاذب آن مسطح مي¬باشد. زیر صفحه لوله‌های کوچکی از جنس مس به صفحه جاذب جوش خورده¬اند که آب یا سیال انتقال حرارت در آنها جریان دارد. اطراف کلکتور به منظور کاهش اتلاف حرارتی عایق بندی شده است. روی سطح جعبه از پلاستیک شفاف یا شیشه پوشیده شده است. برای رسیدن به دمای بالا مجموعه ورق و لوله‌ها را در داخل یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار می‌دهند تا با استفاده از اثر گلخانه‌ای بتوان حرارت بيشتري را بدام انداخت.

جنس روكش سياه معمولاً از جنس اكسيد كروم است كه99% اشعه آفتاب را جذب مي¬كند. جريان بوسيله خاصيت ترموسيفوني يا بوسيله پمپ الكتريكي به مخزن ذخيره عايق بندي شده است كه مي¬تواند دوجداره نيز باشد.

انواع آبگرمكن­ها:

آبگرمكن هاي خورشيدي را مي­توان از نظر نوع كاركرد به دو دسته عمده تقسيم بندي نمود: آبگرمكن هاي ترموسيفوني ( سيستم با گردش طبيعي) آبگرمكن هاي پمپي ( سيستم با گردش اجباري يا مدار باز)

الف) آبگرمكن هاي ترموسيفوني ( سيستم با گردش طبيعي) در اثر تابش نور خورشيد به صفحات جاذب كلكتورها و جذب انرژي گرمايي توسط اين صفحات سيال موجود در كلكتورها در اثر خاصيت رسانايي گرم مي¬شود در اثر وجود اختلاف دما چگالي بين ابتدا و انتهاي رايزر متفاوت است. اين پديده باعث بوجود آمدن خاصيت ترموسيفون در رايزر مي¬شود و بنا به اين خاصيت سيال گرم به بالا حركت كرده و به منبع ذخيره وارد مي گردد. درصورتيكه سيستم Direct ( مستقيم ) باشد در اين صورت سيال گرم شده همان آب مصرفي مي باشد كه مورر مصرف قرار خواهد گرفت و چنانچه In direct (مخزن دوجداره باشد) سيال گرم شده محلول آب و ضد يخ است كه در جداره بيروني مخزن را گرم و سپس به كلكتور باز مي گردد. شماي كلي اين سيستم در ذيل نمايش داده شده است :

آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني Direct ( مستقيم )

آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني In-Direct ( غير مستقيم )

ب) آبگرمكن هاي پمپي ( سيستم با گردش اجباري يا مدار باز): در اين دسته از آبگرمكنهاي خورشيدي كه معمولا بصورت غير مستقيم ( با تعداد كلكتور بالا و مخزن دو جداره ) مي باشد جهت انجام بهتر عمل سيركولاسيون از يك پمپ استفاده مي شود اين آبگرمكن ها معمولا جهت سيستم هاي بزرگ به كار مي رود همچنين در سيستم هاي خانگي نيز كاربرد دارد.

در اين حالت مخزن ذخيره درهر محلي از ساختمان و نسب به كلكتورها مي تواند قرار بگيرد. پمپ را در مسير ورود محلول سرد به كلكتورها قرار مي دهند اين محلول پس از گرم شدن توسط صفحات جاذب كلكتورها برگشت مي كند. در اين نوع از سيستم هاي خورشيدي به دليل افزودن يك پمپ سيركولاسيون به مدار گردش سيال به ميزان قابل توجهي راندمان وتوان خروجي را بهبود مي¬يابد. در اين نوع سيستم منبع ذخيره جدا از كلكتورها ودر نزديكترين مكان به محل مصرف نصب مي گردد.

همچنين اين سيستم مجهز به يك كنترلر دما مي باشد كه اين كنترلر درمواقع نياز به پمپ دستور قطع و وصل مي دهد.

روش عملكرد كنترلر به اين ترتيب است كه اختلاف دماي (T∆) بين خروجي كلكتور و خروجي مخزن را اندازه گرفته و پس از مقايسه با T∆ تنظيم شده روي اين كنترلر (بسته به محل نصب كلكتور ميزان T∆ متغيير است) فرمان قطع يا وصل شدن عمل سيركولاسيون ( خاموش يا روشن كردن پمپ ) در مدار را مي دهد در ذيل شماي كلي اين سيستم نمايش داده مي شود:

آبگرمكن خورشيدي با سيركولاسيون اجباري

معرفي آبگرمكن هاي خانگي و عمومي:

موارد مصرف آبگرمكن هاي ترموسيفوني و پمپي در سيستمهاي خانگي و عمومي مي باشد. الف)سيستمهاي خانگي جهت تامين آبگرم مصرفي 4 -7 نفر در روز مورد استفاده قرار مي­گيرند. سيستم هاي خانگي را مي­توان از دو نوع ترموسيفوني يا پمپي انتخاب كرد.

آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي:

آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي از نظر كاركرد به دو دسته ترموسيفوني و پمپي تقسيم مي شوند:

1- آبگرمكنهاي خانگي توموسيفوني

الف) با مخزن افقي ساختار و عملكرد اين دسته از آبگرمكن هاي خورشيدي نسبتا ساده مي باشد هر آبگرمكن از يك مخزن و تعدادي كلكتور تشكيل شده كه عملكرد آن بستگي زيادي به شرايط زماني و مكاني ( منطقه جغرافيايي) خواهد داشت. صفحات جاذب كلكتورها انرژي تابشي خورشيد را جذب و به گرما تبديل مي كند. لوله­هاي رايزر متصل به اين صفحات گرماي جذب شده را به سيال عبوري منتقل مي­كند. درصورتيكه سيستم (Indirect) باشد، سيال گرم در مخزن ذخيره مي شود (متشكل از منبع ذخيره دو جداره ) سيال گرم ( محلول آب و ضد يخ ) وارد جداره خارجي شده و آب مصرفي را گرم مي كند.

براي افزايش كارآيي آبگرمكن ها، صفحات جاذب را درون فريمي قرار مي دهند و بخش زيرين آن را با عايق مناسب مي پوشانند تا تلفات حرارتي آن كاهش يابد. همچنين براي پيشگيري از تلفات حرارتي در سطح فوقاني صفحات جاذب، سطح رويه فريم را معمولا با يك يا دو لايه شيشه ( يا مواد شفاف مشابه) مي پوشانند خواص تابشي صفحات جاذب در عملكرد آبگرمكن خورشيدي اثر زيادي دارد براي كاركرد بهتر لازم است صفحات جاذب داراي ضريب جذب بالايي بوده و بر عكس براي اينكه تلفات حرارتي آن كم باشد بايد ضريب صدور پائيني داشته باشد به صفحاتي كه داراي اين ويژگي باشند صفحات منتخب (Selective Surface) مي گويند.

تانك ( مخزن): جداره داخلي تانك از ورق گالوانيزه با ضخامت 3 ميليمتر و پوسته بيروني آن از ورق گالوانيزه به ضخامت 2-3 ميليمتر ساخته مي­شود. همچنين روكش آن از ورق فولادي با ضخامت 8/0-9/0 ميليمتر همراه با پوشش رنگ الكترواستاتيك مي باشد. عايق بندي تانك معمولاًبا فوم تزريقي انجام شده و ظرفيت آن بسته به ميران مصرف (سفارش خريد) هر اندازه مي تواند باشد. همچنين اين مخزن مي تواند داراي يك سيستم كمكي ( المنت برقي 1200-2000 وات) جهت گرم كردن آب در روزهاي ابري مي باشد.

ب) ترموسيفون مستقيم (Direct) با سيستم لوله حرارتي استفاده از اين سيستم در جاهايي كه دماي زير صفر دارد توصيه نمي شود چرا كه سيال گردش داخل كلكتور همان آب مصرفي است و ممكن است در اثر پائين آمدن دما در فصول سرد اين آب يخ بزند و سبب تركيدگي لوله هاي كلكتور گردد. مخزن سيستم تحت فشار آب شهري نيست و به همين دليل فشار آب گرم خروجي تابع ارتفاع تانك مي باشد.

آبگرمكنهاي خانگي پمپي:

اين سيستم از يك مخزن ، دو كلكتور و يك پمپ تشكيل يافته است توضيح مربوط به كلكتورهاي مخزن اين سيستم دقيقا مشابه توضيحات ذكر شده سيستم ترموسيفوني مي باشد با اين تفاوت كه مخزن اين سيستم در هر جايي از ساختمان مي تواند قرار بگيرد دراينصورت آنرا جدا از كلكتور و در نزديكترين مكان به محل مصرف قرار مي دهند از اين نوع سيستم به عنوان سيستم كمكي يا پيش گرمكن نيز مي توان بهره گرفت افزودن اين پمپ سيركولاسيون به مدار سبب افزايش راندمان و توان خروجي محصول مي گردد.

آبگرمكن هاي خورشيدي عمومي( سيستم گردش اجباري):

اين دسته از آبگرمكنهاي خورشيدي لزوما به صورت غير مستقيم(In Direct) و با مخزن كويل دار مي باشد و استفاده از پمپ جهت گردش محلول آب و ضد يخ الزامي مي باشد در اين سيستم از تعداد زيادي كلكتور ( تعداد آن بستگي به ميزان مصرف يا تعداد نفرات استفاده كننده از آن دارد) به صورت سري و موازي استفاده مي­گردد كه نماي شماتيك آن نمايش داده شده است اين سيستم براي گرمايش آب مصرفي مورد نياز در حمام­ها، استخرها و صنايع گوناكون بكار مي رود.

اجزاي تشكيل دهنده آبگرمكن هاي خورشيدي عمومي عبارتند از :

1- كلكتور در تعداد مشخص بر اساس ميزان مصرف آبگرم روزانه 2- مخازن كويل دار جهت ذخيره آبگرم در حجم زياد 3- پمپ هاي سيركولاسيون: جهت گردش سيال داخل كلكتورها و تبادل حرارتي با تانك 4- منبع هاي انبساط : جهت تعادل سيال 5- تاسيسات مربوطه : جهت تبادل و انتقال حرارتارسال توسط
 
تاريخ : جمعه چهاردهم دی ۱۳۸۶

برق خورشیدی (فتوولتائیک)
بی تردید یکی از مهمترین فعالیتهای کشورهای پیشرفته در کاهش مصرف انرژیهای ناپاک،گسترش تکنولوژیهایی است که از منابع تجدیدپذیر و نامحدود انرژی استفاده می کنند. این موضوع تاثیر فراوانی را هم بر اقتصاد و هم بر محیط زیست در پی خواهد داشت. بدین معنی که با استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی از پایان منابع فسیلی سوخت جلوگیری شده و مضرات زیست محیطی آنها نیز ایجاد نخواهد شد.تا زمانیکه از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده شود،سیستمهای فتوولتائیک یکی از بهترین راههای تولید انرژی از خورشید خواهند بود.
ماده اوليه به كار رفته در سيستم هاي برق خورشیدی (فتوولتاييك)، سيليكون است. زمانيكه صفحه هاي سيليكون در معرض تابش نور خورشيد قرار مي گيرند، جريان الكتريكي مستقيم DC در آنها توليد مي شود. پانلهاي فتوولتاييك نسبت به تابش هاي مستقيم و پراكنده عكس العمل نشان مي دهند. اما مقدار خروجي انرژي الکتريکي با افزايش مقدار تابش نور يا پرتو افكني بيشتر، افزايش مي يابد.
اجزای سیستمهای فتوولتائیک (برق خورشیدی)
1- سلولهای فتوولتائیک(مولد برق خورشیدی)
این سلولها مربعهای نازک، دیسک ها یا فیلمهایی از جنس نیمه هادی هستند که ولتاژ و جریان کافی را در زمان قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، تولید می کنند.
2- کنترل کننده شارژ
تجهیزاتی هستند که ولتاژ باتریها را تنظیم و کنترل می کنند و از آسیبهای احتمالی وارد بر باتریها جلوگیری می کنند.
3- ذخیره کننده باتری خورشیدی
وسیله ایست که انرژی الکتریکی تولیدیDC را در خود ذخیره می کند.
بخاطر وجود تغيير در ميزان شدت تابش پرتوهاي خورشيدي در طول روز و در فصول مختلف، يك باطري به منظور ذخيره كردن انرژي الكتريكي توليدي توسط آرايه‌هاي فتوولتائيك و به عنوان يك عامل واسط بين آرايه‌هاي خورشيدي و مصرف كننده انرژي الكتريكي براي بهره‌وري بيشتر مورد نياز مي‌باشد.
4- مبدل (اينورتر)
وسیله ایست که جریان DC را به جریان AC برای مصرف،تبدیل می کند.

انواع سیستمهای فتوولتائیک
1- سیستمهای فتوولتائیک ساخته شده با باتری شارژی
فانوسهای خورشیدی و شارژرهای فتوولتائیک مورد استفاده در باتریهای رادیو، ازاین نمونه بوده و بازار فروش مناسبی دارند. در این سیستم همه اجزاء یکپارچه شده و بجای باتریهای یکبار مصرف، از باتریهای قابل شارژ استفاده می شود.

2- سیستمهای استفاده در روز
ساده ترین و ارزانترین سیستمهای فتوولتائیک برای استفاده در روز طراحی شده اند. این سیستمها معمولا شامل مدولهایی می شوند که ابزار ذخیره سازی ندارند و مستقیما با تابش خورشید، الکتریسیته تولید می کنند. برخی فن ها، دمنده ها یا پره های توزیع انرژی حرارتی در سیستم های گرمایش آب، و نیز وسیله های استفاده کننده، از انرژی خورشیدی چون ماشینهای حساب و ساعتهای مچی از این دسته اند.

3- سیستم جریان مستقیم (DC ) با باتری ذخیره خورشیدی
برای استفاده از سیستمهای فتوولتائیک در شب یا مواقع ابری، از سیستمهای مجهز به باتری ذخیره استفاده می شود. اجزای اصلی این سیستم یک مدول فتوولتائیکPV) )،کنترل کننده های شارژ، باتریهای ذخیره و سایر وسایل است.
سیستمهای با باتری ذخیره می توانند شامل وسایل کوچکی مانند چراغ قوه با یک باتری تا ابزار آلات بزرگ با تعداد زیادی باتری صنعتی باشند.
نکته مهم در مورد باتریهای شارژی آنست که باید بمنظور دوام بیشتر، بطور کامل تخلیه شوند و سپس کاملا شارژ گردند. اندازه و شکل منبع باتری باید متناسب با عملکرد ولتاژ سیستم، مقدار استفاده در شب، شرایط آب و هوایی محل و ... طراحی گردند. در برخی از این سیستمها یک کنترل کننده شارژ، طراحی شده است که از شارژ بیش از حد باتریها یا تخلیه غیرعادی آنها با قطع اتصال مدول از منبع باتری، جلوگیری می کند و این موضوع در حفظ کیفیت و دوام باتری موثر است.

4- سیستم های خورشیدی جریان مستقیم تغذیه کننده جریان متناوب
مدولهای فتوولتائیک در اثر تابش آفتاب انرژی الکتریکی DC را تولید می کنند. اما اکثر لوازم الکتریکی به انرژی AC نیازمندند. لذا سیستمهای فتوولتائیک باید مبدلی را جهت تبدیل جریان DC به AC داشته باشند، این مبدلها انعطاف پذیری سیستم را افزایش داده و تسهیلاتی را ایجاد می کنند. اما افزایش هزینه را نیز در پی دارند.

5- سیستمهای برق خورشیدی متصل به شبکه شهری
این سیستمها به باتری ذخیره نیازی ندارند. چون خود شبکه برق، عمل ذخیره سازی انرژی را انجام می دهد. انرژی اضافی تولید شده را مالک سیستم به شبکه شهری می فروشد و درصورت نیاز از شبکه شهری دریافت می کند. بر این اساس شرایطی باید فراهم شود تا خرید و فروش انرژی بین مالک و شبکه شهری امکانپذیر باشد. بدین منظور برخی از کمپانی های شبکه برق شهری کنتورهایی را به مشتریان خود می دهند که مقدار خرید و فروش الکتریسیته را معین می کند.

مزایای تکنولوژی فتوولتائیک (تولید برق خورشیدی)
دوام:
تکنولوژی بکار رفته در ساخت مدولهای فتوولتائیک از مصالح بادوامی است. در گذشته دوام سیستمها را حدود 10 سال در نظر می گرفتند اما با پیشرفتهای انجام شده، متوسط عمر مفید این سیستمها به 25 سال رسیده است.
هزینه های پایین حفظ و نگهداری:
در سیستم منابع تجدیدناپذیر، هزینه های حمل و نقل مواد و نیروی کار بسیار بالا است. اما درسیستمهای فتوولتائیک چنین هزینه هایی در چرخه تولید وجود ندارد. زیرا سیستم به بازرسی های دوره ای و نگهداری با هزینه اندک نیاز دارد.
عدم نیاز به مواد سوختی:
در سیستمهای فتوولتائیک نیازی به منابع سوختی فسیلی و ... نمی باشد. بنابراین مضرات زیست محیطی ناشی از این منابع و هزینه های حمل و نقل و انبارداری آنها حذف می شود.
کاهش آلودگی صوتی:
سیستمهای فتوولتائیک بدون حرکت و کاملا بی صدا بوده و آلودگی صوتی ندارد.
قابلیت نصب و راه اندازی سیستمهای فتوولتائیک در ظرفیتهای گوناگون:
با توجه به مدولهای پیش ساخته در این سیستمها می توان الکتریسیته را در مقیاسهای مختلف تولید کرد.چنانچه با سیستمهای فتوولتائیک می توان از چند میلی وات تا چندین مگاوات انرژی بدست آورد. اگر این سیستم را بصورت مدولهای کوچک و منفرد استفاده کنیم، برای نیازهای بسیار ناچیز و اگر در مزرعه ای مجموعه ای از آرایشهای گسترده فتوولتائیک را بکار بریم، نیروگاه خورشیدی عظیم را ایجاد کرده ایم.
عدم وابستگی به شبکه برق شهری:
در مواقعی که انتقال برق شهری امکانپذیر نباشد، می توان از این سیستم ها بهره گیری کرد زیرا بصورت مستقل الکتریسیته تولید کرده و نیازی به نگهداری فراوان ندارند. پس در مناطق دورافتاده و صعب العبور، استفاده از این سیستمها گزینه مناسبی خواهد بود.
دوام اجزاء فتوولتائیک:
مدت کارکرد مدولهای خورشیدی،در سالهای گذشته بطور متوسط 10 سال در نظر گرفته می شده لیکن با پیشرفتهای فنی میانگین زمان کارکرد مدولها به 25 سال رسیده است. بسیاری از اجزاء و مواد اولیه این مدولها قابل بازیافت و استفاده اند. مثلا شیشه ها، جعبه های پلاستیکی و کلافهای فلزی نصب و ... قابل استفاده مجدداند. اما بازیافت برخی از اجزا چون نیمه هادیها و ... امکانپذیر نیست.

سیستمهای سرمایش خورشیدی

گرمايش و سرمايش ساختمانها با استفاده از انرژي خورشيد، ايده تازه‌اي بود که در سالهاي ۱۹۳۰ مطرح شد و در کمتر از يک دهه به پيشرفتهاي قابل توجهي رسيد. در زمينه گرمايش با استفاده از انواع گرمكن هاي خورشيدي مي توان از آب و يا هوا به عنوان سيال ناقل انرژي استفاده كرد. همچنين با افزودن سيستم خورشيدي به سيستم تبريد جذبي علاوه بر آب گرم مصرفي و گرمايش از اين سيستم‌ها در فصول گرما براي سرمايش ساختمان نيز استفاده ميگردد.
بيلان ساليانه مصرف انرژي كشور نشان دهنده آن است كه بيشينه ميزان مصرف انرژي در ماه هاي گرم سال اتفاق مي افتد؛ علت اصلي چنين افزايشي، انرژي بري بالاي دستگاه هاي سرمايش مي باشد؛ با كمي دقت اين نكته نمايان مي شود كه در اين فصول در كنار چنين افزايش مصرفي، انرژي تابشي خورشيد با قابليت كاردهي بالا در دسترس مي باشد به نظر مي رسد كه جايگزيني منابع عظيم انرژي خورشيدي در دسترس در اين فصول راهكار مناسبي براي كاهش ميزان بيشينه مصرف انرژي مي­باشد.
در اين راستا و با هدف استفاده از انرژي خورشيدي در سيستم های سرمايش، شرکت سولار بام اقدام به ارائه مقالات علمی و راهکارهای متعددی نموده است.
به منظور تولید سرمایش، استفاده از سیکل های تبرید جذبی و تراکمی مرسوم می باشد. مطابق تحقیقات بعمل آمده، استفاده از سيستم سرمايش جذبي با سيكل هاي بازيافت بسيار مقرون به صرفه مي باشد و در مقابل در صورتي كه غير از سيكل هاي بازيافت از اين سيستم استفاده شود ميزان انرژي بيشتري نسبت به سيستم تراكمي مصرف خواهد شد. البته لازم به يادآوري است كه استفاده از سيستم سرمايش جذبي به جاي سيستم تراكمي تنها از ديدگاه مصرف انرژي مورد بررسي قرار نمي گيرد بلكه از لحاظ ميزان آلاينده هاي زيست محيطي در مقايسه با سيستم سرمايش تراكمي آلودگي كمتري به محيط زيست تحميل مي نمايد.
 اما تامین انرژي حرارتي مورد نياز يك سيستم سرمايش جذبي بوسيله دو منبع خورشيدي و فسيلي به صورت موازي راهکار مناسبی است که باتوجه به شرایط آب وهوایی و شدت تابش بالای خورشید در تابستان، پیشنهاد می گردد.
در این حالت ديگ آب داغ موظف به تأمين انرژي مورد نياز چيلر در ساعاتي كه انرژي خورشيد مستقيماََََ جوابگوي نياز سيستم نیست، می باشد.

كلكتور تخت خورشيدي:

به صورت كلي يك كلكتور خورشيدي يك مبدل حرارتي است كه انرژي خورشيد را به گرما تبديل مي­كند، در مبدل هاي معمولي انتقال انرژي از طريق يك سيال به سيال ديگر صورت مي گيرد ولي در كلكتورهاي خورشيدي انتقال انرژي از طريق تشعشع به سيال انتقال مي يابد.
كلكتورهاي تخت قابليت توليد دمايي تا حدودC 100ْ را دارا بوده كه با دريافت تابش هاي مستقيم و پخش شده خورشيدي به اين دما دست مي يابد. عموما‍ٌ براي اين نوع كلكتورها مكانيزم رديابي در نظر گرفته نمي شود و با تنظيم در جهت مناسب به صورت دايمي نصب مي گردند. كلكتورهاي تخت عموماٌ شامل يك يا چند لايه محافظ با فاصله هوايي مابين و يك قالب اصلي و يك جذب كننده مي­باشند.
نماي كلي سيستم در شكل زیر نمايش داده شده است.
solar_text

شکل 1 : شماتیک سیستم سرمایش خورشیدی

 

در بارهاي سرمايي پايين (كمتر از 100 تن تبريد) استفاده از سيستمهاي سرمايش خورشيدي مقرون به صرفه تر به نظر ميرسد، در اين سيستم ها با توجه به نياز كمتر چيلر جذبي به انرژي گرمايي تعداد كلكتورها و سطح آن به طبع كاهش پيدا مي كند.
با توجه به اينكه چيلر هاي ابزورپشن در دماهاي پايين تري كار مي كنند (حدود 60-90 درجه سانتي گراد) براي سرمايش خورشيدي مناسب تر به نظر مي رسند.

در زیر یک نمونه شماتیک از سیستم چیلر جذبی تجمیع شده با سیستم خورشیدی (سرمایش خورشیدی) آورده شده است:

10.png


 

1و2و3        محلول رقيق ورودي به مولد
4و5و6        محلول غليظ خروجي از مولد
7               بخار مبرد
8و9            مايع مبرد
10             بخار مبرد
11و12        آب داغ ورودي و خروجي از مولد
13و14        آب خنك كننده ورودي و خروجي از جذب كننده
15و16        آب خنك كننده ورودي و خروجي از چگالنده
17و18        آب سرد ورودي و خروجي از تبخير كننده
19و20        آب داغ ورودي و خروجي از كلكتور خورشيدي
21و22        آب داغ ورودي و خروجي از منبع حرارتي اضطراري

 ارسال توسط
 
تاريخ : چهارشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۶
 
 

پکیج برق خورشیدی


 ارسال توسط
تبرید (تاریخچه، موارد استفاده، روش های تولید تبرید)

تاریخچه تبرید

- در کتابهای چین از چگونگی نگهداری یخ مطالبی بدست آمده ، روسها ویونانیها برف را در انبارها نگهداری می کردند .
- تاریخ پیدایش تجارت برودت از سالهای 1810 تا 1850 .
- در 1880 کارخانه یخ مصنوعی ساخته شد.
- اولین ماشین تبرید درسال 1834 درانگلستان ساخته شد.
- در سال 1851 یک آمریکایی ماشین یخسازی ساخت که هوا بجای مبرد استفاده شده بود.
- در اوائل سال 1890 تبرید مصنوعی رواج یافت وسیستم تبرید تراکمی وسیستم جذبی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت .
- در سال 1903 انجمن ماشین آلات ودر سال 1904 انجمن مهندسین ومتخصصین بوجود آمد.
- 1905 ثبت کمپرسور دو زمانه .
- 1915 اولین کمپرسور مدرن ساخته شد.
- 1940 به بعد دستگاههای تبرید صنعتی وخانگی به میزان قابل توجهی تولید گردید.

موارد استفاده از تبرید

الف)مواد غذایی
1- نگهداری مواد غذایی در سردخانه وعرضه به بازاردر فصول مختلف
2- منجمد کردن مواد غذایی مثل گوشت
3- پاستوریزه کردن و نگهداری شیر وتهیه وتوزیع بستنی
4- خشک کردن مواد غذایی

ب) صنایع شیمیایی
1- جداکردن گازها
2- تقطیر گازها
3- رطوبت گیری از هوا
4- جامد سازی ماده از محلول
5- نگهداری مایع در فشار کم
6- دفع حرارت در تحولات شیمیایی
7- خنک کاری موتور وسایل نقلیه
8- ...

ج) مصارف خاص
1- سرد کردن فلزات تا حدود F 125 – به منظور عملیات سخت کردن آنها است.
2-درحرفه داروسازی برای تهیه داروهای مختلف بخصوص برای نگهداری خون با گروهای مختلف.
3- در سالنهای اسکی روی یخ که با عبور ماده سرمازا از داخل لوله ها ئیکه در کف سالن جاسازی شده اند آب موجود در کف سالن منجمد می گردد.
4- در ساختمانها ی بتنی ،بخصوص در ایجاد سدها نیز از اعمال سرد کردن بتن قبل از بتن ریزی یعنی کم کردن حجم آن ودر نتیجه فشردگی بیشتر ذرات در همدیگر و استحکام ومقاومت سد درمقابل فشار ولرزش و...
5- شیرین کردن آب دریا که از ضروریات زندگی است .انجماد آب شور دریا وجدا شدن نمک از یخ وآب کردن مجدد یخ وتبدیل آن به آب شیرین.
6- تهیه یخ توسط دستگاههای یخ ساز

د)استفاده در تهویه ساختمانها
1- درتابستان برای تولید سرمایش درمنازل از کولر آبی بهره می گیرند.
2- تهویه صنعتی نیز بعنوان ک امر حیاتی درکارخانجات و آزمایشگاهها مورد نیاز می باشدکه درآنجا نیز قسمت عمده عملیات بخصوص در فصول گرم با دستگاههای تبرید خواهد بود.

روشهای مختلف تولید تبرید

1- افزایش درجه حرارت مبرد
یکی از روشهای جذب حرارت از ماده تماس دادن آن با یک ماده سرد دیگر است که در اینجا مبرد نامیده می شود.
مانند : سرد کردن چای داغ ،سیستم خنک کاری وسایل نقلیه

2- انبساط مایع یا کاهش فشار مایع
انبساط مایعات باعث تقلیل درجه حرارت آنها می شود مخصوصا اگر انبساط با تغییر حالت مایع به بخار همراه باشد نقصان درجه حرارت قابل توجهی حاصل می گردد.
مانند: افزایش دمای جوش در سیستم خنک کاری خودرو به دلیل افزایش فشار

3-افزایش حجم گاز یا کاهش فشارگاز
اگر از مخزن بسته ای گازی را در محیطی با فشار کمتر رها کنیم کاهش درجه حرارت در مخزن تحت فشار حاصل می شود چنانچه هوا را با فشار محیط به داخل مخزنی که تحت خلا می باشد وارد کنیم عکس عمل قبلی اتفاق می افتد به این معنی که درجه حرارت هوا در داخل مخزن پس از توازن فشار بیشتر از درجه حرارت هوای محیط می گردد.
مانند : عملکرد موتور دیزل

4- انبساط یک گاز در جریان ثابت
در یک جریان ثابت وقتی یک گاز منبسط شود کاهش درجه حرارت بوجود می آید مقدار افت درجه حرارت ممکن است جزئی ویا قابل توجه باشد که بستگی به وضعیت محل انبساط خواهد داشت

5- تغییر فاز

الف) تصعید
تغییر حالت از جامد به بخاررا تصعید میگویند ومقدار حرارت جذب شده را ”حرارت نهان تصعید“گویند.
در تصعید جسم از حالت جامد بدون گذشتن از مرحله مایع مستقیما به حالت بخار در می آید معمولا عمل تصعید نسبت به عمل ذوب و تبخیر در فشار پایین تری انجام میگیرد.
مانند :برودت یخ خشک می باشد ودر اثر گرم شدن در فشار اتمسفر مستقیما از جامد به بخار تبدیل می شود یخ خشک در F 109- تصعید و در نتیجه حرارت محیط خود را جذب می نماید ویک مبرد خوب برای درجات حرارت پایین می باشد.
بهترین راه برای خشک کردن مواد غذایی منجمد شده می باشد.

ب) ذوب
تغییر حالت از جامد به مایع را ذوب ومقدار حرارت جذب شده بوسیله مبرد را ”حرارت نهان ذوب“ گویند .
مانند : یخ

ج) تبخیر
تغییر فاز از حالت مایع به بخار را تبخیر ومقدار حرارت جذب شده را ”حرارت نهان تبخیر ”گویند . ایجاد برودت بوسیله این تغییر حالت معمولترین روش در تبرید بوده واساس کار سیکلهای تبرید تراکمی را تشکیل می دهد.

6- عملیات الکتریکی

 الف)میدان مغناطیسی
تبرید مغناطیسی عملی است که برای رسیدن به درجه حرارت صفر مطلق بسیار مفید بوده وبه کار میرود.
اگر جسمی باخواص مغناطیسی، درجریان مغناطیسی قرار گیرد درجه حرارت جسم افزایش می یابد واگر اطراف این جسم را هلیوم احاطه کرده باشد حرارت سریعا بوسیله هلیوم دفع شده ودر درجه حرارت یک درجه کلوین می جوشد.
از آن پس جسم در درجه حرارت k 001/0 صفر مطلق غوطه ور می گردد.

ب) ترموکوپل
اتصال دو فلز غیر همجنس در دو نقطه که اگر این دو نقطه را در درجات حرارت مختلف قرار دهیم جریان الکتریکی ضعیفی بر قرار می شود البته عکس قضیه هم صادق است ،یعنی اگر در یک مدار ترموکوپل ،اختلاف ولتاژایجاد شود ،در یکی از نقاط اتصال افزایش درجه حرارت ودر نقطه دیگر کاهش درجه حرارت حاصل می گردد.

از این روش در آزمایشگاهها ووسایل تبرید غیر تجارتی استفاده می شود.

7- با استفاده از نازلهای مماسی هواارسال توسط
 
تاريخ : سه شنبه یازدهم دی ۱۳۸۶
ترموستات ها از نظر محل نصب، نوع عملكرد، فصل سالي، نوع سنسور، رنج كاري، تعداد مراحل كار و از نظر حرارت به انواع مختلفي تقسيم مي شوند.
از نظرمحل نصب: به انواع اتاقي، كانالي، مستغرق و جداري تقسيم مي شوند.

از نظر نوع عملكرد: به انواع قطع و وصلي و تدريجي تقسيم مي شوند.

از نظر حرارت: به انواع حرارتي و برودتي تقسيم مي گردند.

از نظر رنج: به زير صفر و بالاي صفر تقسيم مي شوند.

از نظر تعداد مراحل كار: به يك مرحله اي، دو مرحله اي و پله ای(استپ کنترل) تقسيسم مي گردند.

از نظر نوع سنسور: به بيمتالي، فانوسه اي، رئوستا و ديافراگمي تقسيم مي شوند.

از نظر فصلي: به سه نوع تابستاني، زمستاني و دو فصلي تقسيم مي شوند.

پس از معرفي انواع آن، حال به معرفي چند نوع ترموستات مي پردازيم.
بيمتالي، فانوسه اي، رئوستا و ديافراگمي

بيمتالي، فانوسه اي، رئوستا و ديافراگمي

ترموستات اتاقی room thermostat

1)برای تنظیم دمای اتاق در تابستان و زمستان استفاده می شود.

2)سنسور آن از نوع بیمتال با فانوسه می باشد.

3)در مدار کار فن کویل – شیر سه راهه ، کوره هوای گرم – موتور دمپر.

4)بعضی از انواع آن مجهز به کلید کنترل سرعت فن ویا تایمر می باشد.

طریقه عملکرد ترموستات زمستانی:
1)با کاهش دما تا حد پایین وصل می شود.

2)فن کویل روشن یا شیر سه راهه مسیر کویل را باز و مسیر بای پس را می بندد.

3) با افزایش دما تا حد بالا قطع می شود.

ترموستات زمستانی با عنصر پیش بینی کننده (Anticipator)

به دلیل افزایش دمای اتاق بعد از خاموش شدن فن وادامه تبادل حرارت کویل با هوای اتاق:


1) یک مقاومت با کنتاکت ترموستات سری

2) زمان قطع شدن ترموستات را جلو می اندازد

3) کاهش زمان کار، صرفه جویی در مصرف سوخت وبرق ، کاهش استهلاک.

طریقه عملکرد ترموستات تابستانی :
1)با افزایش دما تا حد بالا وصل می شود.

2)فن کویل روشن یا شیر سه راهه مسیر کویل را باز ومسیر بای پس را می بندد

3) با کاهش دما تا حد پایین قطع می شود.

ترموستات تابستانی با عنصر پیش بینی کننده Anticipator

1) یک مقاومت موازی با کنتاکت ترموستات.

2) در زمان قطع بودن ترموستات فضای داخلی ترموستات را گرم می کند.

3) زمان روشن شدن فن کویل را جلو می اندازد.

ترموستات اتاقی دو فصله:

1) محلهایی که سیستم تهویه دو فصله دارند.

2) مجهز به کلید تبدیل حالت زمستانی به تابستانی.

3)یک مقاومت سری ویک مقاومت موازی برای عنصر پیش بینی کننده.

نکات مهم در نصب ترموستات اتاقی :

1) روی دیوار داخلی نصب شود.

2) روی قسمتی از دیوار که لوله های گرمایش وسرمایش یا لوله بخاری ،... قرار دارد نصب نشود.

3) در معرض تابش مستقیم آفتاب یا شعله بخاری دیواری نباشد.

4) نزدیک چراغ روشنایی دیواری نباشد.

5) در معرض کوران هوای خارج یا توزیع کننده نباشد.

6) در ارتفاع 150 سانتی متری از کف نصب شود.

ترموستات مستغرق :

1) برای کنترل دمای مایعات .

2) حساسه آن از نوع فانوسه و بالب.

3) استفاده از مخلوط گریس و براده آلومینیوم برای ارتباط بهتر غلاف بالب.

4) آکوستات دیگ به مشعل وترموستات چیلر به شیر برقی سیکل تبرید فرمان می دهد.


ترموستات جداری:

1) روی لوله یا منبع توسط دو عدد بست فنری نصب می شود.

2) حساسه از نوع بیمتال یا فانوسه.

3) روی لوله صاف و عاری از زنگ زدگی باشد.

4) روی لوله برگشت دیگ نصب می شود وبه پمپ سیر کوله فرمان می دهد.

5) تنظیم آن معمولاً 5-3 درجه کمتر از آکوستات دیگ لوله خروجی آبگرم مصرفی از منبع کویلی T 6)روی منبع کویلی نصب و به شیر سه راهه یا پمپ سیر کوله فرمان می دهد.

ترموستات کانالی

1) در سیستمهای هوا رسانی در کانال یا هوا ساز نصب می شود.

2)حساسه آن فانوسه وبا لب یا بیمتال.

3) فرمان به شیر سه راهه ، دمپر موتوری – کوره هوای گرم.

ترموستات آنتی فریز
1) یک ترموستات مستغرق تابستانی برای محافظت چیلر از یخ زدن.

2) یک ترموستات حد که حساسه آن داخل اپراتور قرار می گیرد.

3) روی 5-4 تنظیم و کمپرسور را خاموش می کند.

ترموستات دو وضعیتی

دارای یک کلید یک پل یا تبدیل که زمان کار دستگاه را کنترل می کند.

ترموستات مر حله ای

دارای یک حساسه و تعدادی کلید که هر کدام در یک دمای مشخص عمل می کنند

ترموستات تدریجی

1) یک مقاومت متغیر 135 اهمی
2) دارای سه ترمینال R (سر مشترک) B وW (دو سر مقاومت)
انواع ترموستات ها

1) Room thermostat
2) Timer
3) Thermostatic radiator valve
4) Lockshield valve
5) Automatic air vent
6) Differential pressure overflow valveارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶
بررسی ساختار یخچال خورشیدی:
امیلی کامینس یک دانشجوی انگلیسی میباشد که موفق به ساخت این دستگاه که بدون نیاز به الکتریسیته کار میکند و eco friendly میباشد شده است.
او این دستگاه را در کارگاه پدربزرگش ساخته است.

زمانی که او در حال تحقیق بر روی این موضوع که “چگونه میتوان اجسام را خنک نگه داشت؟” بود، او فهمید که عمل تبخیر نقش مهمی را در فرآیند تبرید انجام میدهد.
با یک چکش، یک سیلندر فلزی،و مقداری چوب و پلاستیک او موفق به ساخت یک یخچال که با انرژی الکتریکی خورشیدی کار میکند شد.
نحوه ی کار بدین گونه است:

امیلی کامینس یک دانشجوی انگلیسی میباشد که موفق به ساخت این دستگاه که بدون نیاز به الکتریسیته کار میکند و eco friendly میباشد شده است.او این دستگاه را در کارگاه پدربزرگش ساخته است.زمانی که او در حال تحقیق بر روی این موضوع که “چگونه میتوان اجسام را خنک نگه داشت؟” بود، او فهمید که عمل تبخیر نقش مهمی را در فرآیند تبرید انجام میدهد.با یک چکش، یک سیلندر فلزی،و مقداری چوب و پلاستیک او موفق به ساخت یک یخچال که با انرژی الکتریکی خورشیدی کار میکند شد.
نحوه ی کار بدین گونه است:

1-یخچال از دو استوانه تشکیل شده-درونی و بیرونی-و متصل نیستند به هیچ منبع حرارتی.استوانه بیرونی از هر ماده ای میتواند باشد بجز (چوب یا پلاستیک) با شیارهایی در اطرافش.

2-استوانه داخلی از فلز ساخته شده و شیاری ندارد برای اطمینان از خشک بودن محتوایش.

3-درز بین استوانه های درونی و بیرونی پر شده از موادی مثل شن،پشم یا خاک که میتوانند خیسانده شوند توسط آب.

4-در آب و هوای گرم پرتو های خورشید گرم میکنند این مواد مرطوب را و آب تبخیر میشود،از آنجایی که مواد نگه داشته شدند مجاور دیواره استوانه درونی،حرارت از بین میرود از محفظه درونی توسط فرآیند تبخیر.نگهداری میکند از آن در دمای خنک 6 درجه سیلیسیوس.

5-دوباره خیساندن مواد با آب شیرین نگهداری میکند از کارکرد یخچال.

جالب توجه است که مفیدی این دستگاه در آفریقا اثبات شده و امیلی 5 ماه در آفریقا اختراعش را بطور رایگان در اختیار مردم آنجا قرار داد تا مردم آشنا شوند.

او اکنون به عنوان “خانوم یخچالی”(The Fridge Lady) شناخته شده است.

این موضوع اثبات میکند که حس کنجکاوی+تلاش یعنی موفقیت و آسایش دیگر انسانها.ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶
هیت پمپ:
هیت پمپها از قسمتهای اصلی تکنولوژی تهویه مطبوع هستند. این دستگاهها گرما را از یک محیط به محیط دیگر و از طریق ماده مبرد انتقال می دهند. درصد سرمایش، این اجزاء گرما را در یک محیط بسته مثل اتاق یا جای صنعتی به فضای بیرون انتقال می دهند که منجر به سرمایش منطقه مذکور می شود. این مهمترین نقش هیت پمپ در سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع است. البته هیت پمپها به نگهداری این پروسه کمک می کنند. آنها می توانند گرمای خارج شده از هوای بیرون را به داخل پمپ کنند و محیطهای دروی نیز در جرخه بالعکس با استفاده از سرما، گرم خواهند شد.

بهره وری هیت پمپ:
این دستگاهها مزایای زیادی به عنوان یک راه حل گرمایی دارند. سیستمهای مشابه خنک کن برای گرمایش نیز استفاده می شوند که نتیجه آن، سرمایه گذاری کمتر و راجتی بیشتر در خرید و نگهداری آنهاست. بر خلاف سوخت فسیلی، هیت پمپها گرما را از هوای بیرون می گیرند. نسبت بهره وری آنها سه به یک و یا بالاتر است و در مقایسه با گرمایش الکتریکی، از مزایا و بهره وری بیشتری برخوردارند. بنابراین برای هر یونیت انرژی مصرف شده توسط هیت پمپ، 3 یا بیشتر واحد گرما بدست می آید.


راحتی هیت پمپ:

هیت پمپها ،

راحتی زیادی در گرمایش داخلی و پروسه بهره وری به همراه آورده اند. هیت پمپها توانایی استخراج گرما از هوای خارج را حتی در سردترین روزهای زمستان را نیز دارند. سیستمهای هیت پمپ توانایی ایجاد گرمایش و سرمایش در محیطهای صنعتی را به خوبی تامین آسایش و بهره وری گرمایش داخلی دارند.

شیر چهارراهه

در اکثر سیستم های هیت پمپ ، از شیر چهارراهه استفاده می شود.این شیر با تغییر جهت جریان مبرد ، مبدل داخل اتاق را به کاندنسر تبدیل کرده و لذا اتاق از حرارت دفع شده از کاندنسر گرم می شود.

شیر از یک مجرای ورودی و دو مجرای خروجی تشکیل شده است ، که از چهار لوله موجود یک عدد در بالا و سه عدد در پایین آن قرار دارد. لوله بالایی همیشه به تخلیه کمپرسور و لوله پایینی ( وسط ) همیشه به مکش کمپرسور متصل می باشند.

در داخل بدنه شیر دو عدد پیستون نصب شده است که توسط یک محور به هم متصل هستند ، در انتهای هر کدام یک زایده سوزنی شکل وجود دارد. سه عدد اتصال لوله مویی بر روی بدنه شیر وجود دارد.

تمام اجزای شیر چهارراهه که در بالا توضیح داده شد در کارکرد صحیح شیر موثر هستند و لذا بروز اشکال در هر کدام از این اجزا، باعث کارکرد نادرست شیر خواهد شد برای تشخیص احتمالی شیر بایستی نحوه کار آن را به درستی درک کرد.

در زیر نمای حالتهای مختلف یک Heat Pump و یک شیر 4 راهه را مشاهده میکنید.

Piping Layout

Cooling Flow

Cooling Mode

Heating Flow

Heating Mode

_________________——————–_________________

:4Way Valve
:Labels
:Left Flow
:Barrel Left
:Barrel Right

:Right Flow

حال به طرز کار شیر می پردازیم:

هرگاه شیر برقی برق دار گردد یک صدای تق به گوش می رسد ، این بدین معنی نیست که پیستون حرکت می کند. برای حرکت پیستون باید فشار های مکش وتخلیه کمپرسور به لوله های مویی وصل گردند.

برای درک بهتر از دو عدد شیر دستی در مسیر لوله های مویی استفاده می شود.

در شکل 1شیر دستی 5 باز و شیر دستی 6 بسته است.ملاحظه می شود که در داخل شیر فشار تخلیه کمپرسور به هر دو پیستون اعمال می گردد.چون سطح پیستونها برابر است لذا این محور بدون حرکت باقی می ماند.از سوراخ پیستون ها ، فشار (HP) به پشت پیستونها اعمال می شود. اما در پیستون سمت چپ چون فشار LPتوسط لوله مویی به پشت پیستون اعمال شده و از طرف دیگر قطر لوله مویی خیلی بیشتر از سوراخ روی پیستون است لذا کل مجموعه پیستونها به سمت چپ حرکت می کند. ملاحضه می شود که وقتی مجموعه پیستونها در این موقعیت قرار گرفته لوله شماره 7 را به مکش کمپرسور ( اتصال وسط) مرتبط می کند. از طرف دیگر تخلیه کمپرسور به لوله شماره 8 راه پیدا می کند.

حال شیر دستی 5 را بسته و شیر دستی 6 را باز می کنیم. ملاحظه می شود که در این حالت فشار مکش کمپرسور به پشت پیستون سمت راست حرکت می کند. در این وضعیت لوله شماره 7 به تخلیه کمپرسور و لوله شماره 8 به مکش کمپرسور ارتباط پیدا می کنند.با این ترتیب مسیر گردش مبرد توسط لوله های 7 و 8  تغییر کرده و لذا مبدلی که قبلا به عنوان اواپراتور کار می کرده ، در وضعیت بعدی به کاندنسر تبدیل می شود.در واقع شیر برقی کارشیر دستی را انجام می دهد. در یک حالت گاز مکش کمپرسور را به پشت پیستون سمت راست و در حالت دیگر این فشار را به پشت پیستون سمت چپ هدایت می کند.ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶
مشعل

به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با دیگ انتخاب می شوند و به میزان مصرف سوخت بر

حسب لیتر در ساعت و كیلو گرم در ساعت یا گالن در ساعت مشخص می شوند.

با داشتن قدرت حرارتی دیگ و ارزش حرارتی سوخت مایع، می توان نوع مشعل و میزان مصرف

سوخت را انتخاب كرد. اما چون مقداری حرارت سوخت از راه دود كش و تلفات دیگر هدر می رود،

در موقع محاسبه، راندمان مشعل را باید در نظر داشت. چون بیشتر گازوییل مصرف می شود،

 می توان مصرف مشعل را از تقسیم قدرت حرارتی دیگ (QB) در حاصل ضرب ارزش حرارتی

هر كیلو گازوییل ( حدود 10000 كیلو كالری ) در راندمان مشعل كه بین 6/. تا 85/. است را

به دست آورد. چون وزن مخصوص گازوییل 8/. است، بنابراین به ازای هر لیتر حدود 8000

كیلو كالری حرارت تولید خواهد شد كه این مقدار BTU 32000 است.

اگر راندمان متوسط مشعل ها را 78/. انتخاب كنیم، به ازای هر لیتر گازوییل معادل

BTU25000 حرارت تولید خواهد شد.

با پیدایش سوخت های مایع و مزایایی كه نسبت به سوخت های جامد دارند، روز به روز در مشعل

ها پیشرفت حاصل شده است و امروزه تقریبا در اكثر دیگ های حرارت مركزی و صنایع، سوخت

مایع مصرف می شود و در نتجیه وجود مشعل ها ضروری است.

  مشعلمشعل

مشعل ها از لحاظ پودر كردن سوخت به سه نوع تقسیم می شوند:

1- فشاری: سوخت با فشار یك تلمبه به داخل دیگ پاشیده می شود و هوا نیز به طور طبیعی از

اطراف نازل سوخت پاش وارد می شود.

2- با فشار بخار یا فشار هوا: سوخت به وسیله فشار هوا یا بخار به داخل دیگ فرستاده

می شود.در این مشعل جریان سوخت از منبع تا پستانك به علت وزن مایع است و گاهی با فشار

پمپ ضعیف انجام می گیرد. که در این سیستم به علت فشار هوا و كمپرسور و یا فشار بخار،

صدای نسبتا زیادی به وجود می آید كه از عیوب مشعل می باشد.

3- با فشار ضعیف هوا: بیشتر در دیگ های حرارت مركزی به كار برده می شود و كامل ترین نوع

مشعل است و در دو نوع مشعل با فشار كم و مشعل با فشار زیاد ساخته می شوند.

این جرقه ممكن است دایمی باشد كه در دیگ هایی كه محیط گرم كافی ندارند مورد احتیاج است .

در این صورت ترانسفورماتور باید دارای قدرت كار همیشگی باشد و یا ممكن است جرقه به طور

متناوب باشد. یعنی در موقع شروع احتراق چند لحظه جرقه زده شود و پس از گرم شدن كوره،

جرقه قطع شود .در این نوع مشعل ها وسایل دیگری مانند مانومتر و صافی روغن و شیر برقی -

سولنویید والو - نیز به كار برده می شود. شیر برقی به خصوص وقتی كه منبع سوخت بالا تر از

مشعل با شد، حتما لازم است، چون ممكن است پمپ سوخت خوب آب بندی نباشد و هنگامی كه

مشعل كار نمی كند، سوخت، قطره قطره وارد كوره و تبخیر شود كه در موقع روشن شدن مجدد

تولید انفجار خواهد كرد. ولی با وجود شیر مربوطه چون به محض از كار افتادن موتور راه سوخت

نیز بسته می شود. از دیگ محافظت كامل به عمل می آید.

پمپ های مشعل معمولا یك طبقه هستند و در بعضی موارد ممكن است دو طبقه باشند. در حالتی كه

منبع سوخت پایین تر از مشعل باشد، وجود پمپ دو طبقه ضروری است. در این مشعل ها مقدار هوا

و مقدار سوخت به وسیله دریچه تنظیم هوا و شیر تنظیم سوخت كه به ترتیب اطراف وانتیلاتور

(بادرسان) و روی پمپ قرار دارند، كنترل می شود.

عمل راه افتادن و از كار افتادن مشعل به وسیله فرمان خود كاری مانند ترموستات دیگ و كنترل

دود كه گاهی به جای آن سلول فتو الكتریك به كار می رود، انجام می گیرد.

در موقع راه اندازی این مشعل قبلا شروع كار را به وسیله سیال گازی شكل یا سوخت سبك دیگری

انجام می دهند كه در این صورت یك دستگاه راه انداز به آن اضافه خواهد شد.

به طور كلی هر نوع مشعل برای ظرفیت های مختلف ساخته شده است كه نسبت به ظرفیت حرارتی

دیگ و انواع آن، می توان با تعویض نازل و تنظیم هوا از آن استفاده كرد. مثلا یك مشعل با ظرفیت

1 تا 5 و 5 تا 10 لیتر ساخته شده است كه می توان با تغییر پستانك، مصرف آن را به حداكثر یا

حداقل رساند.

1-مشعل با فشار كم: این مشعل تشكیل شده است از یك الكتروموتور و یك وانتیلاتور و یك پمپ

سوخت كه معمولا روی یك محور قرار دارند و با حركت الكترو موتور به كار می افتند. پمپ،

سوخت را از منبع می گیرد و در داخل لوله مشعل كه در انتهای آن نازل قرار گرفته است، فشرده

می كند و چون نازل دارای سوراخ های ریزی است، سوخت به صورت پودر به داخل كوره پاشیده

می شود. وانتیلاتور نیز اكسیژن لازم را به وسیله هوای محیط از اطراف نازل داخل محفظه احتراق

می رساند. در این حالت برای ایجاد شعله، احتیاج به یك جرقه است كه آن نیز از دو سر سیمی كه

متصل به یك ترانسفور ماتور فشار قوی در حدود 12000 ولتی است، ایجاد می شود.

2- مشعل با سوخت مایع سنگین: این مشعل نیز مانند مشعل قبلی است، با این تفاوت كه به جای

وانتیلاتور، یك دمنده به كار رفته و پمپ آن نیز مناسب با درجه غلظت مایع سوخت انتخاب شده

است.
 

مشعل گازی:

در این نوع مشعل، گاز بوسیله شیر خودكاری با فشار اولیه خود وارد دیگ می شود و با تركیب با

هوایی كه همراه خود وارد كوره می كند، مشتعل می شود و در حدود 80% حرارت خود را به دیگ

می دهد.

مشعل

معمولا عمل ایجاد شعله به وسیله شمع خودكار انجام می گیرد. در مورد این مشعل ها وسایل

محافظتی پیش بینی می شود، به خصوص اینكه گاز بدون اشتعال وارد دیگ نشود. این عمل به

وسیله یك كویل ترمو الكتریك كه نزدیك شعله شاهد (شمع) قرار دارد، كنترل می شود. به ترتیب

كه با بودن شعله كویل گرم می شود و جریان ترموالكتریك از آن عبور می كند و پس از اثر كردن

روی شیر خودكار، آن را باز نگه می دارد. اما به محض اینكه شعله خاموش شد، جریان

ترموالكتریك از بین می رود و شیر بسته می شود و راه ورود گاز را به دیگ می بندد كه برای راه

اندازی مجدد، باید شیر گاز را با دست باز كرد. این نوع مشعل نیز برای ظرفیت های مختلف ساخته

شده و در دسترس است.

اصول طراحي مبدل هاي حرارتي

مقدمه :

مبدل هاي حرارتي در محدوده وسيعي از کاربردها استفاده مي شود بعنوان مثال در توليد برق صنايع فرآيندي شيميائي و غذائي ، مهندسي محيط زيست ،تهويه مطبوع و کاربردهاي فضائي بکار مي روند .

مبدل هاي حرارتي به تجهيزاتي گفته مي شود که جريان انرژي حرارتي بين دو ويا چند سيال در دماهاي مختلف را فراهم مي کنند .

مبدل هاي حرارتي را مي توان بر طبق متدولوژي زير دسته بندي نمود :

1- مبدل هاي حرارتي از نظر انتقال حرارت (Regenerators) و بازيافت حرارت ( Recuperators)

2- مبدل هاي حرارتي از نظر فرآيند انتقال شامل تماس مستقيم(( Direct contact و يا غير مستقيم سيال سرد و گرم

3-مبدل هاي حرارتي از نقطه نظر هندسه ساختار شامل لوله ها صفحه ها و سطوح پره دار (Extended surfaces)

4- مبدل هاي حرارتي از نظر مکانيزم انتقال حرارت تک فاز و چند فاز

5- مبدل هاي حرارتي از نظر چيدمان جريانهاي سرد وگرم شامل هم جهت مخالف جهت و جريان متقاطع

در شکل صفحه بعد انواع مبدل هاي حرارتي را با توجه به دسته بندي فوق مي بينيم :

مبدل هاي حرارتي از نظر انتقال حرارت و بازيافت حرارت به اين نوع مبدل ها که در آنها اتنقال حرارت بين دو سيال صورت مي گيرد جبران کننده کاهش انرژي سيستم گفته مي شود .زيرا جريان

را در خود نگهداري و حمل مي کند .انتقال حرارت از طريق سيستم تماس مستقيم بين دو B مقداري از حرارت از دست رفته جريان A سيال و يا بوسيله ديوارجداکننده صورت مي گيرد .

در بازيافتها و مبدلهاي ذخيره اي گذرگاه جريان (ماتريس)به طور پيوسته توسط يکي از دو سيال ، اشغال ميگردد .سيال گرم انرژي گرمائي رادرماتريس ذخيره مي کندسپس درطي جريان سرد از همان گذرگاه انرژي ذخيره شده از ماتريس بازيافت مي شود .بنابراين در اين حالت انرژي حرارتي ازطريق ديواره و يا تماس مستقيم دو سيال انتقال پيدا نمي کند .

 

 تا هنگاميکه جسم صلب در داخل بازيافتها را مي توان بدو دسته تقسيم مي شود :

 الف- Rotary regenerator

بازيافتهاي دوار براي گرم کردن هوا رادز شکل زير مي بينيم :

مثالهائي از بازيافت هاي دوار براي پيش گرم کردن هوا در نيروگاه بخار ، بازيافت دوار درسيکل توربين گاز و کوره هاي ذوب فولاد و کوره هاي ذوب شيشه مي باشد .

 بازيافتهاي دوار خود بدودسته تقسيم مي شوند :

1-  نوع ديسکي

2-  نوع استوانه اي

طرح بازيافتهاي ديسکي و استوانه اي در شکل زير ديده مي شود .در بازيافت نوع ديسکي سطح انتقال حرارت به شکل ديسک مي باشد و سيال بصورت محوري جريان دارد .

 ب- Fixed Matrix regenerator

2- مبدل هاي حرارتي از نظر فرآيند انتقال شامل تماس مستقيم و يا غير مستقيم سيال سرد و گرم در مبدل هاي حرارتي نوع تماس مستقيم حرارت بين سيالهاي سرد وگرم ازطريق سطح تماس بين دو سيال انتقال مي يابد و هيچ ديواره اي بين جريانهاي سردو گرم وجود ندارد .درمبدل هاي حرارتي تماس مستقيم جريانهاي دو مايع غيرقابل اختلاط و يايک گاز و يک مايع هستند .چگالنده ها با افشانده مايع در جريان بخارو چگالنده هاي سيني دار که مايع و بخاردرتماس مستقيم باهم هستند و برجهاي خنک کن مثالهائي از آن بشمار مي روند .

3- مبدل هاي حرارتي از نظر مکانيزم انتقال حرارت تک فاز و چند فاز اصول کار اين مبدل ها که به سه دسته تقسيم مي شود

 • 1- جابجائي يک فاز در هر دو سمت
 • 2-  جابجائي يک فاز در يک سمت ،جابجائي دو فاز در سمت ديگر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3- جابجائي دو فاز در هر دو سمت

در مبدل هاي حرارتي از قبيل اکونومايزرها (مبدل هاي حرارتي که درآن سيال از شرايط مايع مادون اشباع بسمت شرايط اشباع مي رود )و گرمکن هاي هوا در ديگ هاي بخار خنک کن مياني در مپرسورهاي چند مرحله اي رادياتور خودروها و کرمکن هاي مورد استفاده براي گرمايش اتاقها در هر دو سمت سيال سرد و گرم انتقال حرارت از طريق جابجائي يک فاز اتفاق مي افتد .چگالنده ها ديگ بخار و مولدهاي بخار درراکتورهاي آب تحت فشاردرنيروگاه هاي هسته اي تبخيرکننده ها و رادياتورهاي مورد استفاده در تهويه مطبوع و گرمايش داراي مکانيزم هاي چگالش و جوششدريکي از سطوح مبدل حرارتي مي باشد .

همچنين انتقال حرارت دوفاز مي تواند در هر دو سمت مبدل مانند شرايطي که چگالش در يک سمت و جوششدر سمت ديگر انتقال حرارت مي باشد ، اتفاق خواهد افتاد .هرچن بدون تغيير فاز نيز مي توان شکلي از انتقال حرارت جريان دوفاز داشت همانطوريکه در بسترهاي سيال مخلوط گاز و ذرات جامد به سطح حرارت يا از آن سطح ، حرارت منتقل مي نمايد .

4- مبدل هاي حرارتي از نظر چيدمان جريانهاي سرد وگرم شامل هم جهت مخالف جهت و جريان متقاطع مبدل هاي حرارتي مي توانند بر اساس شکل مسير جريان سيال دسته بندي شوند :

1- جريان هم جهت ( دو جريان سيال در يک انتها به مبدل وارد مي شود و هر دو در يک جهت جريان مي يابند و از انتهاي ديگر خارج مي شوند ) .

2- جريان مخالف جهت

3- جريان متقاطع

از آرايشهاي چند گذر براي طراحي مبدل هاي حرارتي بويژه در مبدل هاي حرارتي پوسته اي و لوله اي بفل دار استفاده مي شود .

معيار انتخاب مبدل هاي حرارتي

معيارهاي اصلي انتخاب انواع مبدل هاي حرارتي توليد شده عبارتند از :

مبدل هاي حرارتي بايد مشخصات و نيازهاي فرآيند را از نظر دماي ورودي و خروجي سيال سرد و گرم و نرخ جرمي جريان ارضاء کند .

مبدل حرارتي بايد شرايط کاري محيط را تحمل کند و در برابر عوامل خوردگي و تشکيل رسوب مقاومت داشته باشد . ·

مبدل حرارتي بايد از نظر تعمير و نگهداري کم هزينه باشد ·

ممکن است محدوديتهائي راجع به قطر مبدل طول و وزن و شکل بندي لوله ها ، جابجائي و سرويسو نگهداري داشته باشيم که ·

ما را ملزم به انتخاب نوعي از مبدل نمايد .


انواع مشعل و کاربرد آنها در صنعت

 تعاريف :

يکي از شناخته شده ترين واکنش هاي شيميائي ، احتراق سوختهاي هيدروکربني است که اين فرآيند در بسياري از دستگاههاي توانزا بکار مي رود.

سوختهاي هيدروکربني است . CnHmOx معمولا به شکل جامد ، مايع و يا گاز هستند و فرمول عمومي آنها فرآيند احتراق ، دربرگيرنده اکسيد شدن

اجزائي از سوخت است که توسط معادله شيميايي زير بيان مي شود :

اکسيد کننده + سوخت ( O2+ 3.76 N گرما+ محصولات احتراق ( 2 شعله : به فضائي گفته مي شود که در آن واکنش احتراق شروع و پايان مي پذيرد .

مشعل : دستگاه مکانيکي است که موجب اختلاط سوخت و هوا گرديده و در نهايت احتراق را به شکلي ترتيب و پايان مي دهد که مطابق با نياز دستگاه

باشد .سوخت به دو صورت تبخير شده و يا پودر آماده احتراق مي شود .

 روش علمي تقسيم مشعلها بر اساس روش اختلاط سوخت و هوا مي باشد که بر اساس اين تقسيم بندي به چهار دسته تقسيم مي شوند :

 

1- مشعلهاي انتشاري و يا تشعشعي :

به مشعلهائي گفته مي شود که در آن سوخت بطور مستقل وارد محفظه احتراق مي شود و درناحيه احتراق با هوا ترکيب مي شود که نمونه آن در شعله

شمع ديده مي شود

.که مهمترين ويژگي اين نوع مشعلها در شعله درخشان آن مي باشد که اين تشعشع درآثر شکستن کربن در داخل هيدروکربورهاي سوخت مي باشد که در

حرارتهاي بالا داراي ضريب تشعشعي قابل رويتي مي باشد .

 چهار خصوصيت بارز اين مشعلها عبارتند از :

صداي بسيار کم شعله اين مشعل .

عدم وجود پسزدگي شعله که مي تواند دمنده تنظيم بسيار بالائي داشته باشد .

مقدار حرارت فقط بوسيله شير سوخت تنظيم مي گردد .

درجه حرارت شعله تشکيل شده بسيار کمتر از ديگر مشعل هاست .

طول شعله آن بسيار بلند است .

مشعلهاي انتشاري را مي توان به دو دسته مجزا تقسيم نمود :

الف - مشعلهاي انتشاري تجاري

نمونه بارز آن مشعلهاي تشعشعي تجاري مايع سوز چراغهاي هستند که با منسوخ

شدن آنهاي مدارك قابل استنادي از آنها وجود ندارد .

و مشعلهاي تجاري گازشهر سوز و مشعلهاي تجاري گازطبيعي سوز مي باشد .

ب - مشعلهاي انتشاري صنعتي

 

1- مشعلهاي اتمسفريک و يا بنس :

به مشعلي گفته مي شود که در آن مخلوط سوخت و هوا از طريق تزريق سوخت که با سرعت از نازلي خارج مي شود که در اينزمان با ايجاد خلا در

اطراف منطقه پاشش هواي مورد نياز براي احتراق را تامين مي نمايد که در دستگاه هاي حرارتي تجاري ديده مي شود .

 

3-مشعلهاي دمشي :

به مشعلي گفته مي شود که هواي مورد نياز آن بوسيله دمنده تامين مي شود که نمونه آن مشعلهاي بکار رفته در بويلرهاست .

که خود به دو دسته تقسيم مي شوند :

الف – مشعلهاي پيشمخلوط دمشي  Premix air blast burners

ب - مشعلهاي مخلوط سر نازل  Nozzel- mixing burners

 

مشعلهاي پيش مخلوط دمشي Premix air blast burners

مشعلهاي پيش مخلوط دمشي مشعلهائي هستند که در آن هواباسرعت ازنازل خارج شده و گاز را که با فشار پائين (معمولا در حد صفر ) در اطراف

نازل وجود دارد با خود zero- بداخل مي کشد .فشار صفر براي اطراف نازل بوسيله دستگاهي بنام تامين مي گردد . governer

از نظر کلي مشعلهاي پيشمخلوط دمشي با مشعلهاي اتمسفريک قابل مقايسه هستند با اين تفاوت که در اين مشعلها به جاي گاز هوا با سرعت از نازل

خارج شده و گاز اطراف را با خود بداخل لوله مخلوط مي کشد.

 

مزاياي مشعلهاي پيش مخلوط دمشي :

1- رسيدن به نقطه استکيو متري در اين مشعل بسيار آسان مي باشد -2 کنترل نسبت گاز به هوا بسيار آسان و دقيق خواهد بود .

3-3 چنانچه فشار گاز مساوي فشار اتمسفر (يا مساوي فشار کوره باشد در تمام مراحل نسبت سوخت به هوا خود بخود کنترل مي شود .

4- ورودي حرارت به سيستم بوسيله يک شير هوا قابل کنترل خواهد بود .

5- مخلوطي با فشار بسيار بالا قابل دستيابي مي باشد و در نتيجه مي توان دامنه بسيارخوبي داشت . ( Turn-down ) تنظيم

6- بدليل فشار بالاي مخلوط ، امکان داشتن محصولات احتراق با سرعت زياد که موجب يکنواختي حرارت در دستگاه مي شود ،وجود دارد .

7- بدليل مخلوط بسيار خوب هوا و گاز ، طول شعله بسيار کم مي شود که اين خود موجب کم شدن فضاي محفظه احتراق مي شود .

8- بسادگي مي توان مشعل را از يک سوخت به سوخت گاز ديگري تبديل نمود (فقط با تنظيم شيرگاز بين صفرر رگلاتور مخلوط کننده.

 

مشعلهاي مخلوط سر نازل Nozzel-mixing burners

در مشعلهاي مخلوط سرنازل ، مخلوط سوخت و هواي احتراق بطور همزمان در سر دهانه مشعل صورت مي گيرد ( چنانچه مخلوط و احتراق داخلي

تونلي که معمولا از آجرهاي نسوز تشکيل گرديده صورت مي گيرد مشعل به عنوان مشعل مخلوط تونلي نيز گفته مي شود .

مزاياي مشعلهاي مخلوط سرنازل :

1- توکشيدگي شعله در اين مشعل وجود ندارد .

2- فشار هواي مشعل مي تواند کم باشد .

3- پايداري در مقابل پرش شعله افزايش يافته و مشعل مي تواند با هواي اضافي هم کارکند .

4- امکان استفاده از هواي پيشگرم با حرارتهاي بالا در اين نوع مشعل ها وجود دارد .

5- اين مشعلها قادر به کار با سوختهاي مختلف (سوخت گازي و سوخت مايع يا جامد )بصورت جداگانه و يا ترکيبي را دارند .

پايداري شعله ناشي از عدم يکنواختي مخلوط بوده و در نتيجه اينکه نقاطي درسر مشعل پيدا مي شود که مخلوط آن بيشترين سرعت سوختن را دارد

( معمولا نقاطي که مخلوط سوخت و هوا در آن نزديک به شرايط استو يکيومتري باشد )زياد پيدا مي شود که خود عاملي جهت پايداري بيشتر شعله مي

گردد.يکي از ويژگيهاي بارز ان نوع مشعل ها اينست که اين مشعلها با هواي پيشگرم بخوبي قادر به کار هستند که براي حصول احتراقي کامل در اين

نوع مشعلها لازم است هوا و سوخت با هم خيلي خوب و سريع مخلوط شوند و لازم است باري رسيدن به وضعيت مطلوب سطوح تماس بيشتري بين

سوخت و هوا ايجاد شود .

 

عوامل موثر در شکل شعله مشعلهاي مخلوط سرنازل

شناخت عوامل تعيين کننده درشکل شعله و درنتيجه تشکيل شعله هائي با اشکال متفاوت مي تواند به تحول کيفي و تصحيح مشعلهاي توليد شده موسوم به

مخلوط سرنازل منجر گردد .

که جهت ديگهاي آبگرم و بخار درداخل کشورتوليد مي Package مشعل هاي مي باشند . Nozzle mixing گردند از نوع مخلوط سرنازل يا در

مشعل هاي مخلوط سرنازل سوخت و هوا

 

4-  مخلوط مشعل هاي تبخيري يا پاتيلي :

اين نوع مشعل ها که نمونه هاي آن را در شکل زير مي بينيد عموما موارد استفاده زيادي در صنعت به عنوان مشعل هاي قابل استفده در کوره ها و

بويلرها را ندارند اما نمي توان در تقسيم بندي مشعل ها آنرا ناديده گرفت .و طرز کار آن عموما بدين صورت است که گازوئيل در پائين گرم و براي

احتراق آماده مي شود سوخت تبخير

شده بالا مي آيد و روي پاتيل شعله ور مي شود .

بحث طراحي مشعل با توجه به وسعت پارامترهاي موثر در طراحي بيشتر مبتنب بر روش سعي و خطا مي باشد که البته در مورد مشعل اتمسفريک هم

که روش طراحي مدوني دارد باز به همين روش متوسل مي شوند .البته روش سعي و خطا بدون کمک از اصول علمي جوابگو نخواهد بود .

يک مشعل را که جزئي از يک سيستم حرارتي است نبايد به تنهائي مطالعه کرد . يک مشعل با ساير دستگاههائي که به اتفاق براي ايجاد انرژي گرمائي

از آنها استفاده مي شود تشکيل يک واحد حرارتي را مي دهند . البته لازم بذکر است که رنج توليدي مشعل ها و انواع دسته بندي آنها بقدري متفاوت است

که بررسي همه آنها در اين مقال نمي گنجد اما با توجه به مشعل هاي نصب شده در سالن هاي رنگ لازم است با دسته بندي ذيل آنها را باهم مقايسه و

تفکيک نمود :

( ONE STAGE ) مشعل دوگانه سوز پرفشار پاششي يک مرحله اي

( TWO STAGE ) مشعل دوگانه سوز پرفشار پاششي دو مرحله اي با نازل برگردان

مشعل دوگانه سوز پرفشار پاششي با تنظيم پيوسته ( نمونه موجود در هيترباکس کوره ها

 

مشعل هاي يک مرحله اي( ONE STAGE )

به اين نوع مشعل ها که گاها به آن مشعل افشانه اي هم مي گويند زيرا آنها سوخت را به جاب آنکه تبخير کنند ، مي افشانند .گاهي نيز به آنها مشعلي

نازلي هم مي گويند چون سوخت از ميان يک نازل لوله تفنگي با فشار بيرون رانده مي شود براي تشکيل افشانه لازم است سوخت مايع به ذرات يا

قطرات بسيار ريز تبديل شود .اين قبيل مشعلها را براي ديگهاي حرارت مرکزي معمولي و کوچک بکار مي برند تنظيم آنها را تنظيم دو نقطه اي گويند

(روشن يا خاموش )که تابعي از درجه حرارت و فشار مي باشد .مقدار مصرف آنها در ساعت ثابت مي باشد و توسط فشارپمپ و اندازه نازل معين شده

است . شير مغناطيسي بازو بسته کردن گازوئيل ، يا جزئي از پمپ است يا بطور مستقل سر راه پمپ به نازل قرار دارد .

 

 مشعل هاي دو مرحله اي( TWO STAGE )

اين قبيل مشعلها را درجائي بکارمي بريم که تنظيم و تغيير مقدارگازوئيل مصرف شده ضروري بنظر مي رسد .

 

 

در لوله اي که ماده سوزنده را از نازل به تانک برمي گرداند ، قطعاتي نصب مي کنند که عمل تنظيم را انجام مي دهند .در اينصورت بايد هواي لازم

براي عمل احتراق را نيز تغيير داد . براي اين منظور دريچه هاي تنظيم هوا وجود دارد .در اثر تنظيم ماده سوختني در بدو اشتعال ، حجم گاز دود

متصاعد کمتر مي باشد و در نتيجه عکس العمل اطاق احتراق در موقع بکار انداختن مشعل کمتر است .

اين موضوع براي ديگهائي که فشار داخلي اطاق احتراق آنها بزرگتر از فشار جو است بسيار مفيد و سودمند مي باشد .اين نوع مشعلها خود داراي دو

نوع مي باشد دو مرحله اي با يک نازل و دو مرحله اي با دو نازل .

ساختمان مشعلهاي دو مرحله اي که داراي يک نازل مي باشد مانند مشعلهاي يک مرحله اي است با اين تفاوت ، که قسمتي از گازوئيل که به نازل مي

رسدتوسط يک لوله مجددا با منبع گازوئيل بر ميگردد .بين نازل و منبع برايتنظيم فشارگازوئيل يک سوپاپ مغناطيسي نصب مي کنند. بدين ترتيب عمل

تنظيم بوسيله تغيير دادن فشارنفت گاز انجام مي گيرد .

طرز کار بدين ترتيب است که در مرحله اول اين سوپاپ باز است و در نتيجه نفت گاز از راه لوله برگشت مي تواند براحتي به تانک برگردد.اين عمل

باعث مي شود که فشار پشت نازل افت کند

.درموقعي که مرحله دو را بکار اندازيم اين سوپاپ ها را مي بنديم .مقدار گازوئيلي که برگشت مي کند کمتر شده ودر نتيجه فشارگازوئيل بالا مي رود و

گازوئيلي که به داخل اطاق احتراق پاشيده مي شود بيشتر مي شود .

 

مشعل با تنظيم پيوسته

ديگهائي که ظرفيت آنها زياد است و يا در ديگهائي که براي کارهاي معين بکار مي روند (کوره هاي رنگ )که در آن اهميت خاصي به تنظيم درجه

حرارت داده مي شود توان مشعل را بايد به طريق پيوسته (درمقابل تنظيم دو مرحله اي تنظيم نمود .

 

 

يعني آنکه تعويض از مرحله يک به دو و بالعکس نبايد يکدفعه انجام گيرد بلکه بطور پيوسته و دائم در هر لحظه فقط همانقدر گازوئيل مصرف مي کند که براي درجه حرارت انتخاب شده لازم است .اين قبيل مشعلهابدون استثناء داراي لوله برگشت مي باشند و بين اين لوله و لوله ارتباطي نازل يک سوپاپ تنظيم فشار کار گذاشته مي شود که بوسيله يک موتور کوچل الکتريکي با تغييرات درجه حرارت فشارگازوئيل درداخل نازل تغيير مي کند و باعث کمتريا بيشتر سوزاندن گازوئيل مي شود . اين تغييرات بروي دريچه هاي هوا نيز منتقل مي گردد و سبب وجود هواي بيشتر يا کمتر براي سوختن با گازوئل مي شود .بنابراين مي توان درجه حرارت ديگ رابطور يکنواخت ثابت نگهداشت .در اينجا بايد ذکر کرد که فشار پمپ گازوئيل درجهتي که گازوئيل راازمخزن به نازل مي رساند هميشه ثابت باقي مي ماند و فقط مقداربرگشت است که به توسط سوپاپ کم و زياد مي شود .

البته بازهم تکرار مي شود که با کم و زياد شدن مقدار گازوئيل مصرف شده بايد مقدارهواي کشيده شده رانيز همزمان تنظيم کرد. بدنه بيشتر مشعل ها از آلياژمقاوم و سبک ساخته شده است و قطعات و اجزاء آن عبارتند از:

الکتروموتور : که فن و پمپ مشعل را بحرکت درمي آورد فن : که هم محور با الکتروموتور هواي لازم براي مخلوط سوخت را تامين مي کند .

دريچه قابل تنظيم هواي ورودي جهت کنترل مقدار هواي لازم براي مشعل که : DUMPER جهت کنترل ميزان هواي احتراق در مشعلهاي گاز-گازوئيلي و يا دو سوخته با عملکرد دومرحله اي يا تنظيم پيوسته بکارمي رود .

شعله پخش کن : هواي دميده شده توسط فن را بحالت دوراني درمي آورد و باعث بهتر مخلوط شدن سوخت و هوا مي گردد .

جرقه زن : اين تجهيز يک ترانسفورماتور است که مي تواند ولتاژي حدود 12000 ولت براي توليد جرقه ايجاد کند .

لوله هاي انتقال سوخت : که با انواع شيرآلات نصب شده ماموريت انتقال سوخت به محفظه احتراق را به عهده دارد .پمپ سوخت : بيشتراز نوع پمپ هاي چرخ دنده اي دوار بوده و سوخت را از منبع مي مکد و با فشار 5 تا 20 اتمسفر به سرنازل هدايت مي کند .

 

 

رله کنترل : که درحکم مغز مشعل مي باشد و زمانبندي شروع و پايان مشعل توسط آن صورت مي گيرد اين شير فرمان خاموش و يا روشن شدن مشعل را از طريق سنسور دماي آب بويلر و يا کيفيت سوخت از فتوسل شعله صادر مي کند که در اکثر مواقع با منطق ذيل کارمي کند .

و پس ( purge ) در شروع کار مشعل هواي آلوده داخل ديگ با هواي تازه تعويض مي شود از 21 ثانيه جرقه زن فعاليت خودرا آغاز مي کند تا ته مانده سوخت باقي مانده در محفظه احتراق سوخته و يا بخارشود . 19 ثانيه پس از بکارافتادن جرقه زن شيرمغناطيسي باز شده و سوخت وارد نازل مي شود و عمل احتراق صورت مي گيرد و 5 يا 6 ثانيه پس از باز شدن شير مغناطيسي جرقه زن قطع مي شود .

فتوسل : که به آن سلول فتوالکتريک نيزگفته مي شود و کار آن کنترل کيفيت احتراق از طريق شناسائي رنگ شعله مي باشد .

الکترودهاي جرقه : الکترود جرقه ازيک عايق سراميکي وميله فلزي که ازميان آن عبورکرده تشکيل شده است و جنس ميله فلزي معمولا ازآلياژ نيکل کرم مي باشد .طبق يک قاعده سرانگشتي فاصله بين الکترودهاو قسمتهاي فلزي مشعل بايد کمي بزرگتر از فاصله بين دو الکترود باشد در مشعلهاي گازوئيلي الکترودها بايد به نحوي قرارگيرند که جرقه به پودرگازوئيل اصابت نمايد ولي اگربرعکس پودرگازوئيل به الکترودها اصابت نمايد به لحاظ عايق بودن گازوئيل جرقه بين الکترودها ايجاد نمي شود .

که نحوه تنظيم الکترودهاي جرقه با قانون ذيل مي باشد هرچند بديهي است تنظيم دقيق با داشتند تجربه مکفي از قوانين ارائه شده نتيجه بهتري خواهد داشت و شرايط تجهيزات مشعل برآن موثر است .

فاصله بين دو نوك الکترود : 5 ميلي متر

فاصله نوك هرالکترود از محور نازل : 12 ميلي متر

نازل :طراحي نازل مشعل نقش مهمي در طراحي مشعل دارد و چنانجه اين طراحي آگاهانه صورت نگيرد بهيچوجه نمي توان انتظار داشت که دبي سوخت خروجي از نازلها مطابق با دبي مورد نياز باشد .

اگرچه در مشلعها (بخصوص مشعلهاي گازسوز )تاحدي ميتوان بوسيله شيرها دبي سوخت ورودي به مشعل را تنظيم نمود ولي دامنه اين تنظيم حد معيني دارد و چنانچه ازاين حد تجاوز نمايد ( turn-down ) موجب بروز اختلال در ترکيب سوخت و هوا و محدود شدن دامنه تنظيم مشعل مي گردد .براي بهتر کارکردن مشعل بهتر است نازلها طوري طراحي شوند که در حداکثر حداکثر افت فشار مجاز را در نازلها داشته باشيم . نازل که در ( high-fire) حجم شعله مجار مشعل بايد حتما با شرايط ديگر آن تطبيق کند،هسته مرکزي مشعل را تشکيل مي دهد و وظيفه اصلي آن تخليط بهينه و حداکثري اکسيژن و سوخت براي تشکيل بهترين شعله مي باشد .

 

 

اصول کار نازل بر تبديل انرژي فشاري توده سوخت مايع به انرژي جنبشي لايه هاي نازك مايع در حال حرکت استوار است که درنهايت به ازهم گسيختگي جريان توده سوخت مايع و اتميزه شدن آن مي گردد .يک نازل از اجزاي زير تشکيل شده است :

صافي

پيچ انتهائي

کلاهک اريفيس

يکي از مواردي که هر روزه عده اي از کارشناسان تاسيسات با آن مواجه مي باشند انتخاب نازل براي مشعلهاي گازوئيل سوز مي باشد. (بخصوص با مباحثي که در حال حاضر در مورد بهينه سازي مصرف سوخت رايج گرديده است.) در اين رابطه بايد سه عامل زير مورد توجه قرار گيرند.

- مقدار دبي گازوئيل ( عدد گالن تعيين شده روي هر نازل )

-2 زاويه پاشش گازوئيل ( زاويه تعيين شده روي هر نازل )

و ... تعيين شده روي هر نازل ) B ، H ، S -3 شکل پاشش گازوئيل ( حروف بطور معمول اگر ارزش حرارتي هر ليتر گازوئيل معادل 8500 کيلو کالري در نظر گرفته شود و حجم هر گالن معادل 3,785 ليتر باشد ،بنابر اين ارزش حرارتي يک گالن گازوئيل معادل است با: Kcal 8500*3.785=32000 Kcal

اصطلاحا ) kcal مطابق مطلب فوق عدد نازل مورد نياز براي مشعل گازوئيل سوز 220000

مشعل 5 تا 7 ) مي بايد معادل :

Us 32000 باشد در حالي که اين عدد معمولا براي مشعل فوق / 220000 = 6,8 Us Gal.

اعلام مي شود. Gal. 3.5

Kcal دو نازله )آيا مجموع عدد نازلها بايد ) kcal همچنين مثلا براي مشعل 600000

600000 / 32000 باشد؟ = 18.75 G.P.H

در حالي که هيچ شرکت توليد کننده مشعل چنين عددي را براي نازل مشعل فوق پيشنهاد نمي کند و عدد درست معمولا حدود 10 گالن مي باشد ، چرا ؟

براي يافتن پاسخ سئوال فوق بايد به دو نکته توجه شود .

الف) کاهش % 4 از راندمان احتراق به ازاء هر 300 متر افزايش ارتفاع از سطح دريا

ب) فشار نرمال 7 بار و فشار ايجادي پمپ گازوئيل هر مشعل

در مورد رديف الف متناسب با افزايش ارتفاع از سطح دريا بدليل کاهش چگالي (غلظت) هوا و طبيعتا کاهش اکسيژن موجود در آن نسبت به شرايط هوا در سطح دريا ، راندمان احتراق کاهش يافته و نتيجتا بايد سوخت کمتري براي مشعل تدارك ديده شود زيرا در غير اينصورت احتراق مشعل همراه با خام سوزي و يا دود زدن انجام خواهد پذيرفت .

بر اين اساس براي شهر تهران که حدود 1500 متر بالاتر از سطح دريا مي باشد ، راندمان احتراق حدود % 20 کاهش مي يابد و اين به معني کاهش % 20 از ميزان مصرف سوخت و نيز گرماي توليد شده مي باشد .

در مورد رديف ب ذکر اين توضيح ضروري است که عدد گالن نوشته شده روي هر نازل بر مبناي فشار نرمال 7 بار مي باشد يعني اوريفيس آن نازل در فشار گازوئيل 7 بار به همان مقدار نوشته شده سوخت عبور مي دهد ولي از آنجا که فشار ايجادي پمپ گازوئيل مشعلها بيشتر از 7 بار مي باشد ( طبق نمودار پمپها ) و در اين فشار بيشتر ، طبعا اوريفيس نازل حجم گازوئيل بيشتري را از خود عبور مي دهد .

مثال اول معمولا فشار ايجادي پمپ گازوئيل حدود 12 تا 14 kcal مثلا در مورد مشعل 220000بار مي باشد که لازم است عدد نازل کوچکتري انتخاب گردد.

 

 

 

بر این اساس براي انتخاب عدد گالن نازل گازوئیل هر مشعل ابتدا :

- ظرفیت گرما دهی مشعل گازوئیل سوز را بر عدد 32000 تقسیم می کنیم.

- عدد بدست آمده فوق را با توجه به میزان ارتفاع محل نصب مشعل از سطح دریا تعدیل می کنیم.

مثلا در مورد مشعل kcal 220000مثال اول اگر فرض شود مشعل مذکور در نقطه اي از کشور نصب می شود که از سطح دریا 1200 متر بالا تر باشد گالن در ساعت=8/6= 32000/ 220000 و سپس با در نظر گرفتن اینکه هر 300 متر ارتفاع از سطح دریا % 4 از راندمان احتراق را کم می کند بنابر این :

m1200/300m=4 » 4*%4=% 16 کاهش سوخت مصرفی

G.P.H 6.87*(%100 - %16)=5.77 G.P.H

 - اکنون با مراجعه به نمودار زیر از یک طرف روي خط فشار 14 بار بالا می آییم و از طرف دیگر

روي دبی 5,77 گالن بصورت افقی دنبال می کنیم تا این دو خط با هم بر خورد کنند آنگاه عدد نازل مورد نیاز G.P.H3,5 بدست می آید.

 در خصوص زاویه پاشش در نازلهاي گازوئیل با توجه به طول دیگ اقدام می گردد یعنی اگر طول دیگ زیاد باشد و یا تعداد پره هاي دیگهاي چدنی بیش از 10 عدد باشد از نازلهاي 30 درجه و اگر

طول دیگ کوتاه باشد از نازلهاي 45 درجه استفاده می شود. از نازلهاي 60 درجه براي دیگهاي حرارت مرکزي بجز در موردي که سازنده دیگ توصیه کرده با شد استفاده نشود.

و شکل پاشش گازوئیل باید مخروطی و با سطح قائده پر و یکنواخت ( S ) باشد از انواع  H و يا  B و ... فقط در مواردي که سازنده دیگ یا محفظه احتراق هیتر توصیه کرده باشند می توان استفاده نمود.

سيستمهاي تاسيسات حرارتي و برودتي    

 1. وقتي دستگاه حرارتي وبرودتي اختصاص به يک اطاق داشته باشد ، سيستم را با واحدهاي محلي گويند . در مورد سيستم هيت پمپ لازم به توضيح است که دستگاه کاملا شبيه کولز گازي است با اين تفاوت که توسط وسيله اي به نام معکوس کننده ، مسير جريان ماده مبرد در تابستان و زمستان عوض مي شود. قسمتي که در تابستان سرما ايجاد مي کرد در زمستان گرما ايجاد خواهد کرد. به سيکل تبريد در کولرگازي مراجعه شود. 2. در سيستم منطقه اي گرمايش و سرمايش چند اطاق يا چند محل توسط يک دستگاه تامين مي شود . هواي گرم ويا سرد تهيه شده توسط کانال کشي به اطاقهاي مربوطه ارسال مي شود. دستگاه زنت وسيله اي مانند کولر آبي به علاوه يک کويل گرمايي مي باشد که کويل گرمايي توسط آب سيستم حرارت مرکزي هوا را گرم مي کند . اساس کار دستگاه پکيج در تابستان مانند کولر گازي است ولي در زمستان از گرمکن برقي يا گازي يا کويل گرمايي ممکن است اسنفاده نمايد.  

معرفي و كاربرد پکيج

پكيج تهويه مطبوع بي نياز از سيستم موتور خانه مركزي جهت تامين هواي گرم زمستاني ، هواي خنك تابستاني و آبگرم مصرفي در تمام فصول طراحي وساخته شده است ، پكيج تهويه مطبوع ، هواي گرم زمستاني وهواي خنك تابستاني را بطور يكنواخت از طريق كانال كولر در داخل ساختمان و از طريق سيستم شوفاژ در داخل خانه توزيع مي نمايد .

Ø       مزيتها و قابليتها

·         كاركرد ايمن، مطمئن و آرام
• تامين گرمايش مطبوع از طريق عبور آب گرم از مبدل حرارتي
• تامين هواي خنك مرطوب در تابستان
• تامين آب گرم مصرفي فراوان در تمام فصول
• مجهز به سيستم كنترل فشار ودما
• قابليت استفاده از ترموستات محيطي
• مجهز به فيلتر تصفيه هوا
• سهولت در نصب و راه اندازي ، سرويس و نگهداري
• استقلال هر واحد مسكوني در تامين گرمايش ، سرمايش و آبگرم مصرفي
• صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي
• ايجاد شرايط مطلوب و بهداشتي
• سرعت عمل در گرمايش محيط
• مجهز به فن سانتريفوژ داراي سيستم كنترل سرعت پيوسته و فشار استاتيك بالا
• سرويس ونگهداري آسان با حذف تسمه و پولي

·          

معرفي و كاربرد رادياتور(شوفاژ)

در   سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه   دستگاههايي از قبيل ديگ، مشعل، پمپ، و... نصب شده و حرارت به سيال واسطه كه ميتواند   اب باشد منتقل گرديده سپس پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل   اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر در اتاق مي كند

اين رادياتورها   گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت   به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر   اين سيكل و چرخه تكرار مي شود

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم   استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل   ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر   گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده   از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است   .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور   به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

 

معرفي و كاربرد گرمايش کفي

همانند سيستم رادياتور قابليت اتصال به انواع منابع تامين کننده حرارتي را دارا ميباشند. ولي با توجه به راندمان بالاي گرمايش کفي دماي مورد نياز به بيشتر از 50 درجه نميرسد. از طرف ديگر دماي مورد نياز سيستم آبرساني حد اقل 60 درجه مي باشد. در نتيجه در ساختماني که از گرمايش کفي استفاده مي کند نياز به دو مدار با درجه حرارت متفاوت ضروري است که به روشهاي ذيل ممکن مي باشد استفاده از پکيج


استفاده از موتورخانه با 2 ديگ کوچک

استفاده از موتورخانه با يک ديگ و مبدل حرارتي

استفاده از موتورخانه با يک ديگ و الکترو والو با مدار باي پاس

 

مدل سازي اتلاف گرماي سيستم گرمايش کف با استفاده از يک مدل دو بعدي متصل به زمين

گزارش حاضر، يک مدل شبيه سازي دو بعدي از اتلاف گرما و حرارت را توسط يک ورقه روي پايه، براي سيستم حرارتي کفي، معرفي مي کند. وظيفه اين سيستم مدل سازي تأثير آرايش و شکل کف پي ساختمان در کارايي سيستم گرمايش است. اين مدل مي تواند براي طراحي خانه هاي داراي پتانسيل مناسب براي سيستم حرارتي کف با توجه به اتلاف گرما از طريق شکل و ترکيب کف و پي ساختمان، استفاده شود.

بررسي ها نشان مي دهد که براي يافتن ميزان دقيق اتلاف گرما به زمين، مدل متحرک سيستم کف مهم است اما مهمتر از آن، تأثير بسزايي است که پي ساختمان در اتلاف انرژي ساختمان ها که توسط سيستم حرارت کفي گرم مي شوند، دارد. نتيجه اين مدل سازي مي تواند در طراحي خانه هايي با سيستم حرارتي کفي لحاظ گردد.

مدل شبيه سازي انرژي ساختمان

مدل سازي اتلاف گرماي سيستم گرمايش کف مي تواند در يک مدل شبيه سازي شرايط حرارتي يک اتاق با گرمايش کف استفاده شود. بدين منظور مدل انتقال گرما را با خصوصيات مواد ثابت و پايدار مد نظر مي گيرند. ديوارها، سقف، کف و پنجره ها با استفاده از يک متر حجمي کنترل محدود با يک طرح تهويه مجازي، مدل سازي مي شوند. در اين مدل، سيستم تهويه يک سيستم متعادل ساده است که داراي بازيافت گرما مي باشد. اطلاعات آب و هواي ساعت به ساعت (اندازه گيري شده يا از يک طرح منبع سالانه) نيز به عنوان ورودي استفاده مي شود.

 

 

 

بدين ترتيب، مدل در يک برنامه شبيه سازي با مدل هايي براي ديوارها،( شامل توضيح داخلي تشعشعات خورشيدي)، سقف، کف، تهويه، اتاق و اطلاعات آب و هوا با نام FHSim براي شبيه سازي گرمکن کف، بکار گرفته مي شود. با استفاده از اين برنامه، گرمکن کف، مي تواند جزئيات به مصرف انرژي و اتلاف گرما به زمين را مشخص سازد.


پيش بيني دقيق جريان گرما و حرارت نشان دهند? اين مطلب است که ساختمان هاي بزرگ مي توانند به خوبي بعنوان مدل قرار داده شوند که اين کار بر پايه ويژگي بعد آنها استوار مي باشد. علاوه بر اين بهتر است که شبيه سازي ديناميکي حرارت در لوله هاي گرمکن کف براي محاسب? دقيق اتلاف گرما به زمين، در صورتيکه هم ميانگين دقيق و هم ماکزيمم جريان گرما نياز باشد، استفاده گردد. معمولاً مقدار متوسط حرارت کف گرم شده نياز است. اما تخمين اين مقدار دشوار مي باشد زيرا اين مقدار به ليست طويلي از فاکتورها وابسته است که شامل ميزان مصرف انرژي خانه و مقاومت حرارتي بين سيستم گرمايي کف واتاق مي باشد که حتي اشتباهات کوچک در اين تخمين باعث ايجاد تفاوت هاي بزرگ در اتلاف گرماي پيش بيني شده به زمين مي گردد. مدل استفاده شده در اين مقاله مي تواند براي مدل سازي تأثير پي و ساختمان کف در مصرف انرژي و اتلاف گرما به زمين توسط اتصال مدل کف به يک اتاق سنجيده و استفاده شود. با استفاده از اين مدل جامع، شبيه سازي ديناميکي اتاق و سيستم گرمايي کف قابل اجرا مي باشد. در اين مدل تأثير عايق در ساختمان کف و پي در مصرف انرژي خانه مهم نشان داده شده است. اما اِشکال مدل اين است که کند بوده و به تعداد داده هاي زيادي نيازمند است. در هر حال اين مدل مي تواند به عنوان گامي به طرف اجراي سيستم هاي گرمکن کف قلمداد گردد.

 

مشعل ها و انواع آن

 

به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با ديگ انتخاب مي شوند و به ميزان مصرف سوخت بر حسب ليتر در ساعت و كيلو گرم در ساعت يا گالن در ساعت مشخص ميشوند.
با داشتن قدرت حرارتي ديگ و ارزش حرارتي سوخت مايع , مي توان نوع مشعل و ميزان مصرف سوخت را انتخاب كرد .منتها چون مقداري حرارت سوخت از راه دود كش و تلفات ديگر به هدر مي رود , در موقع محاسبه، راندمان مشعل را بايد در نظر داشت. چون بيشتر گازوييل مصرف مي شود , مي توان مصرف مشعل را از تقسيم قدرت حرارتي ديگ (qb) در حاصل ضرب ارزش حرارتي هر كيلو گازوييل ( حدود 10000 كيلو كالري ) در راندمان مشعل كه بين 6/. تا 85/. است را به دست آورد.چون وزن مخصوص گازوييل 8/. است , بنابراين به ازاي هر ليتر حدود 8000 كيلو كالري حرارت توليد خواهد شد كه اين مقدار Btu 32000 است.

Airtronic_Burner_airchange

با داشتن قدرت حرارتي ديگ و ارزش حرارتي سوخت مايع , مي توان نوع مشعل و ميزان مصرف سوخت را انتخاب كرد

مشعل ها از لحاظ پودر كردن سوخت به سه نوع تقسيم مي شوند:

 1. فشاري

 2. با فشار بخار يا فشار هوا

 3. با فشار ضعيف

در نوع فشاري ، سوخت با فشار يك تلمبه به داخل ديگ پاشيده مي شود و هوا نيز به طور طبيعي از اطراف نازل سوخت پاش وارد مي شود.

در نوع دوم ، سوخت به وسيله فشار هوا يا بخار به داخل ديگ فرستاده مي شود.در اين مشعل جريان سوخت از منبع تا پستانك به علت وزن مايع است و گاهي با فشار پمپ ضعيف انجام مي گيرد.

در اين سيستم به علت فشار هوا و كمپرسور و يا فشار بخار ، صداي نسبتا زيادي به وجود مي آيد كه از عيوب مشعل مي باشد.

نوع سوم ، كه بيشتر در ديگ هاي حرارت مركزي به كار برده مي شود و كامل ترين نوع مشعل است و در دو نوع مشعل با فشار كم و مشعل با فشار زياد ساخته مي شوند.

مشعل با فشار کم

 

1-مشعل با فشار كم:

اين مشعل تشكيل شده است از يك الكترو موتور و يك وانتلاتور و يك پمپ سوخت كه معمولا روي يك محور قرار دارند و با حركت الكترو موتور به كار مي افتند. پمپ ، سوخت را از منبع مي گيرد و در داخل لوله مشعل كه در انتهاي آن نازل قرار گرفته است ، فشرده مي كند و چون نازل داراي سوراخ هاي ريزي است ، سوخت به صورت پودر به داخل كوره پاشيده مي شود. وانتيلاتور نيز اكسيژن لازم را به وسيله هواي محيط از اطراف نازل داخل محفظه احتراق مي رساند. در اين حالت براي ايجاد شعله ، احتياج به يك جرقه است كه آن نيز از دو سر سيمي كه متصل به يك ترانسفور ماتور فشار قوي در حدود 12000 ولتي است ، ايجاد مي شود.

اين جرقه ممكن است دايمي باشد كه در ديگ هايي كه محيط گرم كافي ندارند مورد احتياج است . در اين صورت ترانسفور ماتور بايد داراي قدرت كار هميشگي باشد و يا ممكن است جرقه به طور متناوب باشد . يعني در موقع شروع احتراق چند لحظه جرقه زده شود و پس از گرم شدن كوره ، جرقه قطع شود .در اين نوع مشعل ها وسايل ديگري مانند مانو متر و صافي روغن و شير برقي (سولنوييد ولو) نيز به كار برده مي شود . شير برقي به خصوص وقتي كه منبع سوخت بالا تر از مشعل با شد، حتما لازم است، چون ممكن است پمپ سوخت خوب آب بندي نباشد و هنگامي كه مشعل كار نمي كند، سوخت، قطره قطره وارد كوره و تبخير شود كه در موقع روشن شدن مجدد توليد انفجار خواهد كرد .

ولي با وجود شير مربوطه چون به محض از كار افتادن موتور راه سوخت نيز بسته مي شود . از ديگ محافظت كامل به عمل مي آيد.

پمپ هاي مشعل معمولا يك طبقه هستند و در بعضي موارد ممكن است دو طبقه باشند. در حالتي كه منبع سوخت پايين تر از مشعل باشد ، وجود پمپ دو طبقه ضروري است . در اين مشعل ها مقدار هوا و مقدار سوخت به وسيله دريچه تنظيم هوا و شير تنظيم سوخت كه به ترتيب اطراف وانتيلاتور (بادرسان) و روي پمپ قرار دارند، كنترل مي شود .

عمل راه افتادن و از كار افتادن مشعل به وسيله فرمان خود كاري مانند ترموستات ديگ و كنترل دود كه گاهي به جاي آن سلول فتو الكتريك به كار مي رود، انجام مي گيرد

2-مشعل با سوخت مايع سنگين:

اين مشعل نيز مانند مشعل قبلي است، با اين تفاوت كه به جاي وانتيلاتور ، يك دمنده به كار رفته و پمپ آن نيز مناسب با درجه غلظت مايع سوخت انتخاب شده است.

در موقع راه اندازي اين مشعل قبلا شروع كار را به وسيله سيال گازي شكل يا سوخت سبك ديگري انجام مي دهند كه در اين صورت يك دستگاه راه انداز به آن اضافه خواهد شد.

به طور كلي هر نوع مشعل براي ظرفيت هاي مختلف ساخته شده است كه نسبت به ظرفيت حرارتي ديگ و انواع آن ، مي توان با تعويض نازل و تنظيم هوا از آن استفاده كرد. مثلا يك مشعل با ظرفيت 1 تا 5 و5 تا 10 ليتر ساخته شده است كه مي توان با تغيير پستانك ، مصرف آن را به حداكثر يا حداقل رساند .
ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶
مشعل وسیله ای است که با فراهم کردن شرایطی کنترل شده امکان تبدیل انرژی سوخت را به انرژی گرمایی به صورت مداوم و ایمن فراهم می کند.

 
 
 
مصرف کننده های برق در یک مشعل شامل تجهیزات زیر می باشد :

۱- الکتروموتور فن دمنده هوا

۲- الکتروموتور پمپ گازوییل

۳- جرقه زن

۴- سیستم کنترل شامل رله ،پرشر هوا،پرشر گاز،چشمی و...

۵- شیرهای برقی گاز و گازوییل

۶ -موتور دمپر

-----------------------

در مورد الکترو موتورفن دمنده مشعل ها که عمده ترین مصرف کننده برق مشعل می باشد مطالبی جهت روشن شدن روش تعیین مصرف برق ارایه می شود .

معمولا بر روی پلاک الکتروموتور مشعل و یا در کاتالوگ مربوطه معمولا توان خروجی الکترو موتور درج می شود.مثلا برای مشعل ۱۵۰۰۰۰کیلوکالری هوفمات که دارای الکتروموتور موتوژن تیپ  EB90-21D مي باشد درج شده است 125W كه اين ميزان توان خروجي الكتروموتور مي باشد و بيانگر ميزان مصرف برق الكتروموتور نمي باشد .

اما ميزان مصرف برق الكتروموتور را از كجا مي توان بدست آورد ؟

براي بدست آوردن ميزان مصرف برق واقعي الكتروموتور بايد راندمان الكتروموتور در دسترس باشد كه معمولا در كاتالوگ الكتروموتور ارايه مي گردد.براي اين الكتروموتورراندمان اعلام شده در كاتالوگ موجود 55 درصد ذكر شده است.يعني اينكه براي توليد 125 وات در خروجي الكتروموتور  حدود ۲۲۷ وات برق مصرف مي گردد .

*** بنابراين در تعيين ميزان برق مصرفي الكتروموتور فن دمنده با داشتن توان خروجي الكتروموتور و در نظر گرفتن راندمان الكتروموتور ميزان برق مصرفي محاسبه مي گردد .توجه داشته باشيد كه متاسفانه راندمان الكتروموتورهاي داخلي بين ۵۰ الي ۷۵ درصد قراردارد .

 
لوله هدایت گاز که بعد از شیر برقی قراردارد با توجه با سایز مشعل ابعاد و اشکال مختلفی دارد که موضوع قابل اهمیت تاثیر این لوله و متعلقات آن در اختلاط گاز و هوا و احتراق بهینه می باشد .

البته همانگونه که در شکل می بینبد معمولا یون و الکترودهای جرقه زن نیز بر روی این لوله نصب می شوند.

 
شير برقی گاز ا اينچ  مارك  Krom Schroder مدل VG25R02LT31D در زير تشریح شده است :
 این شیر برقی از نوع آرام بازشو می باشد و اجازخه تشکیل شعله به آرامی را فراهم می آورد و حداکثر دبی عبوری از آن با افت۳ میلی بار حدود ۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد .
  
  
تنظيم سرعت  و حجم تشكيل شعله اوليه:
با شل كردن پيچ با لاي شير و چرخش آن در جهت مثبت يا منفي حجم گاز و سرعت رسيدن به حداكثر حجم ورودي تنظيم شده و با اين امر مي توان به صورت ايمن شعله را تشكيل داد .طبق كاتالوگ حداكثر 10 ثانیه مي تواند زمان رسيدن به دبي ماكزيمم شير طول بكشد .

 

تنظيم شعله :

براي تنظيم شعله و دبي عبوري از شير در حالت باز با استفاده از پيچ آلن موجود در زير شير مي توان اقدام نمود  .اين تنظيم بايد بعد از تشكيل شعله و به صورت آرام آرام صورت پذيرد و حتما نحوه تشكيل شعله ابتدايي نيز به موازات ان تنظيم گردد
يكي ديگر از وظايف و كاركرد هاي چشميها در مشعل چك كردن نبود شعله قبل از رسيدن به مرحله احتراق است .

همان طور كه در پستهاي قبلي عنوان كرديم فتو رزيستورها به نور حساس بوده و با ديدن آنها مقاومت مدار آنها به صفر نزديك شده و جريان را از خود عبور مي دهند.

اين چشميها كه عمدتا برروي سوخت گازوييل مصرف بيشتري دارند در صورتي كه قبل از رسيدن به زماني كه در رله مشعل براي آنها تعريف شده است ، وجود شعله را در محفظه احتراق تشخيص دهند ، اجازه ادامه كار به مشعل را نداده و اصطلاحا رله ريست مي كند.

چشميهاي مورد استفاده در مشعلهاي تهويه مطبوع از لحاظ مكانيزم كاركرد به دو نوع عمده تقسيم بندي مي شوند.

1-   فتو رزيستورها :مانند FZ711 G ( ساترونيك)و   QRB (لانديس )FZ 711S( ساترونيك)اين چشميها ساختاري مقاوتي دارند و بدين ترتيب عمل مي كنند كه در هنگامي كه نوري رويت نمي كنند مقاومت آنها در حدود مگا اهم مي باشد و اجازه عبور جريان از خود را بدليل اين مقاومت نمي دهند. هنگام دريافت نور مقامت آنها به رنج كيلو اهم كاهش يافته و جريان از اين طريق به رله مي رسد.بايد توجه داشت كه اين نوع چشميها به نور احتراق نور اتاق و.. حساس مي باشند و بدليل اين ماهيت تمامي نورهاي تابيده شده  را تاييد كرده و داراي ايمني كمتري مي باشند.

 

2-   فتوسلها:مانند QRA 2  لانديس  و UVZ 780 ساترونيك :عملكرد اين چشميها بدين طريق است كه هركدام از اين فتوسلها حساسيت خاص خودرادارند بدين ترتيب كه UVZ  قرمز رنگ براي سوخت گازوگازوييل حساس به طول موج ارسالي از سوختن سوخت گازو گازوييل - UVZ سفيد رنگ  براي سوخت گازوييل حساس به طول موج ارسالي از سوخت گازوييل UVZ آبي رنگ براي سوخت گاز مي باشد. مي دانيم نورهاي مختلف طول موجهاي مخصوص به خودرادارند.براي مثال فتوسل مخصوص گاز در هنگام دريافت طول موج مربوط به سوختن سوخت گاز سيگنالي به رله مشعل مي فرستد كه نشان مي دهد اين شعله تشكيل شده و مشعل به كار خود ادامه مي دهد.گفتني است كه اين چشمي هنگام دريافت طول موج نور ديگر سيگنال متفاوتي به رله ارسال مي كند كه نهايتا موجب ريست رله مي شود.

چشميهاي معروف به QRA 2 به نور ماورائ بنفش يا UV كه طول موجي برابر 190تا 270 نانومتر ساطع مي شوند حساس بوده و به ساير نورها با طول موجهاي ديگر حساس نمي باشند .بنابراين هنگام در يافت نور اتاق يا ساير روشناييهايي كه طول موج آنها در محدوده طول موجهاي مرئي قرار مي گيرد سيگنال ديگري به رله مشعل ارسال كرده و اجازه كاركرد مشعل را نمي دهندو اصطلاحا مشعل ريست مي كند.

 

نمودار زمانی عملکرد و نقشه سیم کشی  این رله به شرح زیر می باشد :

جهت خرید رله شکوه می توانید از لینک زیر اقدام بفرمایید .

                                                  فروشگاه تاسیسات


مشعلAMBIRAD گرماتاب با رله PATrol:P16DI:
این مشعل خاص دستگاه گرماتاب ساخته شده است و بدون لوله آتشخوار و فن مکنده کار نمی کند.
قطعات اصلی این مشعل بشرح زیر می باشد:
۱ـ رله(برد الکترونیک)
۲ـ پرشر هوا
۳ـ شیر برقی
۴ـ میله یونیزاسیون
۵ ـ جرقه زن


نحوه کارکرد مشعل:
ابتدا رله (برد الکترونیک)به فن فرمان استارت می دهد تا گازهای احتمالی موجود در داخل لوله  آتشخوار تخلیه گردد سپس  در داخل لوله فشار منفی ایجاد شده و کلید پرشر وصل می شود .
این وصل شدن پرشر  به رله اطمینان می دهد که فن کار می کند پس رله به جرقه زن فرمان استارت می دهد و در مرحاه بعد شیر برقی باز شده و شعله تشکیل می شود .میله یونیزاسیون گرما را احساس کرده و به رله این پیغام را می رساند که جرقه زن را از مدار خارج کرده و کار به روال عادی ادامه یابد.

نکته قابل توجه در این نوع مشعل این است که حتما" باید جای فاز و نول درست نصب شود در غیر این صورت مشعل کار نمی کند. 

این مشعل ها که بر روی بخاریهای تشعشعی گرماتاب نصب شده اند مانند مشعل های دیگ ها دارای یک رله کنترل کننده به شکل زیر می باشند :

 تفاوت اصلی در این مشعل ها این است که به دلیل اینکه احتراق در داخل لوله صورت می پذیرد به جهت خروج راحتر دود و به همین طریق ورود هوای مورد نیاز احتراق ،یک فن دمنده مانند شکل زیر در انتها لوله قرار داده شده است.

 

همچنین پرشر هوای این مشعل ها به صورت سنس نمودن فشار منفی و تشخیص مکش ایجاد شده توسط فن مکنده وجود شعله و عملکرد صحیح فن را تشخیص می دهد .

 

این رله برای کنترل عملکرد مشعل های بدون موتوردمپر یا مشعل هایی که دارای دمپر هیدرولیکی می باشند به کار می رود .

نحوه سیم کشی این با این رله به شرح زیر می باشد :

اين پمپ قابليت كار با در دو فشار متفاوت دارد كه توسط دو شير برقي روي پمپ كه مسير باي پس را كنترل مي نمايد اين كار صورت مي گيرد كه در زير نماي داخلي و ارتباطات داخلي پوپ آورده شده كه گوياي نحوه عمل اين پمپ مي باشد.

low mode : 8 - 15 bars,
high mode : 12 - 25 bars

        مشخصات دودكش

-         در صورت امكان سطح مقطع دودكش دايره يا مربع انتخاب شود.

-         داخل دودكش صاف و صيقلي باشد .

-         دودكش مستقيم و عمودي اجرا شود ودر صورت نياز به انحراف ، از 30 درجه تجاوزنكند .

-         محل دهانه خروجي دودكش در هواي آزاد و در جريان باد بوده و در پناه ساختمان ديگر نباشد.

-         دريچه اي بمنظور بازديد در محل مناسب ودر قسمت انتهايي پايين دودكش براي پاك كردن دوده پيش بيني شود.

-         داراي كلاهك مخصوص براي جلوگيري از ورود آب و باران باشد.

-         مواقعي كه درجه حرارت دود خيلي زياد است بايد دودكش از مصالح نسوز ساخته شود.

-         در قسمت پاييني دودكش مخصوصا در مواقعي كه ارتفاع دودكش زياد است فوندانسيون مخصوص دودكش در ساختمان پيش بيني و ساخته شود.

-         حداقل قطر دودكش براي سيستم حرارت مركزي 20سانتيمتر و براي آبگرمكن و دستگاههاي مشابه 15سانتيمتر است .

دودكش :

دودكش مجرايي است كه دود و گازهاي حاصل از احتراق را به هواي آزاد منتقل مي كند و قسمت اصلي آن عموما عمودي مي باشد.

مي دانيم كه وزن مخصوص گازها در اثر حرارت كم مي شود و حجم مخصوص آنها اضافه مي گردد، در نتيجه وزنشان از هواي خارج سبكتر شده و به طرف بالا حركت مي نمايند.

مكشي كه در دودكش بوجود مي آيد به عوامل زير بستگي دارد :

-         ارتفاع دودكش

-         سطح مقطع دودكش

-         درجه حرارت دود و گازهاي حاصل از احتراق و هواي خارج

-         جنس جداره دودكش

هرچه ارتفاع دودكش بيشتر باشد قدرت كشش آن بيشتر مي شود ودر نتيجه سطح مقطع آنرا مي توان كمتر اتخاذ نمود.معمولا ارتفاع دودكش را حداقل 5 متر در نظر مي گيرند ، شكل مقطع نيز در اين رابطه مهم مي باشد.اختلاف درجه حرارت دود و هواي خارج در مكش دودكش موثر بوده و با زياد شدن اختلاف درجه حرارت ، كشش دودكش نيز زياد مي شود.

عامل مهم ديگر ، جنس جداره دودكش است كه هرچه صاف تر و صيقلي تر باشد اصطكاك كمتري را ايجاد نموده و در نتيجه كشش بيشتري خواهيم داشت .

درجه حرارت و حجم دود و گازهاي حاصل از احتراق به نوع سوخت بستگي دارد .

مقدار حجم دود به ازاي هر 1000كيلوكالري حرارت با توجه به انواع سوخت به قرار زير است :

چوب                 4.3 مترمكعب درساعت

زغال سنگ         3.3 مترمكعب در ساعت

نفت و گازوييل      2.1 مترمكعب در ساعت

 

-         شكل مقطع دودكش :

دودكش را در مقاطع مختلف دايره مربع و مستعطيل مي سازند . مقطع دايره بهترين شكل براي دودكش مي باشد.زيرا دود در آن بصورت مارپيچ حركت مي كند . در مقطع مربع شكل بعلت وجود آشفتگي در گوشه هاي دود كش ،مكش آن نسبت به مقطع دايره اي كمتر مي باشد .مقطع مستعطيل زياد مناسب نبوده و كشش آن از مقطع مربع كمتر مي باشد .قابل ذكر است هرچه نسبت طول به عرض بيشتر باشد مكش كمتر مي شود.

دراندازه هاي كوچك عموما مقطع دودكش را دايره اي شكل در نظر مي گيرند و قطعات آن نيز پيش ساخته و آماده مي باشد .درابعاد و اندازه هاي بزرگ چون دودكش آماده به شكل دايره وجود ندارد و همچنين بليل اينكه مقطع دايره اي فضاي بيشتري را مي گيرد ، دودكش را با مقطع مستعطيل و يا دايره بوسيله مصالح ساختماني مي سازند .درمواردي كه عرض فضاي عبود دودكش كم باشد آنرا به شكل مستعطيل طرح مي نمايند.

-         محاسبه سطح مقطع دودكش :

لازمست سطح مقطع دودكش طوري انتخاب شود كه دود براحتي از آن تخليه گردد.

اگرسطح مقطع كم انتخاب شود،سرعت دود در آن زياد بوده و توليد صدا خواهد كرد و احتمالا كشش آن نيز مناسب نمي باشد.

چنانچه سطح مقطع زياد محاسبه گردد سرعت دودكم شده و درجه حرارت پايين آمده ودر نتيجه از كشش دودكش مي كاهد .

براي محاسبه سطح مقطع از رابطه زير استفاده مي شود :

براي سوخت مايع : A = 0.02 Q / ÖH          

براي سوخت جامد :A = 0.04 Q / ÖH        

كه در آن :

A = سطح مقطع دودكش برحسب سانتيمترمربع

Q = ظرفيت حرارتي ديگ برحسب كيلوكالري برساعت

H = ارتفاع معادل دودكش برحسب متر

ارتفاع معادل دودكش برابر است با طول قسنت عمودي به آضافه نصف طول قسمت افقي :

بعد از محاسبه سطح مقطع با انتخاب شكل مقطع دودكش بصورت دايره ، مربع و يا مستعطيل ، ابعاد آن نيز تعيين مي شود.

قطر دودكش چنانچه مقطع آن دايره انتخاب شود برابر است با :

 

D = 2 Ö A/p      p = 3.14159

و چنانچه سطح مقطع مربع در نظر گرفته شود :

طول هر ضلع برابر است با ÖA

 

اگر دودكش با سطع مقطع مستعطيل انتخاب شود نسبت طول به عرض آن معمولا 1.5 فرض مي شود

b / a = 1.5 نسبت طول به عرض

-         اين مشعلها عمدتا در خانه ها و بلوكهاي آپارتماني بكار مي رود.

-         WG10  WG20  در رنج ظرفيتي از 12 تا 160 كيلووات و بصورت تك مرحله اي ، دومرحله اي و مدوله شده موجود مي باشند.

-         دماي جايز محيط كاركرد 15- در جه تا 40 درجه سانتيگراد مي باشد.

-         در تمامي مشعلهاي سري W  تمامي اجزاي مشعل داخل دستگاه قرار مي گيرد.آرايش آنها به نحوي است كه تعميرات آنها را مشكل نمي سازد.

 

-         The servomotor : سرووموتوري كه مخصوص اين سري از مشعلها طراحي شده نسبت هوا به سوخت را تعديل مي نمايد.در حالتهاي يك مرحله دومرحله و مدوله شده سرووموتور دمپرهوا و شير گازي را براي ظرفيت هاي مورد نياز باز و بسته مي كند و در هنگام خاموش شدن مشعل آنهارا مي بندد.


این رله جهت مشعل های گازوییلی یک و دو مرحله ای در ظرفیت های بالاتر از ۳۰ کیلوگرم در ساعت به کار می رود  و می تواند سیستم پیش گرمکن سوخت را کنترل نماید و با موتور دمپر هوا نیز کار می کند .

ترتیب زمانی و زمان های ایمنی در این رله به شرح زیر می باشد

دیاگرام سیم کشی این رله با داشتن پیش گرمکن و موتور دمپر به صورت زیر می باشد:

همانطور که مشاهده می فرمایید پیش گرمکن به پایه ۶ و موتور دمپر به پایه ۴ و c , B متصل می باشد.

 

مشعل

این مشعل ها با فشار گاز پایین کارکرده و سطح آلودگی بسیار کمی دارند

در زیر شماتیک مسیر سوخت رسانی آورده شده است:


چشمی حساس به نور آبی(مخصوص مشعل گاز و گازوییل سوز با نور آبی) QRC  زيمنس در مشعل های کوچک که از رله های جدول زیر استفاده کرده اند کار برد دارد که میزان جریان عبوری مجاز در حالت های روشن و خاموش بودن مشعل نیز قابل مشاهده می باشد.

دیاگرام سیم کشی و نحوه اتصال این چشمی که در اصل نوعی چشمی حساس به نور ماورای بنفش (UV سل) به شكل زير مي باشد و بايد دقت شود در محلي نصب شوند كه هنگام جرقه زدن جرقه زن نور جرقه زن را نبينند.

مشعلهاي مايع سوز نسبت به مشعلهاي گاز سوز پيچيده ترند زيرا سوخت بايد در شرايط صحيح براي احتراق پاك و سريع موجود باشد.اين امر مستلزم آنست كه سوخت بصورت قطرات كوچك با اندازه صحيح باشد و اين شرايط هنگامي اتفاق مي افتد كه سوخت در دما و ويسكوزيته مناسب باشد.

در محدوده دماهاي پايين ، قطرات خيلي بزرگند درنتيجه احتراق ضعيف بوده دود و دوده توليد مي شود.درمحدوده دماهاي بالا ، قطرات مي توانند مي توانند خيلي كوچك باشندو ازميان شعله بدون سوختن بگذرند.درهيچ كدام ازموارد مقدارانرژي كامل سوخت استفاده نمي شود.علاوه براين موارد سطوح انتقال حرارت نيز جرم و دوده خواهند گرفت.

مشعلهاي مايع سوز به سه نوع عمده تقسيم بندي مي شوند:

-     مشعلهاي جت فشاري ( Pressure jet ): ساده ترين و مرسوم ترين نوع بوده ودر آنها سوخت با فشار از طريق يك نازل پاشيده مي شود.

مشعل جت فشار

مكانيزم تشكيل شعله

-         مشعل اتمايز ( Atomisation ) : دراين مشعلها هوايا بخار بافشار براي پودر كردن سوخت و تبديل آن به قطرات استفاده مي شود.

-         مشعل روتاري كاپ ( Rotary Cup ) : دراين مشعلها از نيروي گريز از مركز براي شكستن ماده سوختني استفاده مي شود.( دراين باره در نوشتارهاي قبلي به تفصيل سخن گفته ايم )

هر نوع از اين مشعلها مزايا و معايب خودرادارد كه در نوشتارهاي بعدي راجع به آن توضيح خواهيم داد.

مشعل با محفظه چرخشي را در حالتهاي خاصي از ديگ هاي بخار استفاده مي كنند و بيشتر در مورد ديگ هايي كه ظرفيت انها 200 gal/hr بوده و سوخت گازوييل سبك به كار گرفته مي شوند.

 

 

در اين مشعل ها سوخت از داخل لوله عبور كرده و به محفظه خروجي كه در انتهاي مشعل قرارگرفته وارد مي شود.محوري كه در دور لوله عبور سوخت قرارگرفته و به محفظه مخروطي متصل است با سرعت 3600-10000 دور در دقيقه به كمك يك موتور الكتريكي يا توربين هوا مي چرخد.به علت نيروي گريز از مركز سوخت در مخروط چرخشي به صورت پودر در امده و يك فن سانتريفوژ هوا را از اطراف مخروط به داخل محفظه احتراق به صورت هواي اوليه هدايت مي كند كه اين 10 تا 15 درصد هواي تئوري لازم جهت احتراق است.

شيب شعله بستگي به شيب مخروط و و ضعيت نازل هوا دارد و هواي ثانويه از محفظه ديگري كه در جدار ديگ تعبيه شده تامين مي گردد.

مشعل هایی که با استفاده از هوای فشرده کار می کنند در کوره های صنعتی مورد استفاده هستند در این مشعل ها هوای فشرده از طریق سیستم لوله کشی وارد میکسر شده و با سوخت ترکیب و در محفظه احتراق شعله ور می گردد.

در صورت نیاز به اطلاعت بیشتر بر روی تصاویر کلیک راست نماييد حتما سايت اصلي كه تصاوير برداشت شده اند را خواهيد يافت كه با مراجعه به آن سايت اطلاعت كامل قابل دسترسي مي باشد.

مشعل

شير برقي :

معمولاً در مسير عبور سوخت از پمپ به سمت نازل يك شير برقي قرار مي دهند علت قرار دادن اين شير اين است كه به هنگام خاموش كردن مشعل گازوئيل به داخل محفظه احتراق نشت نكند و همچنين براي اين است كه به هنگام راه اندازي مشعل زماني حدود 15 ثانيه بدون اينكه سوخت پاشيده شود وانيتلاتور كار كند تا هواي داخل ديگ را خارج نمايد .
در اين زمان لازم است كه مسير گازوئيل بسته شود و شير برقي اين عمل را انجام مي دهد . شير برقي داراي يك بوبين و يك سوزن و مجراي عبور سوخت است . در هنگامي كه  برق  بوبین شير برقی قطع است سوزن تحت تاثير وزن خود و فنری كه در پشت آن قرار دارد  مجراي عبور گازویيل را مي بندند .وقتي كه بوبين برق دار مي‌باشد ميدان مغناطيسي كه توليد مي كند باعث آهن ربا شدن هسته مي گردد كه در نتيجه سوزن را بالا كشيده و باعث باز شدن شير برقي مي گردد بايد توجه داشته باشيم كه شير برقي را بايد به صورت افقي ببنديم .

 

اجزاء تشكيل دهنده نازل:

1: روزنه يا اوريفس

2: محفظه چرخش

3: گرده روزنه (گرده اوريفس)

4: بدنه

5: شيار مماسي

6: سوخت پخش كن

7: نگهدارنده

8: صافي

سوخت مايع با فشار 2kg/cm 7 psi) 100) وارد نازل ميشود و در آنجا با گزر از يك دسته شيار مماسي، فشار را در محفظه چرخش به انرژي جنبشي تبديل ميكند. نيروي گريز از مركز در محفظه چرخش، گازوئيل را روي ديواره هاي محفظه حركت مي دهد و هسته اي از هوا در مركز آن به وجود مي آيد. اين هسته هوايي سبب خروج سوخت به صورت افشانه اي مخروطي از روزنه نوك نازل مي شود.

افشانه مخروطي دو الگوي اساسي دارد:

مخروط تو خالي پهن كم نفوذ،يا پهن افشان

مخروط تو پر تيز پر نفوذ

هر كدام از اين دو الگو،بسته به كاربرد ،مزايايي دارند.

اجزای یک نازل:

نحوه پاشش سوخت پودر شده از نازل ها:

مشعلها براساس نحوه اختلاط سوخت و هوا به چهار قسمت تقسيم مي گردد:

1-     مشعل هاي انتشاري و يا تشعشعي :

به مشعل هايي گفته مي شود كه در آنها سوخت مستقلا وارد محفظه احتراق مي گردد و درناحيه احتراق با هوا تركيب مي شود. ( شعله شمع )مهمترين ويژگي اين مشعلهاشعله درخشان آنها مي باشد.اين تشعشع در اثر شكستن كربن داخل هيدروكربنهاي سوخت مي باشد كه در حرارتهاي بالا داراي ضريب تشعشع قابل رويتي مي باشد.مشعلهاي انتشاري به دو دسته تقسيم بندي مي شوند:

الف - مشعلهاي انتشاري صنعتي

ب -  مشعلهاي انتشاري تجاري :

        مشعلهاي تجاري مايع سوز ، گازطبيعي سوز و گازشهرسوز

 

پنج خصوصيت عمده اين مشعلها:

-         مقدار حرارت فقط با شير سوخت تنظيم مي شود.

-         درجه حرارت شعله تشكيل شده بسيار كمتر از ساير مشعلهاست.

-         عدم وجود پس زدگي شعله .

-         طول شعله بسيار بلند.

-         صداي بسيار كم اين مشعلها.

2-     مشعل هاي اتمسفريك :

دراين مشعلها سوخت به سرعت از نازل خارج مي شوددراين هنگام با ايجاد خلا در اطراف خود هواي مورد نياز احتراق را فراهم مي كند.اين مشعلها در اواع دستگاههاي حرارتي تجاري قابل مشاهده است.

3-     مشعل هاي دمشي :

هواي مورد نياز احتراق اين مشعلها بوسيله دمنده تامين مي شود.انواع اين مشعلهارا مي توان در بويلرها مشاهده كرد.اين مشعلها به دو دسته تقسيم مي شوند.

الف- مشعلهاي پيش مخلوط دمشي :Premix air blast burners 

دراين مشعلها هوا با سرعت از نازل خارج شده و گاز را از اطراف نازل خود كه خلا مي باشد به داخل مي كشد.خلا موجود اطراف نازل را دستگاهي به نام zero-governer تامين مي كند.اين مشعلها از جهت كلي با مشعلهاي اتمسفريك قابل مقايسه بوده با اين تفاوت كه هوا به سرعت از نازل خارج مي گردد.

مزاياي اين مشعلها :

-         ورودي حرارت بوسيله يك شير هوا قابل كنترل مي باشد.

-         كنترل نسبت گاز به هوا بسيار آسان و دقيق خواهد بود.

-         به سادگي مي توان مشعل را از سوختي به سوخت ديگر تبديل كرد.

-         بدليل مخلوط خوب سوخت و هوا طول شعله كوتاه بوده و نيازي به محفظه احتراق بزرگ نمي باشد.

-         بدليل فشاربالاي مخلوط امكان داشتن محصولات احتراق باسرعت زياد كه موجب يكنواختي حرارت در دستگاه مي باشد وجوددارد.

-         رسيدن به نقطه استوكيومتري در اين مشعلها آسان مي باشد.

-         كنترل نسبت گاز و هوا دقيق و آسان مي باشد.

-         چنانچه فشار گاز برابر فشار اتمسفر يا برابر فشار محفظه احتراق باشد نسبت هوابه سوخت خودبخود كنترل مي شود.

ب – مشعلهاي مخلوط سرنازل :                                                             nozzle-mixing burner   

دراين مشعلها مخلوط سوخت و هواي احتراق بطور همزمان درسر دهانه مشعل صورت مي گيرد.چنانچه اين مخلوط داخل تونلي كه از آجر نسوز ساخته شده شكل بگيرد به آن مشعل مخلوط تونلي گفته مي شود.نقاطي در سراين مشعل پيدا مي شودكه مخلوط آنها بيشترين سرعت سوختن راداردواين عاملي است كه موجب پايداري شعله مي گردد.براي حصول احتراق كامل دراين مشعلها لازم است هواو سوخت به سرعت وخوب مخلوط شوندو مي بايستي سطوح تماس بين سوخت و هوا افزايش يابد.مشعلهاي پكيج كه جهت ديگهاي آبگرم يا بخار توليد مي شوند ازاين نوع مشعلها مي باشند.

مزاياي اين مشعلها:

-         پايداري در مقابل پرش شعله افزايش يافته و مشعل مي تواند با هواي اضافي هم كاركند.

-         اين مشعلها قادر به كار با نواع سوختها  مي باشند.

-         فشار هواي مشعل مي تواند كم باشد.

-         امكان استفاده از هواي پيشگرم با حرارتهاي بالا وجوددارد.

-         توكشيدگي شعله دراين مشعلها وجودندارد.

4- مشعلهاي  مخلوط تبخيري يا پاتيلي :

اين مشعلها كاربرد زيادي در صنعت بعنوان استفاده در بويلرها و كوره هاراندارند.طرز كار آنها عموما بدين ترتيب است كه گازوييل در پايين گرم و براي احتراق آماده مي شود سوخت تبخير شده بالا آمده و روي پاتيل شعله ور مي شود.ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
ترموستات ها در تاسیسات

ترموستات ها وسایل کنترل دمای آب داخل شبکه سیستم گرمایش یا سرمایش یا آب گرم مصرفی و یا کنترل هوای گرم یا سرد می باشند .

هر ترموستات دارای یک قطعه حساس در مقابل دما است که نسبت به تغییر آن عکس العمل نشان داده و باعث قطع و وصل آن می شود به این قطعه حساس حس کننده گفته می شود که به انواع زیر می تواند باشد :

۱-بی متالی(نوار دو فلزی)

۲-میله و لوله ای

۳-فانوسی

۴-مقاومت الکتریکی

۵-هیدرولیکی

از جمله ترموستاتهای سیستم حرارت مرکزی می توان به ترموستات اتاقی - ترموستات دیگ(آکوستات) - ترموستات جداری - ترموستات هوایی نام برد . از ۴ ترموستات فوق ۳ تای اولی به ترتیب با کاهش دمای هوای اتاق یا آب گرم دیگ یا آب داخل لوله ها مدار الکتریکی را وصل و پس از رسیدن دما به حد تنظیم شده مدار را وصل می کنند .ترموستات قطع و وصل : در این نوع ترموستات برای کنترل دما از یک بی متال استفاده می شود این ترموستات معمولا دارای اختلاف دمای قطع و وصل ۰.۵ تا ۲ درجه می باشد تنظیم دامنه حساسیت ترموستات معمولا با فشار مستقیمی که به بی متال وارد می شود صورت می گیرد در حالی که در تنظیم اختلاف دمای قطع و وصل آهنربای کوچکی به مقدار جزئی به نوار دو فلزی نزدیک و یا از دور می شود .اشکالی که در این ترموستات پیش می آید این است که پس از باز شدن پلاتین ها و خاموش شدن پمپ گرم کننده درجه حرارت اتاق باز هم بالا می رود علت این امر جریان طبیعی آب در لوله ها می باشد برای جبران این اشکال سازندگان ترموستات یک مقاومت الکتریکی کوچک در ترموستات قرار می دهند که در تمام مدت کار مشعل برق از داخل آن عبور می کند و درجه حرارت آن ۱ درجه بالاتر از دمای محیط نگه می دارد به این مقاومت مقاومت جلو انداز هم گفته می شود .

ترموستات دیگ (اکوستات) : ترموستات دیگ که به اکوستات مستعرق هم معروف است برای تنظیم دمای مایعات طوری طراحی شده که از آن در تاسیسات حرارت مرکزی برای فرمان دادن به مشعل جهت تنضیم دمای آب دیگ استفاده می شود قسمت حس کننده از نوع هیدرولیکی بوده و به همراه یک غلاف روی دیگ نصب می شود . هنگامیکه دمای آب داخل دیگ به دمای تنظیم شده روی اکوستات برسد کلید داخل اکوستات توسط بالب قطع می شود و مشعل از کار می افتد و پس از سرد شدن آب دیگ مجددا کلید وصل می شود و مشعل روشن می گردد .ترموستات جداری : حس کننده این ترموستات از نوع بی متالی است و کاربرد آن در ساختمان های چند اتاقی است که نمی توان تعداد زیادی ترموستات اتاقی برای اتاقها نصب کرد به این صورت که یک ترموستات جداری برای لوله اصلی در نظر می گیرند این ترموستات دارای دگمه ری ست بوده و با پایین آمدن درجه حرارت آب دیگ و رسیدن به دمای مطمئن با فشردن دگمه ری ست مشعل به کار خواهد افتاد .کاربرد دیگر آن خاموش و روشن کردن پمپ سیرکولاسیون می باشد


ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶

پیش فرض

یونیت هیتر:


یونیت هیتر یا واحد گرم کننده دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده ، سالن های کارخانجات و ... استفاده می شود.

یونیت هیتر از قسمتهای زیر تشکیل شده است :

1- کویل با لوله های پره دار که در داخل آن آب گرم ، داغ و یا بخار به عنوان حامل انرژی حرارتی جریان دارد بر حسب نوع یونیت هیتر ممکن است کویل صاف ، مکعبی شکل ،گرد و یا دایره ای شکل باشد .

2- پروانه و یا فن که وسیله عبور دادن هوا از کویل و به جریان انداختن هوا در داخل فضای گرم شونده را بر عهده دارد .این فن بر حسب ظرفیت و فشار هوادهی ممکن است از نوع ملخی و یا سانتریفوژ باشد .

3- پره های جهت دهنده هوا که بوسیله آنها می توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمتهای مختلف محل گرم شونده هدایت کرد

4- کابینت و یا محفظه که پروانه و کویل در داخل آن و پره های جهت دهنده هوا بروی آن نصب شده است .انواع یونیت هیتر:


یونیت هیترها از لحاظ مختلفی تقسیم بندی می شوند که به صورت زیر می باشند :

1- از لحاظ واسطه و انرژی حرارتی : در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع آبی ، بخار و برقی تقسیم بندی می شوند .

2- از لحاظ نوع پروانه : در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع فن ملخی و سانتریفوژ تقسیم بندی می شوند

3- از لحاظ ترتیب قرار گرفتن قطعات : در این روش یونیت هیترها به نوع مکنده (که به وسیله پروانه از روی کویل مکیده می شود) و نوع دمنده (که در آن هوا بوسیله فن به روی کویل دمیده می شود) تقسیم بندی می شود

4- از نظر محل نصب : در این طبقه بندی یونیت هیترها به انواع سقفی آویزی و زمینی دسته بندی می شوند در نوع سقفی آویزی جریان هوا می تواند افقی و یا عمودی باشد و در نوع زمینی دستگاه بروی زمین نصب می شود و هوا بوسیله هدایت کننده هایی به سمت و محل مورد نظر هدایت می شود

یونیت هیتر زمینی:


یونیت هیتر سقفی

کاربرد یونیت هیتر:یونیت هیترها برای موارد زیر به کار می روند :

1- داشتن قدرت حرارتی زیاد

2- جاگیری کمتر مخصوصا در مدلهای دیواری و سقفی

3- توزیع بهتر هوای گرم

4- سرعت زیاد در گرم کردن فضا

قدرت حرارتی استاندارد:مقدار حرارتی که یک یونیت هیتردر مدت زمان 1 ساعت در فشار هوای 1 اتمسفر با درجه حرارت ورودی 200 درجه فارنهایت و افت درجه حرارت 20 درجه فارنهایت و درجه حرارت هوای ورودی به کویل 60 درجه فارنهایت به محیط منتقل می کند اگر بدون کانال باشد قدرت حرارتی استاندارد نامیده می شود .

انتخاب یونیت هیتر :کارخانه های سازنده یونیت هیترتولیدت خود را در شرایط استاندارد و یا در شرایط دیگری که مشخص می کنند در جداولی برای مدلهای مختلف ارائه می دهند که با استفاده از جدول و فاکتورهای مهم زیر می توان تعداد و مدل مورد نظر را تعیین کرد :

1- سیال حامل انرژی

2- نوع یونیت هیتر مناسب

3- محل قرار گیری یونیت هیتر

4- سطح مجاز سروصدا

5- ظرفیت حرارتی

6- نیاز به انجام تصفیه مکانیکی


ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶

پیش فرض

ترمومترها در تاسیسات

برای اطمینان از صحت کار دستگاههای مختلف یک سیستم حرارت مرکزی لازم است که بعضی کمیتهای فیزیکی نظیر دما و یا فشار در نقاط مختلف سیستم اندازه گیری شود مثلا برای اندازه گیری دما از وسیله ای به نام ترمومتر استفاده می شودانواع ترمومترها :

ترمومتر غلافی :در این نوع یک غلاف بروی دستگاه نصب می شود تا با رساندن حرارت لوله به مخزن ترمومتر درجه حرارت را نشان دهد

ترمومتر بی متالی :بعضی ترمومتر ها بر اساس انبساط و انقباض دو فلز غیر هم جنس کار می کنند که در ساختمان این دستگاهها یک نوار بی متالی استفاده می شود

ترمومتر با لوله مویی :بعضی دیگر از ترمومترها از یک مخزن و یک لوله مویی و صفحه ای همراه با یک عقربه تشکیل شده است . داخل مخزن و لوله مویی معمولا از گاز یا جیوه پر شده است دامنه کار این نوع ۳۹- درجه سانتیگراد تا ۳۵۷ درجه سانتیگراد می باشد ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
لوله ها و اتصالات تك جداره به روش هاي زير به يكديگر متصل مي شوند


1- جوشكاري لب به لب 

2 - جوشكاري الكتروفيوژن  

3- استفاده از اتصالات پيچي    

4 – استفاده از رینگ و فلنج      

 

انتخاب روش اتصال ، بستگي به كاربرد خط لوله ، نيازمنديها و امكانات موجود دارد .

از اتصال الكتروفيوژن معمولاً در شبكه هاي توزيع گاز و از اتصالات جوش لب به لب و اتصالات پيچي و جوشي پلي اتيلني ، در خطوط آب و فاضلاب و شبكه توزيع آنها استفاده مي شود . اتصالات پيچي به راحتي و سريعاً باز و بسته شده و هيچگونه آسيبي به لوله وارد نمي كنند و از اين ويژگي برخوردارند كه در برابر مواد شيميائي كاملاً مقاوم مي باشند .

در اتصالات جوشي ، كيفيت جوشي و بازده آن بستگي به مهارت و توانائي جوشكار ، تناسب و كارايي مناسب دستگاه جوش و تجهيزات مربوطه و ميزان رعايت اصول و قوانين جوشكاري دارد .

با توجه به دامنه وسيع كاربرد اتصال جوش لب به لب در لوله هاي پلي اتيلن تك جداره و استحكام و قابليت هاي بسيار ممتاز اين نوع اتصال ، در ذیل به شرح مختصري از آن مي پردازيم .

* جوشكاري به روش لب به لب با صفحه داغ ( butt fusion )

اين نوع جوشكاري ، طي مراحل زير انجام مي شود :

- ابتدا لوله در دو فك دستگاه جوش (ثابت و متحرك) گذاشته مي شود و پس از تنظيمات لازم ، قالب ها بسته مي شوند .

- صفحه قيچي مابين دو لوله قرار مي گيرد و لبه لوله ها را كاملاً صاف و تميز مي نمايد و پس از آن برداشته مي شود .

- صفحه داغ را كه دماي ان به حد مجاز رسيده است (210-220 درجه سانتيگراد) مابين لوله قرارداده و دو سر لوله ها به آن چسبانده مي شوند و فشار طبق دستور عمل هاي دستگاه جوش ، بالا برده مي شود تا در محل تماس لوله ها با صفحه داغ ؛ برآمدگي مدور و يكنواختي با اندازه معين ايجاد گردد .

- در ادامه مرحه فوق ، از ميزان فشار كاسته مي شود و لايه هاي داخلي در محل اتصال كاملاً ذوب مي گردند .

- قسمت متحرك دستگاه جوش ، به عقب رانده شده و صفحه داغ بصورتي جدا مي شود كه هيچ آسيبي به سطوح ذوب شده وارد نيايد .

- دو سر لوله ، به سرعت به همديگر چسبانده شده و فشار بتدريج ، افزايش يافته و تا خنك شدن محل جوش ، ثابت نگاه داشته مي شود .

- مدت زمان خنك شدن در مرحله فوق ، بستگي به ضخامت لوله ها دارد . در طي اين زمان ، محل اتصال نبايد تحت تنش يا فشار غير مجاز قرار بگيرد .

- لبه جوش در محل اتصال بايد بصورت يك برآمدگي دو تكه باشد . تشكيل اين برآمدگي ، نشان دهنده آن است كه جوشكاري بصورت يكنواخت انجام شده است .

نمونه دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن

 

 
 

موارد استفاده از لوله هاي پلي اتيلن:

لوله و اتصالات پلي اتيلن داراي محدوده كاربري وسيعي مي باشند كه معمول ترين آنها بشرح ذيل مي باشد :
 • - شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
 • - شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
 • - شبكه هاي گاز رساني
 • - شبكه هاي زهكشي
 • - سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
 • - شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
 • - سيستم هاي آبياري متحرك
 • - پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
 • - پوشش كابلهاي برق
 • - پوشش لوله هاي فلزي
 • - بعنوان كانالهاي تهويه
ويژگي ها و مزاياي لوله هاي پلي اتيلن:
 • - مقاومت بسیار خوب در مقابل شكستگي و ترك خوردگي
 • - مقاومت بالا در مقابل فشار و ضربه
 • - مقاومت عالي در برابر سرما و گرم
 • - مقاومت در برابر مواد شيميايي
 • - مقاوم دربرابر خوردگي و ساييدگي
 • - مقاومت در مقابل نور خورشيد ، اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش
 • - مقاومت عالي در مقابل ارتعاشات ناشي از زمين لرزه
 • - مصون از زنگ زدگي
 • - صاف و صيقلي بودن جداره داخلي و خارجي و عدم رسوب گيري
 • - انعطاف پذيري بال
 • - قابليت جوش پلاستيكي
 • - اتصالات فراوان
 • - نصب و اجراي سريع
 • - وزن كم و حمل و نقل آسان
 • - طول عمر زياد (حداقل عمر مفيد 50 سال)
 • - قابليت استفاده در زمين هاي ناهموار شيميايي ويژه
 • - ارزان بودن لوله هاي پلي اتيلن در مقايسه با لوله هاي فلزي
 • -  عدم بيمارزدائي بعلت خصوصيات
اتصالات جوشي دست ساز و فابريك پلي اتيلن:

این اتصالات شامل انواع سه راهي ، زانو ، تبديل ، فلج و رينگ PP.STEIL در فشارهاي مختلف با مواد PE63, PE80, PE100 در ابعاد مختلف مي باشد . ابعاد و اندازه اتصالات جوشي پلي اتيلن مي تواند طبق سفارشات مشتري توليد گردد و همچنين موارد مصرفي آنها در فاضلاب و مواد شيميايي و اسيدي و نفتي و آبرساني تحت فشار بوده و با توجه به مقايسه با اتصالات چدني و فولادي بسيـار مقرون به صرفه مي باشد .
 

اتصالات فيتينگي و پیچی :

تبديل ، سه راهي ، زانو ، اتصال نر و ماده ، رابط مساوي ، رابط تبديل ، اتصال كور ، اتصال فلنجدار ، كمربند ، فلنج .

 
 

همچنین این شرکت در راستای تامین نیاز مشتریان گرامی علاوه بر تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن و طراحی و اجرا ، کلیه کالاها و تجهیزات زیر را تهیه و توزیع می نماید :

لوازم آبياري تحت فشار :
دريپر، قطره چكان ، ميكروفلاپر، بست انتهايي ، بست ابتدايي ، انشعاب 1/2x16 ، رابط ، سه راهي ، شير انشعاب . انواع آبپاش :
( آبپاش هاي مخفي شونده ، YUR اسپانيا ، TORO امريكا ، پروت و آمبو و سيم ايتاليا ، آبپاش هاي پلاستيكي خارجي ) و انواع ميكروجت .

 
 

ايستگاه هاي كنترل مركزي آبياري تحت فشار:
هيدروسيكلون ، فيلتراسيون شني ، راكتور تزريق كود و مواد شيميايي ، فيلترهاي توري و ديسكي ، تانك كود ، نوارهاي آبياري ، دستگاه هاي تزريق كننده كود ، انواع شيرهاي برنجي-چدني-پليمري-پي.وي.سي-يكطرفه-سوپاپ-صافي-لرزه گير-تخليه هوا ، رينگهاي فلزي ، رينگ هاي PP.STEIL-PTFE ، پيچ و مهره ، شيرهاي خودكار (چدني-پليمري) ، رايزرهاي (گالوانيزه پليمري-آلومينيومي) ، انواع اتصالات چدني-جوشي و دنده اي ، آچار اتصالات پلي اتيلن ، مانو متر و . . .
 

لوله پلي اتيلن روتنگران

روند روبه رشد مواد پلاستيكي منجمله پلي اتيلن باعث شده كه لوله هاي پلي اتيلن جايگاه مناسبي درپروژه هاي عمراني داشته باشند.باتوجه به پيشرفتهاي اين صنعت امكان توليد دراقطاروفشارهاي كاري مختلف فراهم شده است .لوله پلي اتيلن اين امكان را به پيمانكاران وكارفرمايان داده كه پروژه هاي خود را عملي تر،كم هزينه تر ،سريع تر ومطمئن تر اجرانمايند . در كشور ايران با توجه به داشتن شرايط جوي وموقعيت هاي اقليمي كاربردپلي اتيلن دراجراي پروژه هاي آبياري تحت فشار-انتقال آب انتقال فاضلاب (شبكه خانگي وصنعتي ) شبكه گاز حائز اهميت مي باشد لوله پلي اتيلن براساس استاندارد DIN8076,8078توليد مي شوند


موارد كاربرد لوله هاي پلي اتيلن

1- انتقال فاضلاب شهري –صنعتي
2- انتقال گاز رساني
3- انتقال شبكه آبرساني
4- انتقال هوا
5- انتقال مايعات نفتي وصنعتي
6- انتقال آب هاي زه كشي


ازعمده ترين ويژگيهاي لوله هاي پلي اتيلن عبارتند از .........

 پايين بودن وزن
 كم حجم وپايين بودن وزن لوله هاي پلي اتيلن نسبت به لوله مشابه
 امكان سهولت در حمل و بارگيري – سهولت در نصب – و سهولت در جا به جايي را فراهم نموده است
 مقاومت در برابر اسيدها وبازها
 لوله هاي پلي اتيلن نسبت به لوله هاي آهني و فلزي داراي مقاومت بالاتري بوده و دربرابر يكسري از اسيدها و بازها ازخود مقاومت نشان مي دهند
 مقاومت دربرابر ضربه
 لوله هاي پلي اتيلن به دليل داشتن استحكام بالا در برابر فشارهاي نيوتني وبارهاي داخلي مقاومت بالايي رادارند
 نصب سريع وآسان : لوله هاي پلي اتيلن به راحتي جوش كاري و نصب مي شوند در صورت داشتن اتصالات فيتينگي لوله ها بايكديگر متصل شده و در صورت جوش بات بعد از عمليات جوشكاري لوله هاي سردشده و استحكام بالا را خواهند داشت. لوله هاي پلي اتيلن به درخواست مشتري در شاخه هاي 6 و 12 متري تاسايز 110 به صورت كلافهاي 100 متري توليد مي شوند. نوع مواد مصرفي به در خواست مشتري تعيين مي گردد.
PE63-PE80-PE100


جدول وزن وضخامت لوله پلي اتيلن براساس استاندارد DIN8074بشرح ذيل ميباشد :
ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
 • DIN8074 جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن تک جداره براساس استاندارد ملی ایران به شماره 1331 و استاندارد
     
 •  

  SDR 5 - 17

  PE80
  SDR
  SF
  17
  13.6
  11
  9
  7.4
  6
  5
  PN
  1.25
  8.0
  10.0
  12.5
  16.0
  20.0
  25.0
  32.0
  1.6
  6.2
  7.9
  10.0
  12.5
  15.3
  20.0
  25.0
  2
  5.0
  6.3
  8.0
  10.0
  12.3
  16.0
  20.0
  D
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  16
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.8
  0.084
  2.2
  0.099
  2.7
  0.115
  3.3
  0.133
  20
  -
  -
  1.8
  0.107
  1.9
  0.112
  2.3
  0.133
  2.8
  0.154
  3.4
  0.180
  4.1
  0.207
  25
  1.8
  0.137
  1.9
  0.144
  2.3
  0.171
  2.8
  0.200
  3.5
  0.240
  4.2
  0.278
  5.1
  0.320
  32
  1.9
  0.187
  2.4
  0.232
  2.9
  0.272
  3.6
  0.327
  4.4
  0.386
  5.4
  0.454
  6.5
  0.520
  40
  2.4
  0.295
  3.0
  0.356
  3.7
  0.430
  4.5
  0.509
  5.5
  0.600
  6.7
  0.701
  8.1
  0.809
  50
  3.0
  0.453
  3.7
  0.459
  4.6
  0.666
  5.6
  0.788
  6.9
  0.936
  8.3
  1.09
  10.1
  1.26
  63
  3.8
  0.721
  4.7
  0.873
  5.8
  1.05
  7.1
  1.26
  8.6
  1.47
  10.5
  1.73
  12.7
  1.99
  75
  4.5
  1.02
  5.6
  1.24
  6.8
  1.47
  8.4
  1.76
  10.3
  2.09
  12.5
  2.44
  15.1
  2.82
  90
  5.4
  1.46
  6.7
  1.77
  8.2
  2.12
  10.1
  2.54
  12.3
  3.00
  15.0
  3.51
  18.1
  4.05
  110
  6.6
  2.17
  8.1
  2.62
  10.0
  3.14
  12.3
  3.78
  15.1
  4.49
  18.3
  5.24
  22.1
  6.04
  125
  7.4
  2.76
  9.2
  3.37
  11.4
  4.08
  14.0
  4.87
  17.1
  5.77
  20.8
  6.75
  25.1
  7.79
  140
  8.3
  3.46
  10.3
  4.22
  12.7
  5.08
  15.7
  6.11
  19.2
  7.25
  23.3
  8.47
  28.1
  9.76
  160
  9.5
  4.52
  11.8
  5.50
  14.6
  6.67
  17.9
  7.96
  21.9
  9.44
  26.6
  11.0
  32.1
  12.7
  180
  10.7
  5.71
  13.3
  6.98
  16.4
  8.42
  20.1
  10.1
  24.6
  11.9
  29.9
  14.0
  36.1
  16.1
  200
  11.9
  7.05
  14.7
  8.56
  18.2
  10.4
  22.4
  12.4
  27.4
  14.8
  33.2
  17.2
  40.1
  19.9
  225
  13.4
  8.93
  16.6
  10.9
  20.5
  13.1
  25.2
  15.8
  30.8
  18.6
  37.4
  21.8
  45.1
  25.2
  250
  14.8
  11.0
  18.4
  13.4
  22.7
  16.2
  27.9
  19.4
  34.2
  23.0
  41.6
  27.0
  50.1
  31.4
  280
  16.6
  13.7
  20.6
  16.8
  25.4
  20.3
  31.3
  24.3
  38.3
  28.9
  46.5
  33.8
  56.2
  39.0
  315
  18.7
  17.4
  23.2
  21.2
  28.6
  25.6
  35.2
  30.8
  43.1
  36.5
  52.3
  42.7
  63.2
  49.3
  355
  21.1
  22.1
  26.1
  26.9
  32.2
  32.5
  39.7
  39.1
  48.5
  46.3
  59.0
  54.3
  -
  -
  400
  23.7
  28.0
  29.4
  34.1
  36.3
  41.3
  44.7
  49.6
  54.7
  58.8
  66.5
  68.9
  -
  -
  450
  26.7
  35.4
  33.1
  43.2
  40.9
  52.3
  50.3
  62.7
  61.5
  74.4
  -
  -
  -
  -
  500
  29.7
  43.8
  36.8
  53.3
  45.4
  64.5
  55.8
  77.3
  68.3
  91.8
  -
  -
  -
  -
  560
  33.2
  54.8
  41.2
  66.9
  50.8
  80.8
  62.5
  97.0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  630
  37.4
  69.4
  46.3
  84.6
  57.2
  102
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -


  SDR 17.6 - 51

  PE80
  SDR
  SF
  51
  41
  33
  26
  22
  21
  17.6
  PN
  1.25
  2.5
  3.2
  4.0
  5.0
  6.0
  6.3
  7.5
  1.6
  2.0
  2.5
  3.1
  4.0
  4.7
  5.0
  6.0
  2
  1.6
  2.0
  2.5
  3.2
  3.8
  4.0
  4.8
  D
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  e
  w
  16
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.8
  0.179
  40
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.8
  0.227
  1.9
  0.238
  1.9
  0.239
  2.3
  0.285
  50
  -
  -
  -
  -
  1.8
  0.287
  2.0
  0.314
  2.3
  0.361
  2.4
  0.374
  2.9
  0.440
  63
  -
  -
  1.8
  0.364
  2.0
  0.399
  2.5
  0.494
  2.9
  0.563
  3.0
  0.580
  3.6
  0.688
  75
  1.8
  0.436
  1.9
  0.457
  2.3
  0.551
  2.9
  0.675
  3.5
  0.807
  3.6
  0.828
  4.3
  0.976
  90
  1.8
  0.525
  2.2
  0.643
  2.8
  0.791
  3.5
  0.978
  4.1
  1.14
  4.3
  1.18
  5.1
  1.39
  110
  2.2
  0.786
  2.7
  0.943
  3.4
  1.17
  4.2
  1.43
  5.0
  1.67
  5.3
  1.77
  6.3
  2.08
  125
  2.5
  1.00
  3.1
  1.23
  3.9
  1.51
  4.8
  1.84
  5.7
  2.16
  6.0
  2.27
  7.1
  2.66
  140
  2.8
  1.25
  3.5
  1.54
  4.3
  1.88
  5.4
  2.32
  6.4
  2.72
  6.7
  2.83
  8.0
  3.34
  160
  3.2
  1.63
  4.0
  2.00
  4.9
  2.42
  6.2
  3.04
  7.3
  3.54
  7.7
  3.72
  9.1
  4.35
  180
  3.6
  2.05
  4.4
  2.49
  5.5
  3.07
  6.9
  3.79
  8.2
  4.47
  8.6
  4.67
  10.2
  5.48
  200
  3.9
  2.46
  4.9
  3.05
  6.2
  3.84
  7.7
  4.69
  9.1
  5.51
  9.6
  5.78
  11.4
  6.79
  225
  4.4
  3.12
  5.5
  3.86
  6.9
  4.77
  8.6
  5.89
  10.3
  7.00
  10.8
  7.30
  12.8
  8.55
  250
  4.9
  3.83
  6.2
  4.83
  7.7
  5.92
  9.6
  7.30
  11.4
  8.59
  11.9
  8.93
  14.2
  10.6
  280
  5.5
  4.83
  6.9
  5.98
  8.6
  7.40
  10.7
  9.10
  12.8
  10.80
  13.4
  11.3
  15.9
  13.2
  315
  6.2
  6.12
  7.7
  7.52
  9.7
  9.37
  12.1
  11.6
  14.4
  13.6
  15.0
  14.2
  17.9
  16.7
  355
  7.0
  7.73
  8.7
  9.55
  10.9
  11.8
  13.6
  14.6
  16.2
  17.3
  16.9
  18.0
  20.1
  21.2
  400
  7.9
  9.82
  9.8
  12.1
  12.3
  15.1
  15.3
  18.6
  18.2
  21.9
  19.1
  22.9
  22.7
  26.9
  450
  8.8
  12.3
  11.0
  15.3
  13.8
  19.0
  17.2
  23.5
  20.5
  27.7
  21.5
  28.9
  25.5
  34.0
  500
  9.8
  15.2
  12.3
  19.0
  15.3
  23.4
  19.1
  28.9
  22.8
  34.2
  23.9
  35.7
  28.4
  42.0
  560
  11.0
  19.1
  13.7
  23.6
  17.2
  29.4
  21.4
  36.2
  25.5
  42.8
  26.7
  44.7
  31.7
  52.5
  630
  12.3
  24.0
  15.4
  29.9
  19.3
  37.1
  24.1
  45.9
  28.7
  54.1
  30.0
  56.4
  35.7
  66.5


   
  e : ضخامت جداره لوله ( میلیمتر ) PN : فشار اسمی لوله ( اتمسفر ) D : قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
  SF : ضریب اطمینان                           w : وزن یک متر لوله ( کیلوگرم ) SDR : نسبت ابعاد استاندارد


  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶

  نكات مهم در سیستم­های لوله­كشی

  1) ارتباط بین سیستم لوله­كشی نیوپایپ و سیستم لوله­كشی فلزی

  جهت ارتباط بین مهره ماسوره نیوپایپ با رزوه مقابل، لازم است تك اورینگ ماسوره داخل پخ 45 درجه اتصال قرار گیرد. به علت اینكه اتصالات فلزی فاقد چنین شرایطی هستند لذا مجاز به ارتباط مستقیم مهره ماسوره نیوپایپ و رزوه اتصالات سیستمهای فلزی نمی­باشیم و حتماً باید از اقلامی مانند مغزی و تبدیلها بعنوان واسطه مهره ماسوره نیوپایپ ورزوه سیستمهای فلزی استفاده نماییم.

  2) عدم استفاده ار اورینگهای متفرقه

  با توجه به اینكه طراحی اورینگ اتصالات نیوپایپ به گونه­ای است كه توان عملكرد بلند مدت  را در سیستمهای گرمایشی دارد لذا در صورت مفقود شدن اورینگ اتصالات مختلف، مجری مجاز به استفاده از اورینگهای مشابه یا متفرقه نمی­باشد و موظف است اورینگ را از نمایندگی شركت نیوپایپ تهیه و روی اتصال نصب نماید.

  3) مراقبت از لوله­ها در مقابل مصالح ساختمانی

  نظر به اینكه در زمان اجرای لوله­كشی ساختمان، سایر عملیات ساختمانی نیز انجام می­شود، رعایت نكات زیر الزامی است:

  الف ـ رول لوله مستقیماً روی كف ساختمان در حال ساخت قرار نگیرد و با قرار دادن كارتن یا مقوا در زیر آن لوله از آسیب احتمالی محافظت شود.

  ب ـ مسیر لوله­كشی از وجود مصالح مختلف ساختمانی از جمله پوكه­ های نوك تیز پاك گردد.

  ج ـ پس از اجرای هر مسیر لوله­كشی و تست و تأیید مهندس ناظر، مسیر لوله مذكور با استفاده از ملات سبك پوشانده شود تا از آسیب احتمالی مصون گردد.

  4) مراقبت از لوله­ها در مقابل نور مستقیم خورشید

  طبق استاندارد، لوله­های پلیمری در زمان تولید، نگهداری، حمل و نقل و بهره برداری نباید در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرند. لذا در عملیات لوله­كشی در فضاهای رو باز محافظت از لوله­های نیوپایپ با استفاده از یك پوشش عایق در مقابل نور خورشید ضروری است.

  5) مراقبت از فوم لوله در مقابل نور مستقیم خورشید

  مجریان باید دقت نمایند كه فوم XPE  نباید برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار گیرد لذا در موارد اجتناب ناپذیر باید از عایق مناسب در مقابل نور خورشید برای محافظت از فوم استفاده کرد.

  6) عدم اعمال وزن اضافی به لوله­های نصب شده

  به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به اعمال وزن اضافی روی لوله­های نصب شده سیستم لوله­كشی نیوپایپ نمی­باشیم. لذا قرار گرفتن وزن شیر آلات بهداشتی، وزن شیرهای اصلی و فرعی واحدها، وزن كلكتورها و... روی لوله­ها به هیچ وجه مجاز نمی­باشد و در این موارد باید از صفحات نصب مخصوص جهت تحمل وزن سایر تجهیزات استفاده كرد.

  7) عدم انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم تو كار

  به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم لوله­كشی تو كار نیوپایپ نمی­باشیم لذا لوله­ها باید مسیرهای افقی را در كف طی كرده و دقیقاً از زیر موقعیت شیر آلات ساختمانی وارد اتصالات نصب شده در دیوار كردند.

  8) انتخاب مسیر صحیح از سقف كاذب به سیستم بهداشتی

  در صورت لوله­كشی در سقف كاذب، هنگام ورود لوله نیوپایپ از سقف كاذب به سیستمهای بهداشتی باید محل تقاطع دو دیوار به عنوان مسیر عمودی انتخاب گردد چرا كه هیچ احتمالی برای نصب وسایل رفاهی یا تزیینی در كنج دیوار وجود ندارد و در صورت نصب وسایل مذكور در سایر موقعیتهای دیوار آسیبی به لوله­های دفن شده در كنج دیوار وارد نمی­شود.

   

  9) ارتباط بین لوله پلیمری و آبگرمكن

  مطابق استاندارد اتصال مستقیم لوله نیوپایپ به خروجی آبگرمكن(دیواری و ایستاده) مجاز نمی­باشد. بنابراین لازم است 7/45 سانتیمتر (18 اینچ) لوله فلزی استاندارد به خروجی آبگرمكن متصل كرده و لوله نیوپایپ را به انتهای لوله فلزی وصل نمود. قابل ذکر است در صورت استفاده از پکیج‌های جدید کندانسینگ دیگر نیازی به استفاده از لوله فلزی نمی‌باشد زیرا در طراحی اولیه این پکیج‌ها این مقدار از لوله در خود پکیج قرار داده شده است.

  10) مراقبت از لوله­های دفن نشده در زمستان

  از جمله وظایف مجری در هنگام اجرای سیستم لوله­كشی در فصل سرما مراقبت از لوله­های پوشانده نشده در مصالح در مقابل یخ‌زدگی و تركیدگی احتمالی است لذا مجری موظف است پس از اجرای سیستم لوله­كشی و انجام تست، آب كل سیستم را تخلیه نماید و یا جهت انجام تست از آب نمک با غلظت معین استفاده شود تا در صورتیکه آب در قسمت هایی از لوله باقی ماند امکان یخ‌زدگی آن کمتر شود. لازم به ذکر است هنگام نصب تجهیزات و شیرآلات آب نمک مذکور از سیستم خارج گردد.

  برای ساخت محلول آب نمک باید از نسبت وزنی استفاده کنید. بطور مثال: برای ساخت محلول 23% باید 230 گرم نمک را در یک لیتر آب حل کنید.
         
      
  با توجه به اینکه فشار آب داخل سیستم گرمایش و سرمایش از کف پایین است، می‌توان برای تست از هوا با فشار 8 بار نیز استفاده نمود. قابل ذکر است این تست فقط برای سیستم گرمایش و سرمایش از کف اجرا می‌گردد.
              
             
  تست سیستم­های لوله­كشی
  مقدمه
  تست سیستم لوله کشی یکی از موارد مهم پس از نصب کامل است تا شما از صحت ارتباط لوله و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.
  با توجه به ساختار لوله های پلیمری و رفتار انها در مقابل شرایط تست و تاثیراتی که اختلاف دمای محیط و اب ممکن است روی نتایج تست داشته باشد انجام تست فشار مطابق شرایط اعلامی اطمینان شما را نسبت به انجام صحیح نصب کامل سیستم لوله کشی دوچندان می نماید .

  نكات قابل توجه قبل از تست

  از فشار سنجی استفاده كنید كه فشار MAX آن حداقل bar 1/0 باشد. فشار سنج را در پایین­ترین نقطه سیستم لوله­كشی نصب نمایید.

  برای اتصال پمپ تست به سیستم لوله­كشی از شیر قطع و وصل استفاده شود تا پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر پمپ از مدار جدا گردد.

  دقت نمایید آب مورد مصرف با محیط هم دما باشند (از آب سرد در فصل تابستان یا از آب گرم در فصل زمستان استفاده نكنید و سعی نمایید محیط در زمان تست حتی المقدور در شرایط ثابت دمایی باقی بماند).

  آماده سازی آبگیری

  از محكم بودن تمامی اتصالات دنده­ای و پرسی و بسته بودن سایر در پوشها اطمینان حاصل نمایید.

  سیستم را با آب تمیز كاملاً پر نمایید.

  هوای سیستم را كاملاً تخلیه نمایید.

  تست مقدماتی

  الف) فشار سیستم را به 15 bar  برسانید ( 5/1 برابر حداکثر فشار کارکرد سیستم) و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از 6/0 bar  باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

  ب) پس از تأیید مرحله الف به سیستم 10 دقیقه استراحت دهید و مجدداً فشار سیستم را به bar 15 برسانید و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از 6/0 bar  باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

  تست نهایی

  بلافاصله پس از تأیید تست مقدماتی و قبل از اینكه سیستم امكان استراحت پیدا كند فشار را مجدداً به bar 15 برسانید. اگر پس از 2 ساعت افت فشار كمتر از 2/0 bar  باشد و هیچگونه نشتی در سیستم مشاهده نگردد تست نهایی مورد تأیید است.

  نكات قابل توجه پس از تست

  در طول مدت تست سیستم مورد بازدید قرار گیرد تا عدم وجود نشتی در سیستم اطمینان حاصل گردد. بلافاصله پس از انجام تست روی كلیه لوله­ها با استفاده از ملات سبك پوشانده شود تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری گردد. در فصل سرما پس از تست با تخلیه آب مدار از یخ زدگی آب درون سیستم جلوگیری نمایید. در صورت تغییر در سیستم لوله­كشی باید تست مجدداً انجام گیرد.  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  جوشكاري

  كليات

  مطالب زير شامل مشخصات فني حاكم بر انواع جوشكاري لوله واتصالات و وسايل مورد استفاده از آنها مي باشد .

  درمواردي كه ازلوله هاي شاخه اي (حلقه شده ) استفاده مي گردد پيمانكار مي تواند براي اتصالات مضاعف يا چندگانه عمليات جوشكاري رابا روش هاي به تاييد رسيده امور بازرسي وكنترل فني شركت ملي گاز دركاركاه انجام دهد .

  دسدگاه هاي جوشكاري وگيره هاي ميزان كننده سرلوله ها دستگاه هاي برش وديگر دستگاه ها بايد از نوع مورد تاييد مهندس بوده ودر نهايت خوب نگهداري شوند .

  لوله واتصالات تاقطر 90ميلي متر معمولا بوسيله جوشكاري برق گذاري سيمي وبا جوشكاري حرارتي بوشي واز 90ميلي متر به بالا رامي توان به وسيله جوشكاري حرارتي لب به لب انجام داد .

  درموردنصب سه راهي تخليه واز سه راهي انشعاب مي توان از جوشكاري هاي نوع حرارتي زيني يا برق گذاري زيني بنابه تشخيص مهندس استفاده كرد .

  روش هاي اتصال :

  لوله ها واتصالات پلي اتيلن رامي توان به روشهاي زير به يكديگر متصل كرد :

  - اتصالات حرارتي جوش

  - اتصالات الكتريكي جوشي

  - اتصالات مكانيكي

  اين گونه اتصالات مي توانددرحد استحكام لوله وياحتي محكمتر باشد .

  مراحل اجرايي

  اتصالات مي بايست براساس دستورالعملهاي موجود در روش هاي اجرايي وبا درنظرگرفتن توصيه هاي ارائه شده ازطرف سازنده لوله واتصالات انجام شود .

  انتخاب نوع اتصال وروشهاي كنترل مي بايست باتوجه به سطح مهارت اپراتورها محيط وشرايطي كه عمل اتصال وروش هاي كنترل توسط شركت توزيع گاز كشور صورت مي پذيرد. انجام شود .

  انجام اتصال جوشي باكمك ابزارهاي حرارتي مطابق باروشهاي مناسب مربوطه صورت مي گيرد. در اين روش ها سطوح مورد اتصال از طريق حرارت دادن به نقطه ذوب رسيده وسپس به سمت هم نزديك وبا تماس مستقيم عمل جوش واتصال انجام مي پذيرد.

  درجه حرارت جوش

  توليد يك باندجوش قوي بستگي به محدوده هاي جوش توليدات پلي اتيلن ذوب شده دارد حرارت بيش از اندازه ممكن است موجب تنزيل كيفيت ماده اوليه بشود وحرارت كم هم نمي تواند به صورت مطلوبي ماده پلي اتيلن رانرم كند تا جوش خوب وباكيفيت انجام شود .

  زمان برداشتن صفحه حرارتي بايد حتي المقدور كاهش يابد تا از خنك شدن بيش از حد سطح ذوب شده جلوگيري شود .

  ميزان درجه حرارت جوش هرنوع توليدات خاص پلي اتيلن كه قرار است مورد اتصال واقع شود مي بايست قبلا مشخص شود توليد كننده ها وساير شركتهاي مرتبط را مي بايستي مورد مشاوره قرار داد تا از توصيه هاي آنها در مورد مدت زمان حرارت دادن درجه حرارت لازم ومراحل اجرايي جهت توليدات پلي اتيلن موردنظر مطلع شد .

  لازم به تذكر است كه هواي سرد وباد مي تواند برروي دماي حرارتي جوش اثر منفي بگذارد .

  درچنين شرايطي مي بايست يكسري پيش بينهايي لازم مانند حفاظ قراردادن ويا از طولاني كردن زمان حرارت درنظرگرفته شود .

  تجهيزات جوش

  تجهيزات جوش مي بايست مطابق با استاندارد ISO باشد .

  تجهيزات جوش مي بايست مطابق باقوانين منطقه اي به تاييد وتصويب رسيده باشد .

  ضروري است كه به سرويس ونگهداري تجهيزات جوش اهميت خاصي داده شود .

  اتصالات خوب ورضايتبخش نمي تواند باتجهيزات جوشي كه كه شرايط نامطلوب داشته باشد ايجاد شود . تميزي وپاكي سطوح حرارتي درجه حرارت مناسب درابزار حرارتي هم محوري وشرايط بهره برداري درماشينهاي اتصال درزمان استفاده از آنها حائز اهميت بسيار ميباشند.

  ابزارهاي حرارتي به گونه اي طراحي شده اند كه مي توانند درجه حرارت ثابتي را در محدوده دمايي ذوب توليدات پلي اتيلن حفظ كرده ومي بايست داراي تجهيزات نشان دهنده واندازه گيري درجه حرارت باشند .

  به منظور كنترل دماي ذوب در ابزار حرارتي مي توان ازوسايل دقيق اندازه گيري دماهمچون يك پيزومتر ياترمومتر ديجيتالي مجهز به صفحه نشان دهنده استفاده نمود.

  كليه تجهيزات حرارتي كه درمراحل اجرايي اتصالات استفاده مي شوند مي بايست بااستفاده از انرژي الكتريكي حرارت داده شوند.

  نبايد ازوسايل گازي جهت حرارت دادن استفاده شود .

  استفاده مستقيم از حرارت كه به صورت مشعل ويا هرگونه شعله از باز مي باشد ممنوع است .

  جوش لب به لب

  جوش لب به لب معمولا براي لوله هاي با قطر كمتر يامساوي 63 ميلي متر توصيه نمي شود . براي ايجاد اين نوع اتصال مي بايست از تجهيزات مكانيكي استفاده نمود مراحل فني اين نوع جوش عبارت است از :

  الف) دوسرلوله ها كه ازقبل تراشيده شده وهمتراز شده است را روي صفحه حرارتي مسطح قرارداده وتامرحله ذوب حرارت مي دهيم .

  ب ) به سرعت صفحه حرارتي را برداشته ودوسطح لوله يا اتصالات را كه نرم شده است به همديگر تماس داده وتحت فشار قرار ميدهيم .

  ج) دوسطح مزبور را براي مدت زمان تعيين شده تحت فشار نگه داشته وبه اندازه كافي صبر مي كنيم تامحل اتصال خنك شود .

  فشار بين سطوح درجوش لب به لب :

  فشار مورد نيازوارد برسطوح مقابل هم درجوش لب به لب مي بايست بين N/mm2 باشد .فشار هيدروليك يا پنيوماتيك درواقع نيرويي است كه به صورت فشار برحسب بار به سطوح وارد مي شود .

  فشار فوق (برحسب بار)شامل نيروي خنثي كننده ناشي از مقاومت اصطكاكي درماشين جوش وهمچنين فشاركششي ناشي از لوله متصل به ماشين مي شود .

  فشار كششي همان فشار غالب برمقاومت اصطكاكي ناشي از وزن لوله وهمچنين فشار كششي فعال احتمالي (ناشي از جابجايي لوله مورد جوشكاري) مي باشد .

  مراحل اجرايي جوش لب به لب:

  مراحل اجرايي جوش لب به لب كه درمحبث ذيل مطرح شده است به عنوان حداقل شرايط لازم براي اجراي صحيح يك جوش لب به لب محسوس مي شود :

  لوله ويااتصالات رادر ماشين جوش لب به لب محكم بنديد.

  سرلوله هاي موردجوشكاري را تميز كنيد .

  كنترل شود كه آيا ماشين جوش وپمپ متناسب بوده وسازگاري دارند وآيا فشار جوشكاري رامي تواند ايجاد نمايد .

  دوسرلوله كه به صورت موازي درددستگاه بسته شده است بوسيله دستگاه جوش به سمت رنده كشيده مي شود وتحت فشارمناسب دوسرلوله تراشيده خواهد شد اين فشار بايستي مناسب وكافي باشد به طوري كه رنده بين دوسر لوله هيچگونه حركتي نداشته باشد .

  قبل از خاموش كردن رنده حتما فشار دستگاه را اندازه وپس از اينكه دوسر لوله ها از رنده جدا شدند مي توان اقدام به خاموش كرن رنده نمو د واين موضوع به جهت اجتناب از پيدايش ناصافي (پله پله شدن) در سرلوله ها مي باشد .

  زماني كار رنده كردن كامل شده است كه يك تراشه كامل( يك دور كامل تراشه) از هر يك از انتهاي سطوح لوله ها اطمينان حاصل ميكنيم .

  ناهم محوري لوله ها نبايد بيشتر از 10% ضخامت لوله يا يك ميلي متر باشد يكي از دواندازه فوق هركدام بزرگ تر باشد مي تواندملاك قرارگيرد.

  مجموع مقاومت اصطكاكي ماشين جوش ولوله را اندازه گرفته وآن را به فشار جوش اضافه مي كنيم .

  درصورت نياز سطوح جوش وصفحه حرارتي را تميز كنيد .

  ضايعات پلي اتيلني باقيمانده برروي صفحه حرارتي رافقط به كمك يك وسيله تراشيده چوبي مي توان برطرف كرد.

  از سالم ماندن وصدمه نخوردن پوشش روي صفحه حرارتي وخراش برنداشتن آن اطمينان حاصل نماييد.

  صحت درجه حرارت جوش را روي صفحه حرارتي كنترل كنيد.

  صفحه حرارتي رابين دوسر انتهايي لوله قرار بدهيد.

  با فشار جوش تعيين شده كه شامل مجموع مقاومت هاي اصطكاكس است دو فك ماشين جوش را به هم نزديك كرده و دو سر لوله ها را با همان فشار روي ابزار حرارتي قرار مي دهيم و دو سر لوله ها تحت اين فشار همچنان روي بازار حرارتي باقي مي ماند , تا اينكه لبه ها در دو طرف صفحه حرارتي به ارتفاع يك تا چهار ميلي متر قرگردانده شود . ارتفاع فوق به ميزان قطر خارجي لوله بستگي دارد .

  فشار را به اندازه كاهش دهيد كه فقط تماس بين لوله و صفحه حرارتي حفظ شود .

  وقتي مدت زمان نفوذ حرارت طي شد , دو سر لوله بايستي از هم دور شده و صفحه حرارتي را بر مي داريم . سطح انتهايي لوله را كه حرارت ديده سريعا كنترل كرده و صدمه هاي احتمالي ناشي از برخورد صفحه حرارتي در هنگام برداشتن را بررسي مي كنيم و سپس سطوح ذوب شده را به هم متصل مي كنيم . مي بايست به زمان برداشتن صفحه حرارتي توجه كافي بشود .

  ماشين وش در طي تمام مدت زمان جوش مي بايست تحت فشار باقي بماند .

  هنگامي كه مدت زمان جوش سپري شد مي توان فشار ماشين جوش را انداخته و سپس لوله را با احتياط حركت داد . ولي نبايد جابجايي زياد صورت بگيرد .

  زمانيكه صفحه حرارتي استفاده نمي وشد مي بايست آن را در غلاف محافظ خودش قرار داد .

  اگر گرده جوش را بخواهيم به منظور كنترل كيفيت جدا كنيم ( تراشه برداري كنيم ) با يك ابزار مناسب اين كار انجام بگيرد .

  جوش بوشني :

  اين روش شامل حرارت دادن همزمان سطح خارجي لوله و سطح داخلي بوشن تا رسيد به درجه حرارت جوش مورد نظر مي باشد سپس سر لوله را داخل بوشن قرار داده و درجاي خود ثابت نگه مي داريم تا محل اتصال خنك شود . براي اطمينان از كيفيت خوب جوش براي لوله هاي با قطر بزرگتر يا مساوي 63 ميلي متر استفاده از تجهيزات مكانيكي توصيه مي شود 63 جوش بوشني براي قطر هاي كمتر از 63 ميلي متر مي تواند دستي و با استفاده ازحرارت دادن و ابزار مخصوص مدور كردن مجدد لوله باشد .

  درجه حرارت جوش بوشني

  درجه حرارت جوش بوشني مي بايست بين 250 درجه سانتيگراد تا 280 درجه سانتيگراد باشد .

  زمان جوش بوشني

  در جوش بوشن زمان جوش كوتاه است . زيرا كل ضخامت ديواره هاي لوله و بوشن نبايد به طور كامل حرارت داده شوند .


  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  لوله های پلاستیکی
  لوله های پلی اتیلن رابط Pex به این دلیل نام گذاری شده اند که در حین فرآیند ساخت بین مایکرومولکولهای ژلی اتیلن یک ژل یا یک رابط تشکیل می شود . مولکولهای Pex رابط لوله ای را ایجاد می کند که در برابر تغییر شکل خزشی مقاومت می کند و قابلیت دوام بالایی را تحت دمای بسیار بالا و حملات شیمیایی از خود بروز می دهد .  لوله های Pex با نشان AStm f 876/F877/Cts-00sdr9 علامت گذاری می شوند که بدین معنی است که لوله ساخته شده بر طبق این مشخصات تحت بازرسی , نمونه برداری و آزمایش قرار گرفته است و انتظار می رود که الزامات مشخص شده در این استاندارد را برآورد نماید .

  لوله Pex می تواند تا دمای 200 درجه فارنهایت برای کاربردهای گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد محدودیتهای دمایی همواره بروی برگه مشخصات لوله یادآوری میشوند حداکثر دمای عملکرد برای این لوله ها 140 درجه فارنهایت می باشد لوله Pexدر اندازه های 4/1 تا 1 اینچ موجود ایت اگرچه برخی سازندگان لوله اندازه های بالاتر از 2 اینچ را نیز تولید کرده اند اندازه های سفارشی نیز میتوانند مورد استفاده قرار گیرند نرخ های فشار تمامی اندازه ها یکسان بوده زیرا ضخامت جداره های هر یک از لوله ها متناسب با اندازه آن لوله است .

  لوله Pex در اندازه های 20 فوتی یا بصورت شاخه ای و یا رول موجود است لوله رول ممکن است تا 1000 فوت پیچیده شده باشد لوله Pex به همراه اتصالات مکانیکی متصل می شود این لوله نمی تواند توسط چسب یا جوش متصل شود .

  برخی مشخصات عملکردی مهمی که به هنگام استفاده از لوله های پلاستیکی باید مورد توجه قرار گیرد بصورت زیر می باشد :

  - فشار ارزیابی شده : فشار انفجاری کوتاه مدت در دمای 75 فارنهایت

  - حداکثر خلاء اندازه گیری شده : اغلب اوقات بر حسب اینچ یا میلی متر جیوه داده شده است

  - حداقل شعاع انحنا ء

  - محدوده دمایی

  زیرپکشی آب باران مبحث دفع فاضلاب
  آب حاصل از بارش باران در بام ها , حياط ها , حياط خلوت ها و نورگير هاي فاقد سقف را بايد به درون سيستم جمع آوري و دفع آب باران يا سيستم مشترك فاضلاب و آب باران هدايت نمود . براي اين كار بايد مقدار بارش محتمل براي هر كدام از فضاهاي ذكر شده را محاسبه كرد . لوله آب باران نبايد به درون شبكه فاضلاب خانگي تخليه شود و معمولا آن را به صورت جداگانه به درون چاه هاي جاذب هدايت مي كنند . در مناطقي كه شبكه فاضلاب شهري وجود دارد نيز معمولا بايد آب باران هر ساختمان را جداگانه جمع آوري و به درون چاه هاي جاذب هدايت نمود و انتقال آن به شبكه فاضلاب شهري مجاز نمي باشد.
  اگر لوله هاي عمودي و افقي آب باران به شبكه مشترك فاضلاب و آب باران متصل مي شوند , براي جلوگيري از نفوذ بو و گاز هاي حاصل از فاضلاب به درون لوله هاي آب باران بايد بر روي لوله هاي آب باران سيفون نصب كرد .براي اين منظور مي توان در روي هر كدام از لوله هاي عمودي آب باران به صورت جداگانه سيفون نصب نمود , و يا يك سيفون بر روي خط اصلي انتقال آب باران پيش بيني كرد . نصب سيفون بايد به گونه اي باشد كه بتوان آن را به راحتي از طريق دريچه هاي بازديد كه در دسترس قرار دارند تميز نمود .
  سيستم هاي دفع آب باران و فاضلاب بهداشتي يك ساختمان بايد كاملا از يكديگر جدا باشند

  سيستم هاي دفع آب باران و فاضلاب بهداشتي يك ساختمان بايد كاملا از يكديگر جدا باشند

  لوله هاي عمودي آب باران را نبايد براي دفع و هدايت فاضلاب و يا به عنوان لوله هواكش استفاده كرد . همچنين , لوله هاي فاضلاب و لوله هاي هوا كش را نمي توان به عنوان لوله عمودي آب باران مورد استفاده قرار داد .

  سيستم هاي دفع آب باران و فاضلاب بهداشتي يك ساختمان بايد كاملا از يكديگر جدا باشند , مگر آنكه سيستم فاضلاب از نوع سيستم مشترك باشد كه در آن صورت فاضلاب و آب باران در يك لوله مشترك تخليه خواهد شد.

  در سيستم هاي به لوله Y مشترك مي توان لوله آب باران را در سطح افق و توسط يك اتصال مشترك متصل كرد . اتصال لوله آب باران به لوله مشترك بايد حداقل ١٠ فوت بعد از هرگونه انشعاب فاضلاب يا انشعاب لوله عمودي فاضلاب انجام شود.
  تمام قسمت هاي بام (بجز قسمت هايي كه به لوله آب بر (Gutter) تخليه مي شوند) بايد داراي كف شوي آب باران باشند.
  تمام قسمت های بام به جز قسمت هایی که به (Gutter)تخلیه می شون باید دارای کف شوی آب باران باشند.تخلیه ی آب باران باید مستقل ازشبکه ی فاضلاب باشند زیرا اولا حجم تصفه را افزایش میدهد ثانیا آب تمیزی است و میتواند در مصارفی مانند کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. ودری یا SAMW

  جوش زیر پودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده، یک یا چند الکترود مصرفی و یک قطعه کار تامین می شود. در این روش نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می گیرد و قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می شود. در این روش قوس قابل مشاهده نیست. درسیستم زیرپودری از سیم بدون روکش استفاده می شود، طوری که سیم به طور متوالی از قرقره مخصوص رهامی گردد و ضمن تشکیل قوس نقش واسطه اتصال را نیز بر عهده دارد. قوس توسط لایه ای از فلاکس پودری قابل ذوب شدن که فلز جوش مذاب و فلز پایه نزدیک اتصال را پوشانده، و فلز جوش مذاب را از آلودگی های اتمسفر حفاظت می کند پوشیده می شود.

  اصول عملیات

  درجوش زیر پودری جریان الکتریکی از قوس و حوضچه مذاب جوش که ترکیبی از فلاکس مذاب و فلزجوش مذاب است می گذرد. فلاکس مذاب معمولا، هادی خوب جریان الکتریسته است، در حالی که فلاکس سرد هادی نیست. پودر جوش می تواند اکسیدزداها و ناخالصی زداهایی که با فلز جوش واکنش شیمیایی می دهند را نیز تامین کند علاوه براینکه یک لایه محافظ ایجاد می کند. فلاکس های جوش زیر پودری فولادهای آلیاژی همچنین می توانند حاوی عناصر آلیاژی برای بهبود ترکیب شیمیایی فلز جوش باشند. جریان الکتریکی از یک ژنراتور (ترانسفورماتور یا رکتی فایر) تامین شده، از اتصالات عبور می کند تا قوسی را بین الکترود و فلز پایه بر قرار کند را ذوب می کند که حوضچه مذاب را برای پرکردن اتصال تشکیل دهند. درکلیه انواع تجهیزات، غلطک های هدایت با نیروی مکانیکی بطور پیوسته سیم الکترود مصرفی فلزی را از میان لوله تماس (نازل) و توده فلاکس به اتصالی که باید جوش شود می راند. سیم الکترود عموما یک فولاد کم کربن با ترکیب شیمیایی دقیق که در یک قرقره یا بشکه پیچیده شده می باشد. سیم الکترود در منطقه جوش ذوب شده و در طول اتصال رسوب می کند. فلاکس دانه ای در جلوی قوس ریخته شده و پس از انجماد فلز جوش، فلاکس ذوب نشده توسط سیستم مکش جمع کننده برای استفاده مجدد جمع آوری می شود. در جوش خودکار بازیابی فلاکس مجموعه ای از تجهیزات و یک لوله بازیابی فلاکس که درست پس از لوله تماس قرار گرفته است می باشد. جوش زیر پودری به هر دو روش نیمه خودکار و خودکار قابل انجام بوده و روش خودکار بخاطر مزایا بیشتر، استفاده گسترده تر دارد. در روش نیمه خودکار جوشکار بصورت دستی یک تفنگ جوشکاری (به انضمام مخزن فلاکس) که فلاکس و الکترود را به محل اتصال تغذیه می کند را هدایت کرده و خودش سرعت حرکت را کنترل می کند. در روش جوش کاملا خودکار دستگاه بصورت خودکار الکترود و فلاکس را در طول مسیر جوش تغذیه و هدایت کرده و نرخ رسوب را کنترل می کند. در کاربردهای خاصی جوش خودکار زیر پودری دو یا چند الکترود بصورت متوالی در یک اتصال تغذیه می شوند. الکترودها ممکن است کنار یکدیگر بوده و به یک حوضچه تغذیه شوند یا اینکه به اندازه کافی فاصله داشته تا پس از انجماد یکی حوضچه دیگری تشکیل شود و مستقل منجمد شوند. روش جدیدتر جوش قوس های پشت سرهم است که جوش چند پاس را دریک شیار اتصال برای افزایش سرعت حرکت و نرخ رسوب جوشکاری تامین می کند.
  مزایا و محدودیت ها
  روش های خودکار و نیمه خودکار جوش زیر پودری در مقایسه با سایر روش های جوشکاری مزایا و معایب زیر را دارند:
  اتصالات را می توان با شیار کم عمق آماده نموده که باعث مصرف کمترفلز پرکننده می شود (در برخی کاربردها نیازی به شیار برای اتصالات بین ورق های با ضخامت کمتر از 4/1 نیست).
  پوشش برای حفاظت اپراتور از قوس نیاز نیست، اگرچه حفاظت چشمان اپراتور بخاطر احتمال پرتاب جرقه جوش توصیه می شود.
  جوش را می توان با سرعت حرکت و نرخ رسوب بالا و برروی سطح صاف یا استوانه ای یا لوله و از نظر تئوری با هر اندازه و ضخامتی انجام داد. این روش برای سخت کردن سطحی نیز مناسب است.
  فلاکس به عنوان اکسیدزدا و آخال زدا برای خارج کردن ترکیبات ناخواسته از حوضچه جوش عمل می کند تا جوش سالم و باخواص مکانیکی مناسب ایجاد کند.
  سیم های الکترود ارزان برای جوش فولادهای غیرآلیاژی و کم کربن استفاده می شوند. (معمولا سیم های فولادی کم کربن بدون پوشش یا با پوشش نازک مسی برای هدایت بهتر و جلوگیری از خوردگی می باشند).
  جوش زیر پودری را می توان در زیر وزش بادهای نسبتا شدید جوشکاری نمود. ذرات فلاکس حفاظت بهتری انجام می دهند تا پوشش الکترود در روش جوشکاری الکترود دستی.

  محدودیتهای جوش زیر پودری که برخی در روش های دیگر جوشکاری نیز وجود دارند به شرح زیر است:
  پودر جوش ممکن است به آلودگی هایی آغشته شود که باعث تخلخل جوش شوند.
  برای دستیابی به یک جوش خوب فلز پایه باید، یکنواخت بدون پوسته اکسیدی، زنگ، غبار و روغن و سایر آلودگی ها باشد.
  جداشدن سرباره از جوش در برخی موارد به سختی صورت می گیرد. در جوش های چند پاس پس از هر عبور باید سرباره جوش برداشته شود تا از باقی ماندنش درون فلز جوش جلوگیری شود.
  این روش معمولا برای جوش فلزات با ضخامت کمتر از 3/16، بخاطر Burn Through مناسب نمی باشد.
  مگر در کاربردهای خاص شدیدا به مسطح بودن وضعیت جوشکاری محدود است، زیرا مسطح بودن و افقی بودن وضعیت برای جلوگیری از ریختن فلاکس لازم است.

  فلزات مناسب جوش زیر پودری
  جوش زیر پودری برای همه فلزات و آلیاژها مناسب نیست. برای سهولت فلزات و آلیاژها را می توان با توجه به مناسب بودن آنها برای جوش زیر پودری به سه دسته تقسیم کرد:
  فلزات بسیارمناسب
  فلزات اندکی مناسب
  فلزات غیرمناسب
  فلزات بسیار مناسب: جوش زیر پودری بیشترین استفاده را در جوش فولادهای غیرآلیاژی فولاد ساده کم کربن دارد. اغلب مثال های این مقاله به این فولادها مربوط است، که محدوده تنش تسلیم آنها حدود 45000 تا 85000 Psi است و معمولا با فلاکس و الکترود AWS 15.17 – 69 (مشخصات فنی فلاکس ها و الکترودهای فولادهای آرام ساده برای جوش قوس زیر پودری) جوش می شوند. فولادهای کربن متوسط و کم آلیاژ ساختمانی در رده فولادهای مناسب جوش زیر پودری هستند اگرچه اغلب به پیش گرم، پس گرم و استفاده از فلاکس و سیم الکترودهای ویژه نیاز دارند. فولاد ضد زنگ، فولاد کربنی آلیاژی قابل سخت شدن، و فولاد ساختمانی پراستحکام نیز با روش جوش زیر پودری جوشکاری می شوند. جوش زیر پودری همچنین برای ایجاد پوشش های مقاوم به سایش برای موقعیت هایی که تحت سایش هستند بکار می رود.
  فلزات اندکی مناسب : برخی فلزات و آلیاژهایی را که می شود به روش جوش زیر پودری جوش داد، بیشتر با روش هایی جوش می دهند که منطقه حرارت داده شده باریک تر باشد. برخی فولادهای ساختمانی پراستحکام کم کربن جزء این گروه هستند زیرا استحکام ضربه و کشش مورد نیاز در روش جوش زیر پودری به سختی بدست می آیند. فولادهای پرکربن، فولادهای مار تنزیتی، و مس و آلیاژهای مس نیز جزء این گروه هستند.
  فلزات نامناسب: چدن را معمولا نمی توان به روش جوش زیر پودری جوش داد، زیرا نمی تواند تنش های حرارتی ناشی از گرمای ورودی را تحمل کند. مسائلی که در جوش فولاد آستنیته منگنزی و فولاد ابزار پرکربن رخ می دهند جوشکاری آنها را با هر روش معمولی دشوار می سازد. آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای منیزیوم را نمی توان به روش زیر پودری جوش داد زیرا فلاکس مناسب برای آن پیدا نمی شود. سرب و روی بخاطر نقطه ذوب پایین مناسب جوش زیر پودری نیستند. تیتانیوم در کاربردهای آزمایشگاهی به روش زیر پودری جوشکاری شده ولی فلاکس مناسب برای جوش آن تاکنون ارائه نشده است.

  جنبه های متالورژیک
  سه ویژگی جوش زیر پودری در جریان های بالا نیازمند توجه ویژه است :

  * در صد بالای فلز پایه در جوش هنگامی که قطب معکوس جریان مستقیم استفاده شود
  * مقدار زیاد سرباره تولید شده در عملیات
  * گرمای ورودی زیاد که ریز ساختار را تحت تاثیر قرارمی دهد

  هنگامی که درصد فلز پایه در رسوب فلز جوش بالا باشد، به حداقل رساندن ناخالصی های مضر مانند فسفر و گوگرد بسیار اهمیت دارد. مقدار زیاد سرباره عموما منبعی از سیلیسیم یا منگنز است که ممکن است مقداری از آن به رسوب فلزجوش منتقل شود. لذا معمولا هنگام استفاده از فلاکس های پرسیلیسیم، از سیم الکترود کم سیلیسیم (حداکثر 0.05% سیلیسیم) استفاده می شود تا از جذب سیلیسیم اضافی توسط فلز جوش جلوگیری شود. همچنین از سیم الکترود کم منگنز حاوی کمتر از 0.5% منگنز معمولا با فلاکس های پر منگنز استفاده می شود. سیم الکترود پرمنگنز حاوی 2% منگنز عموما با فلاکس های کم منگنز استفاده می شوند. گرمای ورودی زیادی که از جوشکاری در جریان زیاد ناشی می شود (تا حدود 1500 آمپر) در سرعت های حرکت پایین باعث تغییر ساختار در منطقه متاثر از حرارت شده و استحکام ضربه را کاهش و استحکام کششی و دمای تبدیل تردی به نرمی را افزایش می دهد.

  تغییرات ریز ساختار
  افزایش تغییرات ساختار فلز پایه به عوامل زیر وابسته است:

  *
  حداکثر دمایی که فلز در آن قرارداده می شود
  *
  زمان آن دما
  *
  ترکیب شیمیایی فلز پایه

  سرعت سرد شدن ساختار فلز جوش ستونی است زیرا از مرز جامد شروع شده و فقط در یک جهت امکان رشد دارد. در فولاد کربنی قابل سخت شدن امکان درشت شدن ساختار منطقه نزدیک قسمت جوش از فلز پایه بخاطر رسیدن به دمای حدود 2800 تا 2200 فارنهایت وجود دارد. فلزی که در دمای 1700 تا 2200 فارنهایت گرم شده نواری از دانه های نازک تر دارد. اگرچه این منطقه در بیشتر از دمای دگرگونی فاز گرم شده، ولی زمان باقی ماندن در این دما برای درشت ساختار شدن کافی نبوده است.
  منطقه بعدی 1700 تا 1400 فارنهایت، منطقه ای است که فولاد باز پخت شده و به مقدار قابل توجهی نرم تر از منطقه مجاور جوش است. فلز پایه دورتر از این منطقه نیز تغییر نکرده باقی می ماند. اندکی کاربید کروی شده بخاطر باقی ماندن در حدود 1330 فارنهایت، ممکن است ایجاد شود.
  پیش گرم و پس گرم کردن
  اصول پیش گرم کردن و پس گرم کردن برای جوش زیر پودری مشابه سایر روش های جوشکاری است. پیش گرم و پس گرم برای فولادهای سختی پذیر، مخصوصا فولادهایی که کربن آنها از حدود 0.3% و ضخامت آنها بیشتر از 4/3 باشد بکار می رود. کاهش سرعت سردشدن که در اثر پیش گرم رخ می دهد، زمان ماندگاری در دمای بالاتر از شروع تغییر حالت مارتنزیتی را افزایش می دهد و لذا تغییر حالت آستنیت به پرلیت ظریف تر بجای مارتنزیت سخت را افزایش می دهد. در منطقه جوشی که پیش گرم شده نسبت به جوش پیش گرم نشده احتمال کمتری وجود دارد که فاز سخت تشکیل شود. همچنین بخاطر سرعت سرد شدن کمتر در فولاد های پیش گرم شده، خطر ترکیدگی جوش و تنش های حرارتی کاهش پیدا می کند. پس گرم کردن هنگام نیاز به تنش زدایی حرارتی، بازپخت، نرمالایز کردن یا تمپرکردن بکارمی رود.

  منابغ تغذیه
  منابع تغذیه جوش زیر پودری عبارتند از:

  *
  موتور ژنراتور و ترانسفورماتور رکتی فایر، با خروجی جریان مستقیم (DC)
  *
  ترانسفورماتور با خروجی جریان متناوب (AC)

  هر دو جریان های مستقیم و متناوب درجوش زیر پودری نتایج قابل قبولی ارائه می دهند. اگرچه هر کدام در برخی کاربردهای خاص معایب ناخواسته ای دارن. بسته به شدت جریان، قطر سیم الکترود، و سرعت حرکت که در لیست زیر ذکر شده اند:

  *
  جوش نیمه خودکار با الکترود 64/5 یا 32/3 در جریان مستقیم 300 تا 350 آمپر، استفاده از جریان مستقیم ارحج است.
  *
  جوش خودکار با یک الکترود در جریان پایین (300تا 500 آمپر) و سرعت حرکت بالا ( 40 تا 200 اینچ در دقیقه)، استفاده از جریان مستقیم ارحج است.
  *
  جوش خودکار با یک الکترود و جریان متوسط (600 تا 900 آمپر) سرعت حرکت 10 تا 30 اینچ در دقیقه، هم جریان مستقیم و هم متناوب استفاده می شوند.
  *
  جوش خودکار با یک الکترود و جریان بالا (1200 تا 21500 آمپر) سرعت حرکت 5 تا 10 اینچ در دقیقه، استفاده از جریان متناوب ارحج است.
  *
  جوش خودکار با بیش از یک الکترود و در حالت پشت سرهم و جریان هر کدام از الکترودها 500 تا 1000 آمپر با هم الکترودها، جریان متناوب (یا جریان مستقیم در الکترود جلویی) استفاده می شود.
  *
  جوش خودکار با دو الکترود در عرض هم، باهر دو جریان مستقیم و جریان متناوب استفاده می شود.


  سیستم های تغذیه سیم جوش
  تجهیز تغذیه سیم الکترود جوش زیر پودری از دو نوع سیستم کنترلی برای کنترل سرعت تغذیه سیم (سیستم های حساس به ولتاژ و سیستم های سرعت ثابت) استفاده می کنند. سیستم های کنترلی حساس ولتاژ با منبع تغذیه های جریان ثابت و سیستم های کنترل سرعت ثابت با منبع تغذیه های ولتاژ ثابت استفاده می شوند

  سیم الکترود جوش زیر پودری
  سیم های الکترود جوش زیر پودری فولاد در اندازه های مختلف تولید می شوند. پوشش نازکی از مس برای بهبود هدایت الکتریکی و بالا بردن مقاومت در برابرخوردگی بر روی سیم ایجاد می شود.ترکیب شیمیائی سیم الکترود به ترکیب شیمیائی فلز جوش و خواص مکانیکی و انتخاب نوع خاص الکترود و ترکیب آن به جنس فلز قطعه و نوع فلاکس وابسته است. برای رسیدن به نرخ رسوب بالاتر می توان از دو یا چند الکترود نازک تر بجای یک الکترود ضخیم تر استفاده کرد. کاهش قطر الکترود باعث افزایش چگالی جریان و فشار پلاسما جهت و افزیش عمق نفوذ و باریک شدن باند جوش می شود.
  الف) همه الکترودها علاوه برمقادیر جدول حداکثر دارای 0.035% گوگرد، 0.03% فسفر، 0.15% مس (غیراز پوشش) و % 0.05% سایر عناصر می باشند.
  ب) به علاوه حاوی 0.05 – 0.15 % تیتانیوم، 0.02 – 0.12% زیرکونینوم، 0.05% - 0.15% آلومینیوم و تا 0.5% سایر عناصر نیز می باشد. ساده ترین روش برای جلوگیری از تشکیل پرلیت و فریت گوشه دار استفاده از حدود 0.5% مولیبدن و 0.02% بر در ترکیب فولاد است، که با کاهش آهنگ تشکیل محصولات دگرگونی در دمای بالا باعث ایجاد فاز بینیت می شود. لذا استحکام کششی و تسلیم را افزایش می دهد.

  پودرهای جوش زیر پودری
  تجهیزات حمل فلاکس و سازه نگهدارنده مخزن پودر، اتصالات دیگر و همچنین صفحه نوار یا حلقه پشتبند نیز مورد نیاز می باشد. پودرهای جوش زیر پودری به سه شکل وجود دارند:

  *
  پودرهای ترکیب شده
  *
  پودرهای چسبیده شده
  *
  پودرهای آگلومره

  پودرهای ترکیب شده : برای تولید پودرهای ترکیب شده ابتدا اجزاء بصورت خشک مخلوط سپس دریک کوره الکتریکی ذوب و با پاشش آب سرد یا ریختن روی صفحه سرد منجمد می شود. مزایای این نوع پودر عبارت است از :

  *
  کاملا توزیع ترکیب شیمیائی یکنواخت دارند.
  *
  می توان خاکه آن را بدون تغییر در ترکیب شیمیایی جدا کرد.
  *
  محصول رطوبت گیر نیست و مسائل ذخیره سازی و نگهداری ساده تر دارد.
  *
  پودرهای ذوب نشده را می توان چندین دور مورد استفاده قرار داد (بدون تغییر قابل توجه).
  *
  مناسب برای جوشکاری با بیشترین سرعت

  محدودیت: محدودیت مهم این پودر ها عدم امکان افزودن اکسید زداها و فرو آلیاژها بخاطر دمای حلالیت بالای آنها است.
  پودرهای چسبیده شده: برای تولید پودرهای چسبیده شده مواد خام تا اندازه D * 100 آسیاب می شوند. بصورت خشک با هم مخلوط شده و با افزودن سیلیکات پتاسیم یا سیلیکات سدیم به هم چسبیده می شوند. مخلوط حاصل به شکل گلوله درآمده و در دمای پایین خشک می شوند و بصورت مکانیکی خرد شده و دانه بندی می شوند.
  مزایا :بخاطر دمای تولید پایین، اکسید زداها و فرو آلیاژها دراین روش قابل افزوده شدن هستند.*چگالی پودر پایین تر است و امکان استفاده از لایه ضخیم تر فلاکس برروی منطقه جوش وجود دارد. -سرباره ایجاد شده بر روی جوش پس از سردشدن بهتر جدا می شود
  محدودیت : محدودیت های مهم این روش عدم امکان جداکردن خاکه بدون تغییر در ترکیب شیمیایی و حساسیت بالا به جذب رطوبت است.
  پودرهای آگلومره : روش تولید مشابه پودرهای چسبیده شده است غیر از اینکه از یک الک سرامیکی استفاده می شود. در این نوع پودر نیز برای استفاده از اکسید زداها و فرو آلیاژها بخاطر دمای Curing بالای الک (oc 1400) مانند پودرهای ترکیب شده محدودیت وجود دارد.
  دانه بندی: اندازه دانه های پودر جوش بخاطر تاثیر برمصرف بهینه پودر جوش در جریان های جوش مختلف حائض اهمیت است. در جریان های بیشتر از 1500 آمپر باید از درصد ذرات ریز بیشتر و ذرات درشت کمتر استفاده کرد. پودرهای چسبیده شده که در جریان های کمتر استفاده می شوند بستگی کمتری به اندازه ذرات دارند و عمدتا در یک سایز تولید می شوند. حداکثر جریان مناسب برای این نوع پودر 800 تا 1000 آمپر است. در حالی که برخی انواع پودر ترکیب شده (انواع سیلیکات کلیسم اصلاح شده ) را تا 2000 آمپر نیز می توان بکار برد.

  ترکیب پودرهای جوش
  در زمان پیشرفت فرایند جوش زیر پودری در اواسط دهه 1930 پودرهای ترکیب شده حاوی ترکیبات سیلیکاتی استفاده می شدند که عمدتا حاوی آلومینا سیلیکات منیزیم، کلسیم و منگنز بودند. برای تنظیم محدوده ذوب و ساختار آن از دیاگرام MnO – SiO2 استفاده می شد. نتیجه جوشکاری با پودرهای چسبیده شده تقویت شده، پس از ذوب و انجماد جوش در فلز جوش مشابه پودر ترکیب شده است. فروسیلیم و اکسید منگنز و سیلسیم فلاکس ترکیب می شوند. لذا مقدار MnO نسبت به SiO2 که برای جوش زیر پودری مناسب است در قسمت جوش باقی می ماند. انواع پودرهایی که توضیح داده شده برای دستیابی به خواص پیشرفته تر و هزینه اقتصادی تر و ظاهر مناسب تر گرده جوش در مقادیر کمتر منگنز اصلاح شده اند. برخی ترکیبات پودرها با بازیسیته بیشتر (که مقادیر CaF2، CaO دارند) خواص مکانیکی بهتری در فلز جوش ارائه می دهند و افزودن تیتانیوم پایداری قوس بیشتر و اکسید فلزات خاص ظاهر جوش را در فولادهای آلیاژی بهبود می دهند. برای رسیدن به ظاهر جوش مناسب در جوشکاری پرسرعت ورق ها خواص دمایی گرانروی فلاکس را باید تنظیم کرد. فلاکس های کاربردهای خاص برای منظورهای خاص طراحی می شوند.

  مقایسه پودر جوش زیر پودری با پوشش الکترود
  پودرهای جوش زیر پودری در مقایسه با مواد بکار رفته در پوشش الکترودهای جوشکاری الکترود دستی چند تفاوت عمده دارند. فلاکس های جوش الکترود دستی حاوی ترکیباتی مانند سلولز برای ایجاد گاز محافظ است. همچنین ترکیباتی با تابع کاری پایین مانند اکسید سدیم و اکسید پتاسیم برای کمک به شروع قوس و پایداری آن و مواد دیگری برای تقویت نفوذ، نرخ ذوب و استفاده از قطب های مختلف جریان به پوشش الکترود اضافه شوند. که پودرهای جوش زیر پودری غالبا به این ترکیبات نیازی ندارند، زیرا وجود سرباره مذاب و دانه های کروی پودر از قوس حفاظت کرده و نیازی به گاز محافظ نیست. وجود ترکیبات سیلیس و فلوراید عموما پایداری مطلوب قوس را تضمین می کند و حداقل %10 فلوراید کلسیم برای بهبود سیالیست فلاکس مذاب به سیلیکات های فلزی پودر اضافه می شوند. پوشش های الکترود های جوش قوس الکترود دستی بخاطر اینکه باید قابل اکسترود باشد و سایر ملزومات تولید دارای فرمول پیچیده اند وبرعکس آن پودرهای جوش زیر پودری ازترکیبات معدنی ساده و از سیستم های دوتایی، سه تایی و یا چهار تایی انتخاب می شوند. رایج ترین فلاکس ها از سیستم MnO – SiO2 و یا CaO - SiO2 تشکیل شده اند که می توانند با اکسیدهای آلومینیم، منیزیم، زیرکونیوم و تیتانیوم ترکیب شود و فلاکس های کاربردهای خاص را به وجود آورند. فلاکس های الکترودهای پوشش و فلاکس های جوش زیر پودری به روش های متفاوتی دسته بندی می شوند. استاندارد AWS A5.1-6 الکترودها را برحسب نوع مواد پوشش فلاکس دسته بندی می کند. و استاندارد A 5.1 7-69 برای دسته بندی پودر جوش زیر پودری به طبیعت شیمیایی فلاکس ارتباطی ندارد فقط به خواص مکانیکی رسوب جوش که با الکترود مخصوص به وجود می آید مربوط است. در عمل بیشتر الکترود و فلاکس جوش زیر پودری از روی ظاهر جوش انتخاب می شوند تا در نظر گرفتن جنبه های فنی.

  نقطه ذوب و نرخ ذوب پودرهای جوش
  یک پودر جوش موثر باید دردمای بالا به خوبی سیال باشد و لایه روان و محافظ برروی فلز جوش ایجاد نماید و آنرا از اکسید شدن حفاظت کرده ولی در دمای اتاق ترد باشد و به آسانی از روی جوش جدا شود. نقطه ذوب و چگالی فلاکس نیز باید کمتراز فلز جوش باشد که گازهای تولید شده بین فلز و سرباره بتوانند وارد سرباره شوند و برای تکمیل وظیفه سرباره سازی باید فلاکس پس از تکمیل انجماد فلز جوش منجمد شود. لذا حد بالایی دامنه ذوب پودر جوش زیر پودری حدود 1300 درجه سلسیوس می باشد. مقدار فلاکس ذوب شده در هر دقیقه به ولتاژ و جریان جوش بستگی دارد و در جریان ثابت مقدار پودر ذوب شده در هر دقیقه با افزایش ولتاژ جوش افزایش می یابد. در عمل معمولا وزن فلاکس ذوب شده و وزن الکترود ذوب شده برابرند.

  تاثیر فلاکس بر ترکیب فلز جوش
  واکنش های بین فلز جوش مذاب و پودر جوش ذوب شده در ضمن جوشکاری زیر پودری شبیه واکنش بین مذاب و سرباره در فولاد سازی است. و لذا وظیفه سرباره مذاب کاهش ناخالصی های فلز جوش و تامین عناصری مانند منگنز و سیلیکون برای فلز جوش است. چنانچه در قسمت الف شکل 4 مشاهده می شود با افزایش MnO درسرباره تا حدود 10 درصد مقدار منگنز فلز جوش افزایش سریع دارد که به تدریج مقدار این افزایش کم می شود. لذا بسیاری از فلاکس ها حاوی حدود %10 اکسید منگنز است. رابطه مقدار SiO2 موجود در فلاکس و مقدارSi فلز جوش متفاوت است و تا هنگامی که SiO2 موجود در سرباره حدود %40 باشد سیلیسم اندکی جذب نمی شود لذا فلاکس های تجاری و مخصوصا فلاکس هایی که برای جوش های با چند پاس تولید می شوند مقدار زیاد حدود %40، SiO2 دارند. برخی فلاکس ها می توانند فروآلیاژها را برای جوش تامین کنند. اکسیدهای فلزی موجود در پودر مانند NiO، MnO3، Cr2O3 باعث انتقال عناصر فلزی از سرباره به فلز جوش شوند. مقدار Cr2O3 فلاکس، ترکیب الکترود، ترکیب فلز پایه ای که بر روی آن فلز جوش رسوب می کند بر مقدار سیلیسم باقی مانده در فلز جوش تاثیر می گذارند.همه عواملی که زمان واکنش فلز - سرباره یا متوسط دمای حوضچه جوش را تغییر دهد، برتوزیع عناصر آلیاژی باقی مانده در فلز جوش تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط طبیعی جوشکاری، سرعت حرکت مهمترین عامل در رسوب عناصر آلیاژی است و نیز افزایش ولتاژ عموما باعث افزایش عناصر فلزی منتقل شده به فلز جوش می شود.

  گرانروی و هدایت سرباره ها
  برای اینکه فلاکس در برابر نفوذ گازهای اتمسفری مقاوم باشد باید گرانروی آن در منطقه جوش به اندازه کافی بالا باشد که در ضمن بتواند از سرریز شدن فلز مذاب و حرکت آن به سمت جلوی قوس که ممکن است باعث حبس سرباره در زیر فلز جوش مذاب شود جلوگیری کند. از طرف دیگر به اندازه کافی سیال باشد که حل شدن سریع اجزاء غیر فلزی مانند اکسیدها و خارج شدن گازها از فلز مذاب را ممکن سازد. ویسکوزیته فلاکس مذاب در دمای 1400 oC در حدود 2 تا 7 poises می باشد. دانه های پودر جوش در دمای اتاق عایق الکتریکی هستند و مقاومت آنها با افزایش دما کاهش می یابد و سرباره های مذاب در دمای حوضچه جوش بسیار هادی هستند.
  روابط الکتریکی :روابط الکتریکی منطقه جوش توسط نوع فلاکس و روش جوشکاری تعیین می شود. بررسی های نوسان نگاری، اسپکتوگرافیک و رادیو گرافیک، قوس طبیعی را در هنگام جوشکاری زیر پودری نشان می دهند. برای محاسبه روابط الکتریکی ثبت ولتاژ در بررسی های نوسان نگاری مهمترین عامل است.
  شرایط جوش: دانسیته جریان الکتریسته در سیم الکترود جوش زیر پودری در مقایسه با مقدار آن در جوش الکترود دستی چندین برابر بزرگتر و نرخ ذوب و سرعت جوشکاری نیز بیشتر است. ارتباط بین ولتاژ معمول تجهیزات صنعتی و جریان نشان داده شده است. برای این داده ها فرض شده که هر یک از تنظیمات جریان جوشکاری دامنه ای حدود 10 ولت دارد، که در این محدوده جوش سالم در ولتاژهای بالاتر گرده جوش پهن تر و در ولتاژهای پایین تر گرده جوش باریکتر می دهند. در ولتاژ جوشکاری و مجموع و پتانسیل کاتد و آند با افزایش جریان جوشکاری افزایش می یابند. و در هر جریانی با کاهش ولتاژ و یا مجموع پتانسیل کاتد و آند مقدار پودر ذوب شده کاهش می یابد و به صفر نزدیک می شود. خطی نبودن کاهش پتانسل کاتد و آند نشان دهنده وجود هدایت الکترولیتی است. حداکثر سرعت جوشکاری قابل استفاده برای جوشکاری بدون عیب و رفتار پایدار، با جر�


  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  شیرهای ترمواستاتیک رادیاتور:
  به منظور بهينه، ‌سازي مصرف سوخت، نياز است كه سيستم رادياتور مجهز به شير ترموستاتيك باشد. شيرهاي ترموستاتيك رادياتور با
  قابليت تنظيم دما توسط ترموستات مي‌توانند، دماي اتاق را در درجه حرارت مورد نظر ثابت نگه‌ دارند. و با تنظيم دماي اتاق در
  محدوده 21-18 درجه سانتي گراد بيشترين مقدار صرفه‌جويي در مصرف سوخت بدست مي‌آيد.
  بطور كلي طبق آزمايشات بعمل آمده، كاهش هر 1 درجه سانتيگراد، و جلوگيري از افزايش بي‌مورد دماي اتاق، سبب كاهش مصرف سوخت به ميزان 6% مي‌گردد.
  شير ترموستاتيك از يك سنسور حرارتي براي كنترل خودكار درجه حرارت محلي كه در آن رادياتور نصب شده و يك شير كه از سنسور فرمان
  مي‌گيرد، تشكيل شده است. دماي مورد نياز هر اتاق با چرخاندن كلاهك ترموستات قابل تنظيم مي‌باشد. هنگامي كه دماي اتاق بر اثر
  گرماي خروجي از رادياتور و يا هر منبع توليد گرماي خارجي (مانند تابش خورشيد، افزايش تعداد ساكنين و يا تجهيزات و لوازم برقي)
  افزايش يابد و در محدوده تنظيم دماي ترموستات قرار گيرد، ترموستات به شير فرمان داده و جريان آب ‌گرم در رادياتور را كاهش
  مي‌دهد و از افزايش گرماي اتاق توسط رادياتور جلوگيري مي‌كند. در نتيجه ضمن تأمين شرايط آسايش مطلوب براي ساكنين اتاق، كاهش مصرف
  انرژي و هزينه‌هاي سوخت مصرفي را نيز برآورده مي‌كند. چنانچه از شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور استفاده نشود، در اينصورت
  دماي هواي اتاق افزايش مي‌يابد تا اينكه شرايط اتاق در حالت نامطلوبي قرار گيرد. در نتيجه ساكنين اتاق مجبور به باز‌كردن
  پنجره‌ها مي‌شوند و اين امر سبب مي‌شود كه هزينه پرداختي صرف گرم كردن هواي بيرون خانه شود و به هدر رود. بررسي‌هاي بعمل آمده
  نشان‌ دهنده اين نكته است كه هزينه خريد و نصب شيرهاي ترموستاتيك رادياتور نهايتاً طي دو دوره سرما از محل صرفه‌جويي در هزينه
  سوخت مصرفي قابل برگشت خواهد بود.

  ترموستات:
  ترموستات از اجزاء مختلفي نظير سنسور، كلاهك تنظيم، شاخص و فنر تشكيل شده است. سنسورها داراي انواع مايع، گاز و واكس (wax)
  هستند كه هركدام داراي فناوري خاص خود مي‌باشند و با تاثيرپذيري سنسور از دماي محيط و انبساط يا انقباض مايع و يا گاز درون آن و
  درنتيجه تاثير بر شير، آب ورودي به رادياتور را كنترل مي‌كنند.براي اينكه ترموستات بتواند به بهترين نحو ممكن دما را حس نمايد
  در محلهايي كه رادياتور در محفظه يا زواياي محدود قرار دارد و يا اينكه اجبارا پوشش روي آن قرار داده شده است از ترموستات با
  سنسور بيروني استفاده مي‌شود. سنسور اين ترموستات مي‌تواند برحسب نياز تا 8 متر از رادياتور فاصله داشته باشد.
  در شكل مقابل شاخص و دماي محيط براي ترموستات نشان داده شده است.
  البته ممكن است اعداد مذكور با توجه به ساخت ترموستات و مشخصات سازنده متفاوت باشند. در هر صورت اعداد مذكور جنبه راهنمايي دارند و معمولا شرايط محل نصب و نوع رادياتور ميزان دماي نهايي و واقعي را تعيين مي‌نمايد.تنظيم ترموستات برروي عدد 3 و دماي حدود 21 درجهسانتیگراد سبب مي‌شود تا هواي اتاق مطلوب و دلپذير باشد. در بعضي از ترموستاتها علاوه بر امكان تنظيم در حالت حداقل دما (*) امكان قطعكامل جريان آبگرم (0) نيز موجود مي‌باشد.
  در اماكن عمومي و محيطهاي خاصي كه احتياج به ثابت نگه‌داشتن دما در يك درجه و يا محدوده‌اي از درجه حرارت محيط مي‌باشد، مي‌توان
  از ترموستات با سنسور محدودشونده استفاده كرد. بوسيله اين ترموستات مي‌توان دماي محيط را در حداقل و حداكثر دماي تنظيم شده
  محدود نمود و امكان تغيير دما توسط افراد غير مسئول ممكن نخواهد بود. همچنين مي‌توان براي جلوگيري از سرقت از قفل مخصوص ترموستات
  نيز استفاده كرد.
  انواع شير:
  شيرهاي معمولي رادياتور از نظر عملكرد داراي يك تعريف كلي هستند كه شامل مسدود و يا باز نمودن جريان آب مي‌باشد. ولي شيرهاي
  ترموستاتيك رادياتور بگونه‌اي ساخته شده‌اند كه بمنظور تنظيم دما توسط ترموستات، امكان عبور جريانهاي مختلف را فراهم مي‌كنند. يكي
  از قابليتهاي مهمي كه در برخي از شيرهاي ترموستاتيك رادياتور وجود دارد امكان تنظيم اوليه جريان آب (Presetting) مي‌باشد كه
  در صورت مجهز بودن شير به اين سيستم مي‌توان با تغيير سطح مقطع جريان آب و ايجاد افت فشار، حداكثر آب ورودي به رادياتور را
  محدود كرد. لازم به ذكر است در ساختمانهاي با سيستم آب‌گرم مركزي به سبب ارتفاع طبقات و يا فاصله واحدها از مركز حرارتي معمولا توزيع
  گرما در تمام نقاط يكسان نخواهد بود، در نتيجه واحدهاي نزديك به موتورخانه براي رهايي از افزايش گرماي اتاق مجبور به بازكردن
  پنجره‌ها مي‌شوند و واحدهاي دورتر و يا در طبقات بالا بعضاٌ از وسايل و امكانات گرمايشي جانبي استفاده مي‌نمايند. در اين حالت
  مي‌توان با استفاده از شيرهاي ترموستاتيك رادياتوري كه مجهز به سيستم تنظيم اوليه مي‌باشند، جريانهاي مختلف آب در رادياتورهاي
  طبقات مختلف ايجاد كرد
  براي استفاده مطلوب و بهينه از ترموستات و همچنين كاهش اثرات مربوط به گرماي شير و لوله‌هاي سطحي و هواي اطراف رادياتور بر
  عملكرد شير ترموستاتيك رادياتور بايد ترموستات بصورت افقي نصب شود. براي اين منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌هاي ورودي
  . 1- شير زاويه‌دار: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از ديوار پشتي باشد.
  2- شير زاويه‌دار راست: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از زمين و سمت راست رادياتور باشد.
  3- شير زاويه‌دار چپ: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از زمين و سمت چپ رادياتور باشد.
  4- شير زاويه‌دار معكوس (UK): اين مدل براي تمامي حالات فوق قابل استفاده مي‌باشد با اين تفاوت كه ترموستات بصورت افقي و در
  امتداد رادياتور قرار مي‌گيرد. (در سه حالت قبل ترموستات بصورت افقي ولي عمود بر امتداد رادياتور قرار مي‌گرفت.)
  5- شير مستقيم: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از ديوار جانبي مستقيما به رادياتور وارد شود.

  استانداردها و قوانين :
  مهمترين مقررات در اين زمينه، مبحث 19 مقررات ملي ساختمان مي‌باشد كه نصب شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور را در تمامي
  ساختمانهاي نوساز اجباري كرده است. سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت درنظر دارد نصب شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور را در تمامي
  ساختمانهاي كشور اجباري كند. درحال حاضر اين سازمان با اجراي سياستهاي تشويقي براي نصب شيرهاي ترموستاتيك رادياتور، يارانه
  پرداخت مي‌كنداز نكات بسيار مهم در استفاده از شيرهاي ترموستاتيك رادياتور با
  توجه به تنوع مدل از سوي سازندگان مختلف دارا بودن استانداردهاي معتبر در اين زمينه مي‌باشد. براي دستيابي به 20% صرفه‌جويي در
  مصرف سوخت بايد شيرهاي ترموستاتيك رادياتور استاندارد بين‌المللي
  (EN-215) را اخذ كرده باشند.مزاياي استفاده از شير‌هاي ترموستاتيك رادياتور :امكان برقراري دماي ثابت در اتاق
  تنظيم دماي دلخواه در اتاق به منظور تأمين شرايط آسايش كاهش استهلاك سيستم گرمايش توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دما‌هاي متفاوت در هر اتاق20% كاهش مصرف سوخت و هزينه‌هاي مربوطه

   
   
   


  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند. در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است، نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير) در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.
  اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود. لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.
  سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم


  سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم

  One Pipe Series Hydronic Loop
  The One Pipe Series Loop uses less pipe than any other hydronic piping arrangement therefore it is less expensive to install the piping but you need bigger radiators or longer baseboards at the end of the loop because this part of the loop will have less heat. The radiators or baseboards at the beginning of the loop use most of the heat thus the reason for the larger radiators and baseboards at the end of the loop. There is also a larger temperature drop in this type of loop between the supply and the return versus other types of hydronic piping arrangements. The near boiler piping may need to be mo

  dified to prevent large delta T between supply and return.

  سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم


     ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  يك فن كويل تشكيل شده از:
  كويل گرمايش و كويل سرمايش و بادزن و فيلتر هواي قابل تعويض يا قابل شستشو و تشتك تخليه تقطير اتو... دراين واحدها درجه حرارت گرمايش وسرمايش توسط ترموستات و مقدار رطوبت توسط هيوميدستات و مقدار هوا توسط بادزن و مقدار هواي تازه به روشهاي متداول كنترل ميشود .
  اجزاي اصلي واحدهاي فن كويل عبارتند از:
  فيلتر هوا و بادزن. واحدهاي فن كويل ميتوانند داراي مقاومت الكتريكي وكويلهاي كرمايش با بخار آب يا آب گرم كننده نيز باشند. غالب گرمكنهاي الكتريكي براي استفاده در فصل پاييز در نظر گرفته ميشوند تا مشكل تبديل وضعيت تابستاني-زمستاني در سيستمهاي دو لولهاي مرتفع گردد.
  وجود يك فيلتر قابل تعويض يا قابل شستشو با بازده 35 در قبل از بادزن موجب ميگردد تا از مسدود شدن و گرفتگي مسير عبور هوا از رئي كويل توسط خاك يا الياف موجود در هواي در حال گردش جلوگيري شود همچنين با استفاده از اين فيلتر از موتور بادزن حفاظت خواهد شد و مقدار الايندههايي كه توسط هوا جابجا ميشوند در داخل فضاي تهويه شده كاهش ميابد.تشتك تخليه تقطيرات واحدهاي فن كويل داراي عايق هستند.

  استفاده از عايقهايي با دهانه هاي دمپردار كه براي اتصال به دريجه هاي تازه روي ديوارهاي خارجي ساختمان طراحي شده اند اختياري است.كاربرد اين واحدها توصيه نمي شوند زيرا فشار باد موجب خواهد شد مقدار هواي تازه ورودي از كنترل خارج شود. بعلاوه وقتي اين واحدها در اقليم سرد استفاده ميگردند بايد احتياط لازم براي جلوگيري از يخ زدن كويل صورت پذيرد.

  نوع و محل نصب
  فن كويلهاي سقفي را ميتوان به سيستم كانال كشي متصل و توسط ان چندين دريجه را تغذيه كرد.در مواردي كه كنترل اختصاصي اتاقها ضرورت نداشته باشد و بتوان برگشت هوا را مشترك درنظر گرفت‌‌ ‌( مثلآخانه هاي اپارتماني)ميتوان از يك فن كويل براي تغذيه چندين اتاق استفاذه نمود. در اينصورت براي تامين افت فشار بيشتر بايد موتور بادزن بزرگتر انتخاب شود.هواي تازه اي كه توسط هوارسان تامين ميشود را در فن كويل سقفي ميتوان به محفظه ورودي هوا به فن كويل و يا مستقيمآ به داخل اتاق تغذيه كرد.
  فن كويل

  واحد فن كويل (fancoils)

  اگر هواي تازه را مستقيمآ به داخل اتاق وارد مي كنيد بايد ان را قبلآ تا درجه حرارت اتاق گرم كنيد تا در صورت خاموش بودن فن كويل افراد احساس عدم اسايش نكنند انتخاب كويل بر مبناي درجه حرارت هواي مخلوط ورودي به كويل و درجه حرارت لازم در خروج از كويل انجام مي شود به نحوي كه نيازهاي سرمايش و گرمايش اتاق را نيز پاسخگو باشد. فن كويلهاي سقفي فضايي را دركف ساختمان اشغال نمي كنند و معمولآ ارزانتر هستند.
  در ساختمانها يا نواحي اي كه مقدار بار گرمايش زياد است استفاده از مدلهاي عمودي (زميني)نتايج بهتري خواهد داشت. با نصب فن كويل در ديوارهاي خارجي يا زير پنجره ها مقدار گرمايش بيشتر خواهد بود


  انتخاب دستگاه فن كوئل
  برخي از طراحان هنگام انتخاب فن كويل هايي كه كليد كنترل دور (3 سرعته)دارند . ظرفيت سرمايش اسمي در سرعت متوسط را مبنا مي گيرند. اين امر موجب افزايش ضريب اطمينان دستگاه و ارامتر كار كردن ان خواهد شد زيرا هنگامي كه فن كويل در دور زياد كار كند ظرفيت حرارتي ان افزايش خواهد يافت.
  وقتي هواي تازه قبلآ توسط سيستمهاي مركزي (هوارسان)تا درجه حرارت حدود 70
  سرد يا گرم شده باشد فن كويل ها بايد فقط بارهاي سرمايي و گرمايي فضاي مورد نظر را تامين كنند.

  سيم كشي فن كويل
  معمولآ موتور بادزن فن كويلها از نوع موتورهاي كوچك خازن دار يا قطب كوجك سايه اي و مجهز به محافظت در مقابل اضافه بار شدن هستند. توان مصرفي بزرگترين فن كويلها (حتي در سرعت زياد)به ندرت از 30 تجاوز ميكند وجريان راه اندازي انها از 2.5 تجاوز نخواهد كرد.
  درطراحي مدار سيم كشي بايد مقررات ملي و محلي توجه شود.
  معمولآ سيستم سيم كشي فن كويلها از سيستم روشنايي مجزا است.

  كنترل ظرفيت فن كويل
  كنترل ظرفيت فن كويل ميتواند توسط تغيير مقدار گذر اب درون كويل كنار گذر كردن هوا از اطراف كويل تغيير سرعت بادزن و يا تركيبي از اين روشها انجام شود. مقدار گذر اب توسط ترموستاتي كه در مسير هواي برگشت يا روي ديوار نصب مي آگردد كنترل مي شود كنترل سرعت بادزن مي تواند از نوع دستي خودكار باشد.

  معمولآ كنترل خودكار بصورت روشن- خاموش است و انتخاب سرعت بصورت دستي انجام مي شود .دربرخي از فن كويلها از موتورهاي دور متغير براي تنظيم سرعت استفاده مي گردد.

  وقتي كنترل ظرفيت فن كويل از طريق كنترل سرعت بادزن انجام مي شود ترجيحآ از ترموستات اتاقي استفاده كنيد
  استفاده از كنترل روشن – خاموش براي بادزن مناسب نيست زيرا:

  1: معمولآ تغيير سطح صداي حاصل از بادزن بيشتر از صداي مداوم انازار دهنده خواهد بود و

  2: الگوي گردش هوا در اتاق بسيار متغير خواهد بود.

  كاربرد فن كوئل ها
  بهترين كاربرد سيستم فن كويل مربوط به مواردي است كه بخواهيم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه كنترل شود.
  همچنين با استفاده از سيستم فن كويل از انتقال الودگي بين اتاقها جلوگيري خواهد شد.
  كاربردهاي مناسب اين سيستم عبارتند از:
  هتلها و متلها و ساختمانهاي اپارتماني و ساختمانهاي اداري .

  اگر چه در تعدادي از ساختمانهاي بيمارستانها نيز از سيستم فن كويل استفاده ميشود ولي اين موضوع چندان مناسب نبست زيرا بازده فيلتر هواي فن كويلها كم است و نگهداري و تميز كردن انها نيز مشكل خواهد بود

  مزايا
  مزيتهاي اصلي سيستمهاي تمام اب عبارت اند از :

  1) سيستمتغذيه سيال سرد كننده (لوله كشي در قياس با كانال كشي) فضاي كمتري اشغال خواهدكرد.
  2) نيازي به اتاق بادزن مركزي اصلآ وجود ندارد و يا ابعاد ان كوچكتراست.
  3) فضاي مورد نياز براي عبور كانالهاي هوا كوچكتر خواهد بود.

  در اين سيستم ميتوان فن كويلی فضاهايي كه نياز به تهويه مطبوع ندارند را خاموش كرد.

  براي اينكه پاسخ سيستم به تغيير مقدار بارهاي سرمايش و گرمايش سريع باشد مي توان ظرفيت فن كويل را بيشتر در نظر گرفت.

  در اين سيستم جون امكان استفاده از اب گرم كننده با درجه حرارت پايينتر نيزبراي تامين گرمايش وجود دارد استفاده از فن كويل به ويژه درسيستمهاي بازيافت حرارت يا سيستمهاي حرارت خورشيدي مناسب است.

  معايب فن كويل
  تعميرات سيستمهاي تمام اب بيشتر از سيستمهاي تمام هواست و غالبآ اين تعميرات در فضاهايي صورت مي گيرد كه افراد حضور دارند. در واحهايي كه نقطه شبنم انها كم است ضروري است سيستم جمع اوري تقطيرات پيش بيني وبه طور ادواري تميز گردد.

  در برخي موارد جمع اوري و تخليه تقطيرات مشكل وهزينه بر خواهد بود. همچنين تميز كردن كويل واحدهاي فن كويل نيز مشكل است. چون فيلتر هواي فن كويل ها معمولآ كوچك و داراي بازده كم ميباشد براي اينكه مقدار جريان هوا كاهش نيابد بايد بصورت متناوب ان را تعويض يا تميز كرد.

  گاهي اوقات كه تمام رطوبت گيري توسط سيستم مركزي تامين هواي تازه انجام مي شود مي توان از سيستم تخليه تقطيرات صرفنظر كرد.

  غالبآ هواي تازه از طريق پنجره يا نصب دريچه بر روي ديوارهاي خارجيساختمان تامين مي گردد. مقدار هواي تازهاي كه به اين روش تامين مي شود متاثر از اثر دود كشي جهت و سرعت باد خواهد بود.

  اگر براي كنترل درجه حرارت اتاق از شيرهاي تنظيم جريان اب سرد كننده استفاده مي كنيد اين احتمال وجود دارد كه مقدار رطوبت داخل اتاق در تابستان افزايش يابد.

  براي كنترل شرايط اتاق مي توان از كنترل كننده هاي دو وضعيتي استفاده كرد كه در يك حالت سرعت بادزن را تغيير مي دهد و در حالت ديگر مقدار اب سرد كننده عبوري ازفن كويل را از طريق گذراندن ا عبارتند از ن از كنار كويل تنظيم مي كند.

  مشخصات فنی فن کویل ها
  فن ها:
  فن های دستگاه پلاستیکی و از جنس پلی آمین بوده که با نصب الکتروموتورهای کم صدا و طراحی صحیح پایه موتور موجب می گردد که دستگاه با حداکثر هوادهی و حداقل صدا مورد استفاده قرار گیرد.

  دقت در ساخت و بالانس فن های پلاستیکی و عدم استفاده از فن های فلزی رایج علاوه بر اینکه از وزن دستگاه می کاهد ضمن حفظ استحکام کافی، از مشکلات مربوط به لرزش نیز پیشگیری می نماید، همچنین با کاهش توان الکتروموتورها از مصرف برق و هزینه های مربوط به آن کاسته می شود

  بدنه فن کویل:
  بدنه فن کویل های زمینی زهش از جنس ABS بوده که ترکیبی از زیبایی و استحکام را ارائه می نماید و بدنه انواع سقفی به اقتضای شرایط استفاده، از ورق گالوانیزه و با پوشش رنگ ساخته می شود.


  گزینه های انتخابی:
  فن کویل ها دارای کلید کنترل دور سه مرحله ای جهت فن بوده و بنا به سفارش امکان افزودن برد الکترونیکی جهت کنترل دور فن با توجه به دمای هوای خروجی کویل نیز وجود دارد. این گزینه موجب افزایش کارایی دستگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

  همچنین امکان تعبیه دمپر هوای تازه و چهار لوله ای شدن کویل جهت تأمین نیازهای مشتری، به صورت سفارشی وجود دارد.


  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر در اتاق مي كند

  .اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

  اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است .

  نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .
  رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

  به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

  بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

  تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .  پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

  رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند . چدني -فولادي و الومينيومي خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

  در زیر نمای رادیاتور چدنی را می بینید :
  این هم رادیاتور آلومنیومی با شیر ترموستاتیک :
  این هم رادیاتور آلومنیومی روغنی :  این هم تصویر رادیاتور فولادی :  رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد .

  پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

  مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به لزاي هر پره سنجيده مي شود


  ارسال توسط
   
  تاريخ : یکشنبه نهم دی ۱۳۸۶
  پمپ ها

  می دانیم که مایعات دارای شکل ثابتی نیستند به همین دلیل برای جابجایی آن ها از روش اختلاف فشار استفاده می شود تا بتوان آن ها را انتقال داد.
  که برای این کار از پمپ ها یا تلمبه استفاده می شود.

  عملیاتی که برای ایجاد اختلاف فشار و جابجایی مایعات مورد استفاده می شود را پمپاژ کویند.

  انواع پمپ ها

  پمپ گریز از مرکز:

  اینگونه پمپ ها داری یک شیر خروجی می باشد که باید بسته باشد زیرا در این موقه باعث ایجاد حداکثر فشار در تلمبه می شود که به آن فشار طراحی گفته می شود.
  پمپ ترکیبی:

  زمانی که نیاز باشد یک سیال را با جریان بسیار بالا ارسال کنیم چندین پمپ را بصورت سری به همدیگر متصل کرده که به اینگونه پمپ ها پمپ ترکیبی گویند.

  پمپ دیاگرامی:

  از اینگونه پمپ ها زمانی استفاده می شود که نیاز به ایجاد فشار و سرعت زیاد نباشد و این پمپ ها با استفاده از یک خلاء می توانند سیال را پمپ کنند.

  پمپ رفت و برگشتی:

  در این پمپ ها برای بالا بردن فشار سیال از حرکت افقی و عمودی استفاده می شود. که مقداری اتلاف انرژی به همراه دارد.
  این پمپ ها برخلاف پمپ های گریز از مرکز نباید خروجی پمپ بسته باشد زیرا باعث ایجاد خرابی در پمپ می شود. علاوه بر این ها بستن یک شیر اطمینان در خروجی پمپ لازم است.

  پمپ پیستونی:

  در این نوع پمپ ها که مانند پمپ های گریز از مرکز دارای یک شیر خروجی است که نباید موقع عمل پمپاژ بسته باشد.

  پمپ پلانجری:

  این نوع پمپ دارای یک شیر اطمینان است که مانند پمپ پیستونی است ولی اگر قطر فشارنده آن کم باشد به آن پمپ پلانجری گویند.

  پمپ ها


  پره ها (Vans )

  در پمپ های گریز از مرکز (Centrifuge Pump ) نوع پره (Vane) به مصرف و شرایط محل مورد نیاز و عملکرد آن پمپ بستگی دارد که از چه نوع جنس و چگونه شکلی مورد استفاده قرار می گیرد. پره های پمپ می تواند از تک پره (Single Vane ) تا 12 تا بیشتر هم باشد. هر چقدر تعداد پره ها بیشتر باشد پمپ توانایی این را دارد که بهتر بهره به ما بدهد. خود پره ها هم به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند:

  پره باز(Open Vane )
  پره نیمه باز( Semi-Open Vane )
  پره پوشیده (Covered Vane )  پره باز(Open Vane )
  این پره ها به گونه ای طراحی شده اند که یک از هر دوطرف آزاد می باشند مثل پره های چرخ گوشت. هر پره ای که به این فرم طراحی شده باشد از نوع پره باز می باشند که در وسط آن یک سوراخ وجود دارد که در جای خود سوار می شود و سیال از یک مجاری دیگر وارد شده. از این پره برای سیالاتی استفاده می شود که هیچ گونه ناخالصی در خود نداشته باشد.


  پره نیمه باز( Semi-Open Vane )
  از این پره ها در پمپ های فشار قوی که سیال دلرای ناخالصی و ذرات معلق می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. شکل این نوع پره ها به گونه ای است که یک صفحه در پشت پره چسیبده می شود و یک طرف آن بسته و طرف دیگر آن باز می باشد بگونه ای که پره قابل مشاهده می باشد.

  پره پوشیده (Covered Vane )
  حال به توضیح در مورد این پره پرداخته. این پره ها استفاده زیادی در صنعت پمپ سازی دارد زیرا این پره ها خیلی کم سائیده می شوند مدت طولانی می توان از آن ها استفاده کرد زیرا بازده زیادی دارند. و به هیچ وجه مواد زاید نمی توانند با پره درگیر شوند. ساختار این پره ها به گونه ای است که پره بین دو صفحه قرار گرفته و یک فاصله بین آن دو صفحه وجود دارد که پره بین آن قرار می گیرد و سیال از آن راه با پره در تماس می باشد.
  پمپ های رفت و برگشتی 2( Reciprocating Pumps):


  در بحث قبلی در رابطه با پمپ های بالابرند صحبت کردیم و به نحوه کار واصول آن ها اشاره ای شد. وحالا قصد دارم در رابطه با پمپ های رفت و برگشتی از نوع فشاری بحث کنم.


  پمپ های فشاری:

  این پمپ ها شیه به پمپ های مکشی می باشند ولی خیلی وسیع تر و گسترده تر از آن ها می باشند. زیرا علاوه بر نیروی مکشی در این نوع پمپ ها نیروی فشاری هم وجود دارد. در این پمپ ها سیال تحت فشاری بیشتر از فشار جو قرار گرفته و باعث حرکت سیال در لوله می شود.
  در نوع یک طرفه این پمپ ها زمانی که پیستون پمپ به سمت پائین حرکت می کند باعث بسته شدن سوپاپ ورودی شده و آن وقت سیال از طریق سوپاپ خروجی خارج شده و به اندازه دلخواهی که برای پمپ تعیین شده است بالامی رود. پس حالا فهمیدیم که پمپ های فشاری داری دو سوپاپ هستند که یکی برای ورود و دیگری برای خروج سیال می باشد. ولی در پمپ های دیگر مجرای ورودی و خروجی وجود داشت. توجه کنید در بعضی مواقع برای پیستون از اصطلاح انگشتی استفاده می شود که به این معنی می باشد. پیستون ها شکل یک ملعب مستطیل کوچک را دارد که در سیلندر بالا و پائین می شود ولی در نوع انگشتی شکل خیلی بزرگ و کشیده تر از نوع پیستونی می باشد ولی عرض کمتری نسبت به پیستونی دارد.
  پس زمانی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند سیال وارد محفظه پیستون می شود وهنگام پائین رفتن پیستون سیال از طریق سوپاپ ها خارج شده.زمانی که پیستون هب سمت بالامی رود چرا سیال وارد محفظه پمپ می شود؟
  زیرا در این هنگام یک خلاء نسبی در محفظه ایجاد می شود که موجب می گردد فشار جو بتواند سیال را با قدرت زیاد وارد سیلندر کند. در این موقعه سوپاپ خروجی بسته می باشد.
  ولی همان طور که گفتم این پمپ ها بسیار وسیع هستند. نمونه دیگری از این پمپ ها قادر علاوه براین دو سوپاپ یعنی ورودی و خروجی دارای یک سوپاپ اضافی می باشند. چرا؟
  زمانی سیال وارد سیلندر می شود. خوب حالا قرار است سیال خارج شود ولی وارد یک محفظه کوچک کنار محفظه خروجی شده و سپس بدون معطلی از سوپاپ خارج می شود. این عمل باعث می شود به سیال فشار بیشتری وارد شود.
  زمانی که پیستون به سمت پائین حرکت می کند به آن کورس حرکت گویند. و زمانی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند کورس تخلیه نامیده می شود.

  پمپ فشاری دوطرفه(پیستونی)

  همان طور که بیان کردیم در این نوع در طی عمل بالا و پائین شدن پیستون سیال وارد وخارج می شود. و حالا چرا اصطلاح دوطرفه به آن داده اند زیرا در دوطرف خود دارای دو لوله ورودی و دو لوله خروجی می باشد. و کارکرد سوپاپ ها بصورت قطری می باشد که آن هایی که در امتداد قطری روبروی همدیگر قرار گرفته اند همواره با همدیگر باز و بسته می شوند.


  پمپ فشاری دو طرفه(انگشتی)

  کارکرد این پمپ ها شیبه پمپ های فشاری از نوع پیستونی می باشد. ولی یک تفاوت جزئی دارد که به جای استفاده از پیستون از انگشتی استفاده می شود.
  این پمپ ها نسبت به جای قرارگیری کاسه نمد به دو دسته تقسیم می شوند:

  کاسه نمد داخلی
  کاسه نمد خارجی
  منظور از کاسه نمد داخلی این است که سرسیلندر بر روی آن قرار گرفته است یا اینکه در داخل سرسیلندر است و این یک مشکل به حساب می آید زیرا در موقع تعمیر آن ها باید حتما سرسیلندر برداشته شود.
  ولی در نوع خارجی این مسئله حل شده است و علاوه بر این ها تعمیر ان ها کار راحت تری می باشد. ولی یک مشکل کوچک دارند این است که کمی پیچیده تر از نوع داخلی می باشد.

  سیستم تزریق بدون توربوپمپ

  --------------------------------------------------------------------------------

  سیستم تزریق، مجموعه‌ای از تجهیزات است که نه تنها فشار لازم برای سوخت و اکسید را در هنگام ورود به محفظه احتراق تامین می‌کند، بلکه مشخص کننده دز آن‌ها نیز هستند.
  سیستم تزریق بدون توربوپمپ،‌ساده‌ترین نوع است. نحوه کار آن بدین صورت است که به هر یک از باک‌های سوخت و اکسید کننده، گاز فشرده شده تزریق می‌شود به طوری که سیال با این فشار بتواند فشار لامز محفظه و همچنین افت فشار در مسیرهای تغذیه را تامین کند.
  به رغم سادگی، سیستم مکشی معایبی دارد: در مسیرها و باک‌ها فشار بالا وجود دارد. دیواره‌های مخازن را باید ضخیم‌تر انتخاب کرد و در نتیجه وزن بالا می‌رود. برای موشک‌های کوچک تا حدی این مساله قابل قبول است و به جهت سادگی سازه، این سیستم استفاده می‌شود. اما برای موشک‌های بالستیک دوربرد که از نظر مشخصه‌های وزنی محدودیت داریم، این سیستم قابل استفاده نیست. علاوه بر کاهش مشخصه‌های وزنی، در تزریق بدون توربوپمپ، به علت این که در حین پرواز در موشک باید سوخت و اکسید کننده ذخیره برای تزریق و گاز فشرده وجود داشته باشد، باعث کاهش شاخص وزنی می‌شود. یک متر مکعب هوا در فشار مثلا kg/cm240 در باک تقریبا معادل kg/cm225 در محفظة احتراق است و این مقدار، فشار زیادی نیست و باید سعی کرد آن را افزایش داد. این در واقع توضیح دهنده تبدیل کامل انرژی سوخت به انرژی جنبشی گازها است. در سیستم تزریق بدون توربوپمپ افزایش فشار در محفظه فقط با افزایش وزن سوخت و اکسید کننده امکان‌پذیر است.
  بنابراین، تزریق بدون توربوپمپ مرز کاربرد مشخصی دارد به طوری که با حجم سوخت و اکسید کننده، جرم سر جنگی و یک سری پارامترهای دیگر موشک و در نهایت با شرایط کاربردی تعیین می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که کاربرد تزریق بدون توربوپمپ در موشک‌های کوچکی جنگی یا هواشناسی با برد و ارتفاق پرواز محدود عاقلانه است.
  ساده‌ترین نوع تزریق بدون توربوپمپ، تزریق گاز از مخازن فشار بالا به کمک ردوکتور(فشارشکن) است. این سیستم به نام سیستم تزریق بالونی نامیده می‌شود.
  این سیستم به دلیل این که کنترل فشار در باک‌های سوخت و اکسید کننده به راحتی امکان‌پذیر است مناسب است. اما در عوض باید هزینه اضافی به خاطر وزن بالون‌های فشار بالا، که یکی یا چند تا است و در آن باید در حین پرواز، گاز ذخیره موجود باشد، پرداخت کرد.
  تزریق بالونی از نظر وزنی بدترین نوع نسبت به دیگر سیستم‌های مکشی است و این موضوع باید باعث می‌شد که این سیستم مدت‌ها پیش از بین رفته باشد، اما به دلیل سادگی تنظیم فشار در سیستم بالونی، تعیین کننده قابلیت اعتماد بالای آن است و علاوه بر آن می‌توان بدون هیچ سختی خاصی فرایند تزریق را قطع و وصل کرد که برای سیستم‌های چند‌بار استارت شونده که در صنعت فضایی کاربرد وسیعی دارد، استفاده می‌شود. موتورهای کار کننده در خلاء می‌توانند با فشار کم در محفظه احتراق کار کنند. این مزیت، دلیل اصلی برای استفاده از تزریق بالونی جهت سفینه‌ها و موشک‌های فضایی است. به عنوان مثال موتورهای فرود و پرواز سفینه ماه پیما آپولو دارای سیستم تزریق بالونی است.
  در این سیستم تزریق بالونی هنگام کار موتور مجموعه‌ای از شیرها به کار می‌افتد و به جای هوای فشرده از هلیوم سبک استفاده می‌شود که جهت کارایی بیشتر پیشگرم می‌شود.
  تزریق بالونی همچنین کاربرد خود را در موتورهای کمکی سفینه‌های فضایی پیدا کرده است و در موتورهای سیستم جهت دهی که دبی جرمی کم و تعداد استارت موتور هزارها بار است، استفاده می‌شود. تزریق بالونی همچنین در تجهیزات مختلف موتورهای موشک سوخت مایع امروزی استفاده می‌شود. این تزریق کمکی سوخت و اکسید کننده و تولید فشار اضافی شارژ در باک‌های سوخت واکسید کننده توام با تزریق پمپ‌ها است که در آینده در مورد آن صحبت خواهد شد.
  تزریق بدون توربوپمپ فقط بالونی نیست. برای رهایی از وزن بالون‌های فشار بالا، می‌توان سیال عامل(گاز) را به کمک گازی کردن محصولاتی که به شکل جامد یا گاز مایع هستند، شارژ کرد. تجربه ساخت سیستم‌های مشابه بارها تکرار شده است،‌اما چنین سیستمی به طور گسترده کاربرد ندارد. دبی جرمی گازهای داغ حاصل از سوخت جامد، به سختی قابل کنترل است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. در نهایت، آکومولاتورهای(مخازن) فشاری سوخت مایع یعنی سیستمی که در آن راکتور-مولد گاز داغ مستقیما در مخازن سوخت نصب می‌شود، پیشنهاد شده است.
  در روی درپوش(عدسی) بالایی هر باک، صفحه انژکتور نصب شده است که از باک‌های کوچک مخصوص سوخت واکسید کننده کمکی خود اشتعال شارژ می‌شود. تزریق سوخت و اکسید کننده کمکیبه کمک گاز فشرده شده در بالون‌های کوچک صورت میگیر. بدین صورت یک سیستم ترکیبی حاصل می‌شود که آکومولاتور فشار بالا در آن فقط با سوخت و اکسید کننده کمکی کار می‌کند. سوخت و اکسید کننده اصلی به کمک محصولات احتراق حاصل از سوخت و اکسید کننده کمکی هب صورت مکشی تزریق.
  اما این سیستم ضمن دارا بودن شاخص‌های وزنی خوب، همچنین قابلیت اعتماد لازم و سادگی کنترل دبی جرمی سوخت واکسید کننده کمکی را دارد.
  سیستم تزریق با آکومولاتورهای فشاری سوخت مایع در موشک‌های با برد نسبتا کوتاه‌، جایگاه خاصی دارند. برای موشک‌های قوی‌تر کاربرد این سیستم و همچنین در حالت کلی استفاده از سیستم تزریق بدون توربوپمپ عاقلانه نیست. در سفینه‌های فضایی نیز آکومولاتورهای فشار سوخت مایع کار برد چندانی ندارد که علت آن درجه حرارت بالای حاصل از احتراق و در نتیجه آن لزوم کاربرد فولادهای مقاوم در مقابل حرارت به جای آلیاژهای سبک آلومینیوم-منیزیم برای باک‌های سوخت و اکسید کننده است.

  --------------------------------------------------------------------------------

  نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل رابرطرف کند بیافتد.
  اولین نمونه های پمپ ها که نیروی محرک آنها توسط انسان یاحیوانات تامین میشد، توسط مصریان باستان در 17 قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گفتند.آنها توانسته بودند آب را با پمپ های رفت و برگشتی از عمق 91.5 متر ی زمین بیرون بکشند. در یونان باستان نیز پمپ های رفت و برگشتی با طرح ساده 4 قرن قبل از میلاد ساخته شده بود. تاریخ مشخصی در مورد ابداع پمپهای سانتریفیوژوجود ندارد ،اما گفته میشود که نقاشیهای لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان میدهد که چگونه با اعمال نیروی گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده ، آب را تا مقدار معینی بالا برد.
  اولین پمپ های سانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732). در نیمه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان پایین می باشد، موجب این شدکه پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و جایگاه وسیعتری در صنعت پیدا کنند.
  انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز):
  این پمپ ها براساس طراحی پروانه ها و تعدادپروانه ها کلاس بندی میشوند.
  یک پمپ چند مرحله ای بیشتر از یک پروانه دارد.یک پمپ دو مرحله ای دوپروانه دارد.
  یک پمپ دومرحله ای اثریکسانی،همچون دوپمپ یک مرحله ای که به صورت سری می باشند،دارند.خروجی پمپ اول وارد پمپ دوم میگردد.
  یک پمپ چندمرحله ای دارای دویا چندپروانه که روی یک شافت نصب شده اند،میباشد. هددر خروجی پروانه دوم بیشتر از هد خروجی در پروانه اول است. زیاد شدن پروانه ها هد خروجی نهایی را بالاتر میبرد.
  ازآنجایی که مایعات تقریبا تراکم ناپذیرهستند،تمام پروانه ها درپمپ برای ظرفیت یکسانی طراحی میگردند.پروانه های یک پمپ چند مرحله ای دارای اندازه یکسانی میباشند. این پمپ ها همچنین براساس تک مکشی ویا دومکشی بودن کلاس بندی میشوند.
  در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف پروانه وارد میگردد.در یک پمپ دومکشی سیال از میان دو طرف پروانه وارد میگردد.از آنجایی که مایع از دوطرف پروانه وارد می گردد، از یک پمپ دومکشی برای ظرفیت های بالای عملیاتی استفاده میشود.
  پمپ های دو مکشی دارای NPSH پایین هستند.
  کاربرد پمپ های سانتریفیوژ:
  پمپ دستگاهی است که باازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر میگردد. اساس کار پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است، به این صورت که قسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی قطرات آب را از مرکز به خارج پرتاب میکند،چون قطرات دارای سرعت زیاد میباشند در برخورد با پوسته سرعت آنها به فشار تبدیل میگردد. در واقع اساس کار آنها بر اعمال نیروی گریز از مرکزو تبادل اندازه حرکت در پره های پروانه به واحد وزن مایع مبتنی است.
  پمپ های سانتریفیوژ که متشکل ازسه نوع جریان شعاعی،جریان وتری وجریان محوری
  Turbo Pumps, Impeller Pump, Rotor Dynamic میباشند ،عموما با عناوین در اصطلاح فرانسه شناخته میشوند.
  دامنه کاربرد پمپ های سانتریفیوژ بسیار وسیع بوده ،ودرصنایع شیمیایی،کاغذسازی، صنایع غذایی ولبنیات ،فلزات مذاب،آب وفاضلاب ،فع موادزائد،نفت وپتروشیمی ودیگر موادبه کارمی روند.از نظرظرفیت وهد،توانایی این پمپ ها برای ظرفیت های بالاومتوسط نوع جریان وتری و هدهای پایین نوع محوری و هدبالانوع شعاعی می باشد.
  البته دو کمیت هد و ظرفیت مستقل از هم نیستندوبه شکل،اندازه و سرعت ایمپلر بستگی دارند.
  اجزا اصلی و ساختمان مکانیکی:
  هر پمپ گریز از مرکز دارای سه بخش اصلی زیر است که هرکدام از آنها از
  اجزای مختلفی تشکیل شده است:
  1- محرک 2- محفظه آب بندی 3 – پوسته
  - محرک: در پمپ های دوار معمولا از سه نوع محرک الکترومغناطیسی
  (الکتروموتور) ،دیزلی وتوربینی استفاده میشود.
  محرک الکترو مغناطیسی یک ژنراتور بوده که انرژی الکتریکی رابه حرکت دورانی تبدیل می کند.محرک توربینی به کمک انرژی بخار آب ؛محور پمپ را می چرخاند. محرک دیزکی نیز موتوری است که با سوخت فسیلی معمولا گازوئیل کار میکند.خروجی محرک به کمک کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و این میل محور وارد محفظه آب بندی میشود . در این محفظه دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که درون روغن غوطه ورمیباشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که درون پوسته جا دارد متصل شده است.
  - پوسته: که قسمت عمده آن پروانه و شافت است

  --------------------------------------------------------------------------------

  - ارزیابی پمپ های گریز از مرکز:
  پمپ ها براساس مشخصات و ویژگیهای پمپاژشان ارزیابی میشوند. برای مثال ، پمپی که 100 گالن در دقیقه ظرفیت دارد، ظرفیت ارزیابی 100 گالن بر دقیقه را دارد. ظرفیت معمولا فاکتوری برای ارزیابی یک پمپ است. فشار ورودی و مکش نیز بر ارز یابی موثرند.با ارزیابی پمپ ما میتوانیم بهترین پمپ لازم با بهترین بازده را انتخاب کنیم.

  - ظرفیت
  مقدار مایعی که پمپ در واحد زمان جابجا میکند،ظرفیت پمپ می باشد که برحسب گالن بر دقیقه بیان میگردد.البته واحدهای دیگری نیز استفاده میشود. ظرفیت پمپ با افزایش سرعت پیشران افزایش می یابد و در واقع با سرعت در ارتباط است.
  اما همواره تغییر سرعت عامل افزایش ظرفیت نمیباشد . نکته مهم این است که عامل افزایش ظرفیت ، سرعت مماسی وارد برسیال از سوی ملخی های پروانه است. که کاملا می دانیم به شعاع بستگی دارد ، بنابراین ظرفیت پمپ با پروانه بزرگتر نسبت به پمپی با پروانه کوچکتر باسرعت دورانی برابر ، بیشتر است زیرا سرعت مماسی آن بالاترمیباشد.
  وقتی که سیال با سرعت زیاد از پروانه جدا شده واردبدنه پمپ میشود درآنجا سرعت به فشار تبدیل شده وفشارخروجی زیادمیشود.پس افزایش سرعت مماسی باعث افزایش فشارخروجی پمپ میشود.پس نتیجه ای که گرفته میشوداینست که باافزایش سرعت پیشران میتوان ظرفیت پمپ راافزایش دادو یا باثابت ماندن سرعت دورانی، پروانه ی بزرگتری بکار برد.

  - هد و فشار
  فشار را معمولا نیروی وارد بر واحد سطح سیال تعریف میکنند و در صنعت معمولا بر حسب اینچ مربع بیان میگردد.واحد های دیگری نیز بوده که کاربرد آنها در صنعت کمتراست برای هد میتوان تعاریف گوناگونی ارائه کرد . در مورد پمپ معمولا هد رابه نسبت ارتفاع و بلندی بیان میکنند .باید گفت که هد در واقع شکلی ازانرژی جرم سیال است ومیتواند به شکل گرما نیز باشد .در اینجا در مورد هد ارتفاع که کاربرد بیشتری دارد بحث میکنیم. هنگامی که ارتفاعی از سیال داشته باشیم از طرف آن فشاری بر سطح زیرین وارد میشود که هد ارتفاع گویند.هد ارتفاع هم غالبا بر حسب فوت بیان میگردد. فشاری که از هد ناشی می شود به قطر ظرف بستگی ندارد.
  در هر نقطه از پایین ظرف ، فشار فقط به هد یا ارتفاع سیال بستگی دارد. فشار در سیال را بوسیله فشارسنج معین میکنند. فشار سنج در واقع فشار نسبی رامشخص می کند. یعنی فشار جو را از فشار مطلق کم میکند. رابطه بین فشار مطلق و فشار نسبی به شکل
  زیر است:
  فشار نسبی + فشار جو = فشار مطلق
  همچنین با استفاده از رابطه مقابل میتوان هد فشار را بدست آورد:
  P = g. h
  بنابراین فشار ناشی از هد یک سیال به وزن مخصوص آن بستگی دارد.
  پس دو سیال با وزن مخصوص متفاوت و هد یکسان فشار مختلفی اعمال میکنند

  --------------------------------------------------------------------------------

  - فشار بخار
  اگر مایعی در ظرفی سربسته بخار شود ،مولکولهای بخار نمی توانندازنزدیکی مایع دور شوند و تعدادی از مولکولهای بخارضمن حرکت نامنظم خود،به فاز مایع برمیگردند. سرعت بازگشت مولکولهای بخار به فاز مایع، به غلظت مولکولها در بخار بستگی دارد .هر چه تعدادمولکولها در حجم معینی از بخار زیادتر باشد،تعدادمولکولهایی که به سطح مایع برخوردکرده و مجددا به فاز مایع تبدیل میشود،بیشتر خواهد بود.
  در ابتدا چون تعداد کمی از مولکولها در بخار وجود دارند، سرعت تبدیل آنها به مایع کم است اما باافزایش غلظت بخارسرعت مایع شدن افزایش می یابدتااینکه بخارشدن به جایی میرسد که سرعت بخار شدن مولکولها با سرعت مایع شدن آنها برابر شود . این حالت را تعادل بین دو فاز مایع و بخار گویند. چون در حالت تعادل ، غلظت مولکولها در فاز بخار ثابت است، فشار بخار نیز ثابت است . فشار هر بخار در حالت تعادل با مایع خود در دمای معین را فشار بخار آن مایع می نامیم. فشار بخار تابع دماست و با افزایش آن زیاد میشود.
  بعضی اوقات که فشار مکش مطلق به اندازه کافی بالا نباشد ، مایع یا سیال در مکش (ورودی )پمپ تبخیر میگردد. برای اینکه بدانیم چرا این اتفاق می افتد ،باید بدانیم که چه چه سیالاتی بخار میگردندیا اینکه چه موقع بخار میگردند.
  حرارت شکلی از انرژی است که باعث افزایش انرژی سیال میشودکه به شکل بخار شدن و افزایش فشار نمایان میشود.فشار بخار باعث میشود که مایع بخار گردد.فشار بخار بالاتر، سرعت تبخیر مایع را افزایش میدهد.
  یک مایع بافشاربخار بالاتر،حرارت کمتری برای بخار شدن نیازدارد.همچنین فشاری توسط گازها و بخارات روی سطح مایع به آن وارد میگردد. فشار روی مایع تمایل به جلوگیری از فرار و آزاد شدن بخارات مایع دارد.
  بنابراین برای محافظت و جلوگیری از بخارشدن مایع در پمپ ،فشارمکش مطلق باید بالاتر
  از فشار بخار مایع در آن دما باشد.

  - اصطکاک ( سایش )
  افت فشار از اصطکاک ناشی میشود و در واقع نوعی تبدیل انرژی میباشد.اصطکاک یک نیروی مقاوم برای جریان سیال است.برای حرکت سیال ، نیروی پیشران باید بزرگتر از نیروی مقاوم باشد.در اصطلاح فنی گفته میشود که افت فشار باید بزرگتر از مقدار اصطکاک باشد.
  یک لوله باقطرکوچکتر مقاومت بیشتری در مقابل جریان نسبت به یک لوله با قطر بزرگتر ایجاد میکند.زمانی که مقدار جریان در یک پمپ بیشتر شود،اصطکاک نیز افزایش می یابد. افزایش مقدار جریان ،فشار مکش (ورودی) قابل دسترسی را کاهش میدهد.
  . با افزایش مقاومت در برابر جریان در ورودی (مکش) پمپ ، مایع ممکن است بخار شود. بنابراین با افزایش مقدار جریان ، اصطکاک افزایش و فشار مکش کاهش می یابدواحتمال بخار شدن سیال در ورودی بیشتر میشود،پس در کاربرد لوله ورودی باید به این موضوع توجه داشت.

  اجزا پمپ
  - محفظه آب بندی:
  این محفظه شامل آب بندها و اجزاء مربوطه است برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجودآب بندی کامل و مناسب ضروری است.آب بندی بین قطعات درهیدولیک بوسیله آب بندهاانجام میشود.آب بندها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم میشوند:
  -آب بند ثابت: به صورت واشر بین قطعات غیر متحرک به کار میرود.
  - آب بند متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکارمیرودو برطبق شکل انتخاب می گردد.نوع آب بندهرقطعه توسط سازنده تعیین میگرددودرزمان تعویض بایدبه این موضوع توجه داشت.

  - انواع آب بندها

  1 – اورینگها : معمولی ترین آب بند مورداستفاده درماشین آلات
  میباشد.اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند وجنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی می باشند.موارداستفاده اورینگ برای آب بندی پیستون درسیلندروشیرهای هیدرولیکی محل اتصال شلنگ ها و پمپ ها استفاده میشود.
  طرح اورینگ طوری است که برای نصب در شیارها ساخته شده است و زمان نصب تا
  10 درصد فشرده میشود.درموارد استفاده متحرک عمراورینگ به صافی سطح قطعه ها و اندازه بودن آن مربوط میشود.اورینگ ها در مواردی که محل آب بندی دارای گوشه و زاویه است استفاده نمی شود.اگر اورینگ در قطعه ای تحت فشار زیاد نصب شود،با گذاشتن یک رینگ فیبری در پشت آن از خارج شدن اورینگ از شیارخود جلوگیری می کند. همیشه بایدیک رینگ فیبری درطرف کم فشاراورینگ نصب شود. در صورت استفاده از دو رینگ فیبری اورینگ در وسط آنها قرار میگیرد

  2- آب بندهای وی شکل و یو شکل
  وی پک ها و یو پک ها از سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از چرم یا لاستیک طبیعی و مصنوعی یاپلاستیک میباشد.طرزنصبشان طوری است که فشارسیال لبه آب بند رابه دیواره بچسباند و آب بندی را بهتر و کامل تر کند.برای آب بندی قطعات پمپ بایستی حداقل یک بسته از این نوع آب بند را بکار بردوچند آب بندرا همراه هم در یک شیار قرار داد.

  3- سیل های فلنجی و گردگیرها :
  گردگیرها سیل های متحرکی از جنس چرم یا لاستیک مصنوعی یا پلاستیک بوده که معمولا در پیستون ها بکار میروند. عمل آب بندی بوسیله بازشدن لبه آنها و چسبیدن به سطح قطعه انجام میشود.

  4- آب بندهای فلزی
  از نظرشکل و ساختمان مانند رینگ های پیستون موتور بوده وممکن است که فلزی یا غیرفلزی باشند. جنس آنها عموما از فولاد بوده و دارای نشتی زیاد میباشند،مگر اینکه خیلی دقیق و فیت نصب شوند. سیل های فلزی به دو صورت بازشونده (پیستونی) وجمع شونده (شفت جک) وجود دارند و در جاهایی بکار میروند که میزان حرارت بسیار بالا است. این آب بندها به دلیل نشتی زیاد با کاسه نمد و کانال تخلیه به مخزن در سیستم بکار میروند.

  5 - واشر کمپرسی
  این واشرها فقط برای کاربرد ثابت مثل کوپلینگ، لوله ها ، پوسته پمپ و امثال آنها با پرکردن قسمت های ناصاف آب بندی را انجام میدهد و ممکن است فلزی یا غیر فلزی باشند.

  6- کاسه نمدها :
  درجاهایی که شافت ازپوسته خارج میشودکاسه نمدها نصب میشوند.اگرفشاراتمسفر از فشار کاسه نمد بالاتر باشد از عبور هوا به داخل و اگر فشار پشت کاسه نمد بالاترازفشار جو باشدازنشت سیال یا بخار به بیرون جلوگیری میکند.بهترین نوع قابل استفاده برای پمپ یک رینگ فانوسی است که بداخل آن آب تزریق میشود.این تزریق آب یا از خروجی خود پمپ تامین میشود یا اگر سیال پمپ غیر آب باشد از یک منبع مستقل آب را لوله کشی میکنند.اگر مایع آب بندی کننده دارای ذرات جامدی باشد که به غلاف های کاسه نمد آسیب برساند بهتر است که سر راه آن ***** قرار گیرد.

  7 - گلندها :
  بوش های یکپارچه ای هستند،که به منظور سفت کردن پکینگ ها جهت آب بندی بیشترازآنهااستفاده میشود.میزان سفت کردن پیچ های آن به طورتجربی به اندازه ای است، که مابین اصطکاک ، آببندی ، روغن کاری و خنک کاری تعادل حفظ شود.

  8 - پکینگ کمپرسی
  ازاین نوع آب بندمیتوان به جای وی پک ویو پک هااستفاده کرد.جنس آن معمولا از پلاستیک یا نخ نسوزو یا لاستیک نخ دار با روکش فلزی میباشد.آین آب بندها برای قسمت های با فشار کم بکار میروند.در حقیقت عامل آب بندی کننده براساس افت فشار سیال در طول غلاف می باشند. علت اینکه پکینگ ها باید دارای خواص پلاستیکی ( فرم پذیری ) باشنداین است تا مقدارفشردگی روی اسلیو (غلاف ها) راتنظیم کنند ونیز خواصالاستیک جهت جذب انرژی و آسیب نرساندن به جزء دوار را داشته باشند و به صورت رینگ هایی درداخل محفظه آب بندی قرارگیرند.انرژی اصطکاکی(گرما) تولیدشده دراثر گردش شافت از طریق نشت مقدارکمی مایع از پوسته یا توسط محفظه خنک کاری پشت آن و یا استفاده از هر دو دفع میشود.
  جنس پکینگ ها:
  1- آزبستوس :که برای درجه حرارت های پایین ازآن استفاده میکنند.این پکینگ ها قبلا
  بوسیله گرافیت یا روغن ، روغن کاری میشوند.
  2- متالیک: این پکینگ ها برای فشارهاودماهای بالا استفاده میشوند.پکینگ های متالیک ترکیبی از فویل فلزی(مس،آلومینیم،بابیت و....) باگرافیت یاموادچرب کننده دیگرمیباشند. روغنکاری نقش مهمی در این آب بند دارد زیرا اگر خشک کار کند روی سطح تماس مثلا سیلندر خط می اندازد.

  9 - آب بند های مکانیکی
  آب بند هایی که تاکنون توصیف شد عمدتا از نوع پکینگ بودند.استفاده ازپکینگ ها به عنوان آب بند همیشه مناسب و عملی نیست.با محکم کردن پیچ های گلند اصطکاک و انرژی ایجاد شده سبب کاهش عمروخراب شدن غلاف ها میگردد.از طرف دیگر بعضی از مایعات مثل بوتان و پروپان حلال مواد چرب کننده پکینگ ها هستند که دراین صورت دقت آب بندی ازبین میرود .به دلایلی که گفته شد و همچنین زمانی که میزان نشت باید حداقل باشد از آب بندهای مکانیکی استفاده میکنند.سطح آب بندی درمکانیکال سیل ها عمود بر امتداد محور بوده ،درحالی که در کاسه نمدها سطح آب بندی در تماس با خود شافت یا اسلیو قرار میگیرد. اگرچه مکانیکال سیل ها در انواع گوناگون ساخته میشوند اما اصول کارشان یکسان و دارای دو جزء ثابت و متصل به پوسته و یک جزء دوار متصل به شافت (یا غلاف) میباشند ویک فنردو قسمت را به یکدیگر محکم میکند.یک دیافراگم یا رینگ لاستیکی برای حرکت جانبی(مماسی) نیزوجوددارد.مکانیکال سیلها معمولا ازدو قسمت فلزی و لاستیکی هستند .بعضی اوقات قسمت چرخان آب بند از زغال با روکش فولادی ساخته میشود. البته سطح بین رینگهای دوار و ثابت ، بسیار صیقلی ودر اصل از دو جنس متفاوت سیلیکون و کاربید کربن میباشد.
  لایه ای از مایع با خاصیت خنک کنندگی و روانکاری اصطکاک را به حداقل میرساند. رینگ های مکانیکال (سیل رینگ ها) در دو وضعیت نسبت به پمپ قرار میگیرندکه ممکن است رینگ دوار در سمت داخل و به طرف ایمپلر باشد، ویا در قسمت بیرون قرار گرفته و با مایع پمپ شونده تماس نداشته باشد.
  در هر دو وضعیتی که گفته شدفقط سه نقطه مهم وجود دارد که در آب بندی موثر است:
  1- مابین رینگ ثابت و پوسته
  2 - مابین رینگ دوار و شافت (غلاف شافت)
  3 - مابین رینگ ثابت و متحرک (بخش های ثابت ومتحرک مکانیکال) آب بندی در حالت 1 توسط گسکت ها و اورینگ ها صورت میگیرد. در حالت 2 توسط رینگ ها و در حالت 3 باتماس مستقیم و تنگاتنگ دو رینگ که همواره توسط فنری به به هم فشرده میشوند انجام میشود.
  موضوع قابل توجه در مورد رینگ ها این است که این رینگ ها
  با جنس ویژه خود در مقابل نیروی(بار)محوری ضعیف هستند و دچار آسیب میشوند،اما درمقابل سایش بسیار مقاوم هستندوبامقداری سایش دوباره توسط فنری که میان آنها قرار دارد ساییده میشوند. به همین دلیل یکی از عوامل خراب شدن آنها وارد شدن نیروی محوری است. با توجه به جنس آنها نیز معمولا ترد و شکننده هستند.

  دبى و فشار مورد نیاز سیستمهاى آبیارى

  --------------------------------------------------------------------------------

  در سیستم‌هاى آبیارى پمپ را طورى انتخاب مى‌کنیم که با توجه به شرایط‌کارى از نظر دبى و فشار بالاترین راندمان را داشته باشد. بنابراین اولین قدم این است که براى طراح مشخص شود چه مقدار دبى و با چه فشارى مورد نیاز است. در واقع مى‌بایست اول رابطه دبى و بار کل سیستم را تعیین نمود. بار کل سیستم به دو جزء تقسیم مى‌شود که عبارتند از:

  - بار ثابت
  - بار متغیر
  -
  بار ثابت سیستم ربطى به مقدار دبى نداشته و عبارت است از اختلاف سطح استاتیکى آب و نقطه‌اى که آب از لوله خارج مى‌شود. اگر به شکل (مقادیر بارهاى اصطکاک، فشار و ارتفاع در پمپ سانتریفوژ. بار کل دینامیکى عبارت است از: مجموع بار ثابت و بار متغیر) توجه کنید به‌عنوان مثال بار ثابت (hfix) برابر است با:

  (معادله ۹):hfix = hzs + hzd

  که در آن:

  hfix = بار ثابت سیستم (متر،m)
  hzs = بار استاتیکى در قسمت مکش پمپ (متر، m)
  hzd = بار استاتیکى درقسمت آبده پمپ (متر، m)

  بار متغیر سیستم تابع مقدار دبى است و عبارت است از افت سطح آب - اگر منبع آب چاه باشد - افت اصطکاک در لوله و اتصالات، فشار در محل خروجى صفر در نظر گرفته مى‌شود. در سیستم‌هاى آبیارى بارانى فشار آب ثابت نیست. در این حالت فشار در نقطه خروجى متغیر است زیرا نازل‌هاى آبپاش یک روزنه بوده و دبى خروجى از آن تابعى از فشار در نازل است. بار متغیر سیستم (hvar) عبارت است از:

  (معادله ۱۰): hvar = Swell + hf + hp + v2 / (2g)

  که در آن:
  hvar = بار متغیر سیستم، m
  Swell = افت سطح آب در چاه، m
  hf = افت اصطکاک در لوله اصلى و اتصالات آن، m
  hp = بار فشار در بحرانى‌ترین نقطه سیستم توزیع، m
  V= سرعت در بحرانى‌ترین نقطه سیستم، m/s
  g= شتاب ثقل زمین، m/s2

  مجموع بار ثابت و بار متغیر سیستم را بار کل دینامیکى TDH نامند:
  (معادله ۱۰):TDH =hfix + hvar
  مقادیر بارهاى اصطکاک، فشار و ارتفاع در پمپ سانتریفوژ. بار کل دینامیکى عبارت است از: مجموع بار ثابت و بار متغیر.

  کاربرد منحنى هاى عملکرد در انتخاب پمپ

  --------------------------------------------------------------------------------

  منحنى خصوصیات پمپ حاوى اطلاعاتى است که از نظر مهندسان طراح مفید مى‌باشد چون کارخانه‌هاى سازنده انواع پمپ‌ها را با خصوصیات مختلف به بازار عرضه مى‌کنند. با اطلاع از خصوصیات پمپ‌ها و منحنى‌هاى عملکرد سیستم باید قادر باشیم پمپ را که متناسب با طرح آبیارى باشد از بین انواع پمپ‌هاى موجود در بازار انتخاب کنیم.

  محاسبه سرعت مخصوص پمپ اولین راهنماى ما در انتخاب پمپ است. مثلاً بدست آوردن سرعت مخصوص و تعیین تقریبى نوع پمپ متوجه مى‌شویم که پمپ‌هاى پروانه‌اى مقدار زیادى آب را جابه‌جا مى‌کنند ولى ظرفیت تولید فشار (بار) در آنها اندک است. بنابراین در هر سیستمى با فشار متوسط یا زیاد مى‌بایست از پمپ‌هاى توربینى یا سانتریفوژ استفاده کرد.

  یک پمپ توربینى یک طبقه مى‌تواند مقدار متوسطى از جریان را با فشارى نسبتاً متوسط جابه‌جا نماید. اگر به‌جاى یک پمپ توربینى چندین پمپ توربینى را به طور سرى پشت سرهم قرار دهیم مى‌تواند همان مقدار جریان را با فشار زیاد حرکت دهد. بدین وسیله مشکل فشار در پمپ‌هاى توربینى حل مى‌شود. پمپ‌هاى توربینى مستقیماً در داخل چاه یا منبع آب قرار مى‌گیرند و از این نظر که به دلیل قطر کوچکى که دارند تمام طبقات پمپ در داخل لوله جایگزارى مى‌شود کاربرد آنها بسیار ساده است. موتور از طریق یک شافت عمودى به پمپ متصل است و یا اینکه توسط موتورهاى الکتریکى شناور نیروى مورد نیاز پمپ تأمین مى‌شود. بدین‌ترتیب در پمپ‌هاى توربینى که براى استخراج آب از چاه‌ها زیاد مورد استفاده دارد موتور در سطح زمین نصب مى‌شود و پمپ در داخل لوله و دورن چاه در زیر سطح آب نصب است.

  پمپ‌هاى سانتریفوژ فشار زیادى تولید مى‌کنند ولى آب‌دهى آنها نسبت به پمپ‌هاى توربینى کمتر است. براى رفع این مشکل تعددى پمپ سانتریفوژ به‌صورت موازى پهلوى هم قرار داده مى‌شوند تا کمبود دبى را جبران نمایند. مشکلى که در پمپ‌هاى سانتریفوژ وجود دارد و نمى‌توان آن را به‌نحوى جبران نمود این است که به‌دلیل بزرگ بودن حجم پمپ امکان نصب آنها در داخل چاه‌هاى معمولى نیست. علاوه بر این هر پمپ سانتریفوژ نیاز به یک NPSHr دارد که این خود توان مکش را در آنها کاهش مى‌دهد به‌طورى که حداکثر فاصله محل نصب پمپ تا سطح آب را به حدود ۵/۴ متر محدود مى‌سازد.

  بوسترپمپ

  --------------------------------------------------------------------------------

  بوسترپمپ به دستگاهی اطلاق می شود که دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا بتواند دبی و هد مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین راندمان تامین نمایند
  وظیفه بوسترپمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگوی متغیّر مصرف می باشد. از این رو هنگامی که در شبکه مصرفی وجود ندارد فشار تغییر نمی کند و پمپ های بوسترپمپ خاموش می باشند اما به محض اینکه مصرف فشار در شبکه افت می کند برای جبران این افت اولین پمپ شروع به کار می کند اگر این پمپ قادر به تامین فشار نباشد پمپ های دیگر به همین ترتیب وارد مدار می شود تا فشار را در محدوده معینی ثابت نگه دارند
  هنگامی که مصرف کم یا متوقف می شود پمپ نیز دبه ترتیب از مدار خارج می شوند کلا پمپ های بوسترپمپ با توجه به الگوی مصرف به مدار وارد یا خارج می شوند
  در ارتباط با صرفه جویی در مصرف انرژی در همه زمینه ها از جمله در مصرف برق اقدامات موثری انجام گردیده است.
  موارد استفاده از بوسترپمپ:
  1. آبرسانی ساختمان های مختلف مانند برجها بیمارستانها مدارس سالن های تفریحی ورزشی مجتمع های مسکونی و آپارتمانی و...
  2. تامین سیستم اطفاء حریق
  3. مصارف کشاورزی و آبیاری
  4. تامین آب صنعتی کارخانجات و صنایع
  مزایای استفاده از بوسترپمپ :
  1. محدوده وسیعی را از جهت تنوع مصرف پوشش میدهد.
  2. وقتی نوسان های مصرف کننده بسیار زیاد باشد به جای استفاده از یک پمپ بزرگ از چند پمپ کوچک که به صورت بوسترپمپ هستند استفاده میشوند تا بتوان بسته به نیاز تعدادی از آنها را به کار وا داشت و از کار کردن بیهوده بقیه جلوگیری نمود در حقیقت استهلاک و مصرف انرژی به حداقل میرسد.
  3. به دلیل اینکه بوسترپمپ از اجزای مختلف متصل به هم تشکیل شده است میتوان با جدا کردن این اجزا بوسترپمپ را به سهولت حمل و در مکان مناسب نصب کرد.
  4. کارکرد دائمی بوسترپمپ را می توان با گذاشتن یک پمپ رزرو تضمین کردو هنگام خرابی یک پمپ پمپ رزرو وارد مدار می شود تا وقفه ای در کارکرد سیستم ایجاد نگردد.
  5. قابلیت سرویس حین کار را دارد.
  اجزای تشکیل دهنده بوسترپمپ:
  اجزای اصلی مشترک بوسترپمپ دور ثابت و دور متغیر عبارتند از:
  · مجموعه الکتروپمپ ها
  · بخش مکش
  · بخش دهش
  · شاسی اصلی
  سایر اجزای اصلی
  · بوسترپمپ های دور ثابت را تابلوی کنترل و فرمان دور ثابت منبع دیافراگمی و پرشر سوئیچ های حداقل و حداکثر فشار تشکیل می دهند
  · در بوسترپمپ های دور متغیر عبارتند از :تابلوی کنترل و فرمان دور متغیر و پرشر ترانسمیتر
  1. پمپ:
  2. الکتروپمپ:در اکثر قریب به اتفاق بوسترپمپ ها از الکتروموتور به عنوان موتور محرک پمپ استفاده می شود. الکتروپمپ های یک بوسترپمپ که به صورت موازی روی یک شاسی اصلی در کنار یکدیگر قرار دارند مجموعه الکتروپمپ های یک بوسترپمپ را تشکیل می دهند .مقدار توان مصرفی الکتروموتور بستگی به پمپ دارد.برای الکتروموتور باید نوع عایق بندی مناسب را لحاظ کرد تا در مناطق مختلف و شرایط متفاوت جوابگو باشد .الکتروموتور از نظر مسائل ایمنی (IP)نیز باید قابل اطمینان باشد.
  بخش مکش:
  · بخش مکش بوسترپمپ شامل یک کلکتور لوله ای است که به واسطه شیرآلات و اتصالات مورد نیاز به مکش الکتروپمپ ها و خروجی مخزن ذخیره آب متصل می گردد. شیرآلات و اتصالات این بخش عبارتند از:
  · شیر قطع و وصل
  · صافی
  · لرزه گیر
  · فلنج
  · مهره ماسوره
  بخش دهش:
  · بخش دهش نیز مشابه یک کلکتور لوله ای است که به وسیله شیرآلات و اتصالات لازم از خروجی الکتروپمپ به شبکه مصرف متصل می شود.شیرآلات این بخش نیز عبارتند از :
  · شیر یکطرفه
  · لرزه گیر
  · فلنج مهره ماسوره
  3. کلکتور مکش و دهش: ورودی پمپ ها به کلکتور مکش متصل می شوند و سیال از طریق این کلکتور وارد پمپ ها می شود .خروجی پمپ ها از طریق اتصالات و شیر آلات و فلنجها به کلکتور دهش متصل می شوند و سیال از طریق این کلکتور خارج میشود.در مصارف آبرسانی کلکتور ها باید گالوانیزه باشند تا از نظر بهداشتی مورد تائید باشد. در سیستم های آتش نشانی کلکتور ها باید از نوع بدون درز باشند و قادر به تحمل فشار بالا را داشته باشند.
  4. شیر فلکه:هنگامیکه بخواهیم یکی از پمپ ها برای تعمیر یا به هر دلیل دیگری از مدار خارج کنیم از شیرهای فلکه برای قطع جریان سیال استفاده می کنیم.معمولا برای ابعاد بزرگ از شیر های چدنی و برای ابعاد کوچک از شیر های برنجی استفاده می شود.
  5. شیر یکطرفه:برای جلوگیری از برگشت آب به پمپ و جلوگیری از صدمه رساندن ضربه قوچ احتمالی از شیر یکطرفه استفاده می کنند .
  6. صافی:در بسیاری موارد سیال مورد استفاده برای مصرف حاوی ذرات ریز یا اجسامی است که حتما باید از ورود آنها به پمپ جلوگیری به عمل آید تا به پمپ صدمه ای نرسد.بنابراین از صافی برای این منظور استفاده می شود در سیستم های آتش نشانی توصیه می شود که برای هر کدام از پمپ ها یک صافی جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت بسته شدن یک خط بقیه پمپ ها به کار خود ادامه دهند.
  7. لرزه گیر: به دلیل اینکه بتوانیم ارتعاش بوسترپمپ را به شبکه لوله کشی منتقل نکنیم از لرزه گیر در کلکتور مکش و دهش استفاده می کنیم هنگامیکه دبی خروجی از پمپ ها زیاد شود ارتعاش در بوسترپمپ نیز زیاد می شود به همین دلیل از لرزه گیر بصورت جداگانه در هر خط بوسترپمپ یعنی در ورودی و خروجی هر پمپ استفاده می شود.
  8. تابلوی برق و کنترل: تابلوی برق وسیله ای است که سیستم مکانیکی و الکتریکی را هماهنگ می نمایند .و طراحی مناسب تابلو می تواند نقش به سزایی در کارکرد مطلوب بوسترپمپ داشته باشد.تابلو های بر و فرمان باید الکتروموتور ها و پمپ ها را از خطرات احتمالی نظیر نوسانات شدید در شبکه برق و خشک کار کردن پمپ ها و غیره محافظت کنند.همچنین تابلو باید از نظر ایمنی نیز مورد تائید باشد .وظیفه کنترلر (PLC)این است که بوسترپمپ را طوری کنترل کند که در شبکه مصرف فشار و دبی مطلوب ایجاد گردد و استهلاک نیز در پمپ ها بطور مساوی تقسیم گردد. سیستم های بکار رفته در تابلوهای فرمان و قدرت بوسترپمپ باید امکانات مناسبی به شرح زیر ایجاد نمایند :
  مخزن دیافراگمی: آب سیالی است با درصد تراکم نزدیک به صفر و بطور عملی غیر قابل تراکم از آنجا که در خطوط پمپاژ همواره می بایست تداوم جریان سیال برقرار باشد (Continuity) تا عمل ازدیاد فشار و انتقال توسط پمپ انجام گیرد و با توجه به غیر قابل تراکم بودن آب تا بخشی از سیستم پمپاژ بصورت ارتجاعی قابلیت جذب انرژی بصورت فشار یا کشش را دارا باشد.مخازن دیافراگمی این قابلیت را دارند که آب را تحت فشار معینی ذخیره نموده و در صورت نیاز دوباره آن را به سیستم باز گردانند.تحت فشار بودن دائمی سیستم پمپاژ می تواند عملکرد صحیح پرشر سوئیچ(Pressure Switches)را نیز تضمین نماید تحقیقات نشان می دهد که وجود مخزن دیافراگمی در جلوگیری از بوجود آمدن تنش های بزرگ در اثر پدیده ضربه قوچ آب نقش بازی می کند .از طرف دیگر برای جلوگیری از ازدیاد روشن و خاموش شدن پمپ ها سعی می شود حجم مخزن دیافراگمی را قدری بزرگتر از حداقل مورد نیاز برای نگهداری فشار انتخاب نمایند تا مصارف کوچک از محل ذخیره مخزن تامین گردد و سپس در صورت نیاز به مقادیر بیشتر آب مورد نیاز تامین شده و ضمنا آب تخلیه شده از مخزن نیز دو.باره جایگزین شود. هر چند این وظیفه را می توان به پمپ ژاکی نیز محول نمود تا مصارف کوچک را پاسخگو باشد اما به دلایلی که ذکر شد ترکیبی از پمپ ژاکی و مخزن دیافراگمی توصیه می شود که باعث جلوگیری از روشن و خاموش شدن های مکرر پمپ های اصلی گردد.در بوسترپمپ هایی که از کنترلر برای کنترل کارکرد بوسترپمپ استفاده می شود حجم مخازن دیافراگمی مورد نیاز کمتر از حجم محاسبه شده خواهد بود زیرا کنترلر با برنامه ریزی صحیح می تواند بخشی از عملکرد مخزن دیافراگمی را پوشش دهد. این منبع به واسطه لوله یا اتصال قابل انعطاف به کلکتور دهش بوسترپمپ متصل می گردد و فقط در بوسترپمپ های دور ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.
  9. پرشر سوئیچ: در بوسترپمپ های دور ثابت از دو پرشر سوئیچ برای کنترل فشار حداقل و حداکثر سیستم استفاده می شودومقدار محدوده فشار مجاز کاری بوسترپمپ را برای واحد کنترل با استفاده ازپرشر سوئیچ معین می کنیم.
  10. پرشر ترانسمیتر:
  در بوسترپمپ های دور متغیر برای کنترل کاملا ثابت فشار آب فقط یک پر

  ارسال توسط

  پیج رنک

  آرایش

  طراحی سایت